60 powodów, dla których Jezus Chrystus jest dla mnie wszystkim

60 powodów, dla których Jezus Chrystus jest dla mnie wszystkim

Jeśli patrząc na tę listę, jesteś w stanie powiedzieć: „Tak, to dotyczy również mnie!” wtedy twoje życie będzie nieporuszone!

 1. On jest moim pokojem. – Nawet wtedy, gdy wokół mnie panuje niepokój i zgiełk.
 2. On jest moją radością. – Innej radości nie potrzebuję.
 3. On jest odkupicielem i przebłaganiem za wszelki mój grzech. – Wszystkie moje grzechy wrzucił w morze zapomnienia. Jeśli zdarzy się, że zgrzeszę, On od razu mi przebacza, a wtedy ten grzech również jest odpuszczony.
 4. On mnie uświęca. – Oczyszcza mnie i przepławia raz za razem, dopóki żyję. Jego śmierć działa we mnie tak, by mogło powstać coraz więcej miejsca na życie Chrystusowe.
 5. On jest moim pasterzem. – Choćby nie było nikogo innego, kto by mnie ochraniał, On czyni to wiernie dzień i noc.
 6. On jest moją pieśnią pochwalną. – Jeśli nie ma żadnego innego tematu lub powodu do pieśni pochwalnej, On nim jest.
 7. On jest moim kapitałem. – Nie potrzebuję innego kapitału. Jeśli ten jest za mały, wszystko jest za małe.
 8. On jest moim dochodem. – Jeśli się skończy, wszystko się skończy.
 9. On jest moim ubezpieczeniem. – Jeśli ono nie jest bezpieczne, wtedy wszystko jest niepewne.
 10. On jest moją przyszłością. – Jego oczekuję. To Jego wkrótce spotkam. Wtedy moja przyszłość będzie jasna i długa. Alleluja!
 11. On jest moim jedynym Panem i władcą. – To Jego uświęciłem jako Pana w swoim sercu. Jemu się podporządkowałem w pełnym zaufaniu względem Jego prowadzenia oraz doskonałej dobroci Jego poleceń.
 12. On jest moją rodziną. – Jest moją matką, siostrą i bratem.
 13. On jest moją chwałą. – Nie mam absolutnie żadnej potrzeby otrzymania innej chwały. Ludzie mogą mną gardzić i poniżać mnie przez resztę mojego życia.
 14. On jest moją twierdzą, moją warownią, moją tarczą i ochroną. – Nie łatwo jest ją przezwyciężyć i przełamać. Tam jestem bezpieczny.
 15. On jest moim mistrzem. Ja jestem uczniem. – Choćby nikt inny nie kształcił mnie w prawdzie, On to czyni.
 16. On jest moim przewodnikiem. –  Choćby wszyscy inni byli tylko mówcami, którzy nie szli tą drogą, przez co nie potrafią mnie pewnie prowadzić, to jednak On dobrze zna drogę.
 17. On jest moim dowódcą. – Choćby nikt inny nie wzmacniał mnie i nie uczył walki, to On jest wielkim wojownikiem, dowódcą Bożej armii. On nie jest tchórzem.
 18. On jest moim odpocznieniem. – Choćby ciało nie miało żadnego łóżka ani poduszki, to jednak mój duch będzie miał miękkie posłanie – w Nim.
 19. On jest moim spichlerzem. – Choćbym nawet nie miał żadnego innego spichlerza, to w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, a ja jestem członkiem Jego ciała, które On sam wypełnił.
 20. On jest moim lekarzem. – Choćby żaden ziemski lekarz nie potrafił uleczyć mojego ciała, On potrafi to zrobić i uczyni to, jeśli tak będzie dla mnie najlepiej.
 21. On jest moim celem. – Pragnę być podobnym Jemu w Jego istocie.
 22. On jest moim poprzednikiem. – Nie idę nieznaną drogą, jak badacz i odkrywca. Jest ona wytorowana – Jezus już nią szedł; zrobił na niej każdy krok. Został wypróbowany we wszystkich tych krokach, które teraz ja stawiam i będę stawiał. Cóż za pociecha!
 23. On jest moją pociechą. – A to dobrze działa.
 24. On jest moim sędzią. – Sędzią innych niech jest, kto tylko chce.
 25. On jest moim wykwintnym posiłkiem. – Jest chlebem życia. Jego ciało jest prawdziwym pokarmem.
 26. On jest moją zabawą i przyjemnością. – Wszelka inna rozrywka przy Nim blednie.
 27. On jest moim szczęściem i powodzeniem. – Wszystko, co posyła na moją drogę, jest zawsze dobre i prowadzi do mojego szczęścia. Lepszego powodzenia i szczęścia nikt nigdy nie doświadczył.
 28. On jest moją mądrością i rozumem. – Nie ma większej mądrości ani lepszego zrozumienia, niż to, by być Jemu posłusznym.
 29. On – Słowo – jest moim mieczem. – Ta broń uderza mocniej, niż cokolwiek innego.
 30. On jest moim wiernym i szczerym przyjacielem. – Nie potrzeba mi innej przyjaźni.
 31. On jest całym moim zainteresowaniem – Wszelkie inne zainteresowania w porównaniu z Nim są tylko pustką, bańką mydlaną.
 32. On jest moją skałą i fundamentem. – Ostoi się, choć wszystko inne przemija.
 33. On jest moim życiem. – Ono będzie trwać przez całą wieczność.
 34. On jest prawdą. – Nie ma żadnego powodu, by wątpić w Niego.
 35. On jest moim oblubieńcem, moim umiłowanym na wieki.
 36. On jest moim obrońcą, moim adwokatem, moim prawnikiem. – Nie potrzebuję innych prawników.
 37. On jest pośrednikiem między mną, a Ojcem. Przez Niego przychodzę do Ojca.
 38. On jest Synem Bożym, poczętym przez Ducha Świętego.
 39. On jest Synem Człowieczym, człowiekiem, synem Abrahama, synem Dawida, narodzonym z dziewicy Marii.
 40. On jest moim prawdziwym bratem, największym i pierworodnym spośród wielu braci.
 41. On jest moim arcykapłanem, który rozumie i współczuje mi w moich słabościach.
 42. On jest moimi wakacjami. – Nic bardziej nie wzmocni i pokrzepi, niż przebywanie w Nim.
 43. On jest moją przytulanką. – Najprzytulniej jest tam, gdzie On jest.
 44. On jest drzewem życia, w które ja, jako gałązka, jestem wszczepiony.
 45. On jest budowniczym, który buduje mnie razem z innymi w Boże mieszkanie w Duchu.
 46. On jest kamieniem węgielnym w żywej budowli, w której również stałem się żywym kamieniem.
 47. On jest skałą zgorszenia oraz kamieniem niezgody, którego ja przez krzyż jestem uczestnikiem – ku zgorszeniu dla wszystkich, którzy chcą zachować to, co własne.
 48. On jest głową zboru, ciała, którego również ja jestem członkiem.
 49. On jest moją siłą i mocą. – W Nim mogę wszystko – wszystko, do czego mnie przygotował i przeznaczył.
 50. On jest Bożą mocą. – To jest niesamowite, czego Jezus dokonał w takim samym ciele i krwi, jak nasze.
 51. On jest Bożą mądrością. – To wspaniałe otrzymać wgląd w to, co wykonało się w Jezusie Chrystusie.
 52. On jest Bożą tajemnicą. – Czy zatem jest to coś dziwnego, że nie pojmujemy Jego istoty?
 53. On jest moim czasem; On go wypełnia. – Czas nigdy się nie dłuży. Odpada marnowanie czasu.
 54. On jest moim Szabatem. – W Nim, w Jego woli i uczynkach mam odpocznienie, zamiast tego, by podążać własnymi ścieżkami i „prowadzić własny interes.” Czynię to zawsze – w każdym dniu tygodnia, w każdym dniu roku, dlatego uważam wszystkie dni za takie same – jak jest napisane. Ciągły szabat – odpocznienie! Chwała niech będzie Bogu.
 55. On jest dawcą wszelkich dóbr. – Moje oczy nie potrzebują zwracać się w kierunku innych dawców.
 56. On jest moim schronieniem. – Będąc w potrzebie, nie muszę już biegać do dziurawych studni.
 57. On jest źródłem mojego życia. – „Wszystkie me zdroje są w tobie.” Psalm 87;7.
 58. On jest w każdym calu doskonałym wzorem.
 59. On jest niezmienny i niezachwiany, zawsze ten sam, podczas gdy wszyscy inni zmieniają się, jak księżyc.
 60. On jest dla mnie wszystkim. – Właśnie dlatego wszystko inne jest niczym – jest mi to obojętne i bez znaczenia.

Jest to skrócona wersja artykułu, który został opublikowany po raz pierwszy pod tytułem „Kim jest dla mnie Jezus Chrystus” w zborowym czasopiśmie BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte Skarby”) w listopadzie 1929 roku.   © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.