Pełen miłości list od Boga do ciebie

Pełen miłości list od Boga do ciebie

Czy kiedykolwiek wątpiłeś w to, że Bóg cię miłuje? Ten zbiór wersetów z Biblii może to zmienić.

6 min

Upadasz i robisz błędy; czynisz to, czego później żałujesz. Wiesz, co znaczy stać w ogniu pokuszeń, kiedy czujesz, że jesteś mocno kuszony przez swoje chęci i pożądliwości. Znane jest ci uczucie przygnębienia, gdy w chwili słabości poddajesz się pokusie i wszystko wygląda tak, jakby nie można już było tego naprawić. Być może, w pewnych sytuacjach odczuwałeś, że Bóg gniewa się na ciebie. Być może nawet zwątpiłeś, że otrzymałeś przebaczenie.

W takich chwilach trudno jest pamiętać o tym, że Bóg wciąż cię miłuje. Być może wtedy ciężko jest modlić się i prosić o pomoc, ponieważ odczuwasz wstyd na samą myśl o tym, jak nędzny i słaby jesteś.

Jednak Bóg zna cię lepiej, niż ty sam siebie. Fakt, że żałujesz i smucisz się z powodu swoich grzechów oraz jesteś zdeterminowany i pragniesz się zmienić, jest szlachetnym nastawieniem, które Bóg miłuje. (Psalm 51,17) On czeka na ciebie, byś przyszedł do Niego po pomoc, siłę i moc, jakiej potrzebujesz do zwycięstwa! (List do Hebrajczyków 4,16)

Przeczytaj poniższy zbiór wersetów Biblijnych, napisanych w formie pełnego miłości listu od Boga do ciebie i kliknij na odnośniki do poszczególnych wersetów, by przeczytać, o czym mówi każdy z nich. Pamiętaj, że Bóg jest blisko i jest tobą niesłychanie zainteresowany!

Pełen miłości list od Boga do ciebie

Moje Dziecko!

Być może mnie nie znasz, lecz Ja wiem o tobie wszystko.
(Psalm 139,1)

Wiem, kiedy siedzisz i wiem, kiedy wstajesz.
(Psalm 139,2)

Znam wszystkie twoje ścieżki.
(Psalm 139,3)

Nawet wszystkie twoje włosy na głowie są policzone.
(Ew. Mateusza 10,29-31)

Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz.
(I Księga Mojżeszowa 1,27)

We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś.
(Dzieje Apostolskie 17,28)

Jesteś z mojego rodu.
(Dzieje Apostolskie 17,28)

Znałem cię, zanim zostałeś poczęty.
(Księga Jeremiasza 1,4-5)

Wybrałem cię, zanim stworzyłem świat.
(List do Efezjan 1,4; 11-12)

Nie byłeś pomyłką, gdyż wszystkie twoje dni zostały zapisane w mojej księdze.
(Psalm 139,15-16)

Dokładnie określiłem czas twoich narodzin i miejsce twojego zamieszkania.
(Dzieje Apostolskie 17,26)

Zostałeś cudownie stworzony.
(Psalm 139,14)

Ukształtowałem cię już w łonie twojej matki.
(Psalm 139,13)

I jestem twoją podporą i pomocą od urodzenia.
(Psalm 71,6)

Ludzie, którzy mnie nie znają, fałszywie mnie przedstawiają.
(Ew. Jana 8,41-44)

Nie jestem odległy ani zły, jestem miłością w całej pełni.
(I List Jana 4,16)

A moim pragnieniem jest okazać ci moją miłość.
(I List Jana 3,1)

Ponieważ jesteś moim dzieckiem, a Ja jestem twoim Ojcem.
(I List Jana 3,1)

Oferuję ci więcej, niż twój ziemski ojciec kiedykolwiek byłby w stanie ci dać.
(Ew. Mateusza 7,11)

Ponieważ jestem doskonałym Ojcem.
(Ew. Mateusza 5,48)

Wszelkie dobre dary, jakie otrzymujesz, pochodzą z mojej ręki.
(List Jakuba 1,17)

Ponieważ Ja dbam o ciebie i wypełniam wszystkie twoje potrzeby.
(Ew. Mateusza 6,31-33)

Mój plan odnośnie twojej przyszłości jest zawsze pełen nadziei.
(Księga Jeremiasza 29,11)

Ponieważ umiłowałem cię wieczną miłością.
(Księga Jeremiasza 31,3)

Moje myśli względem ciebie są tak liczne, jak piasek na brzegu morza.
(Psalm 139, 17-18)

Weselę i raduję się z ciebie niezwykłą radością.
(Księga Sofoniasza 3,17)

Nigdy nie przestanę czynić dobrze względem ciebie.
(Księga Jeremiasza 32,40)

Gdyż ty jesteś moją szczególną własnością.
(II Księga Mojżeszowa 19,5)

Z całego serca i całej duszy pragnę cię postawić na właściwym gruncie.
(Księga Jeremiasza 32,41)

I chcę ci pokazać rzeczy wielkie i wspaniałe.
(Księga Jeremiasza 33,3)

Jeśli będziesz mnie szukał z całego swojego serca, znajdziesz mnie.
(V Księga Mojżeszowa 4,29)

Rozkoszuj się mną, a dam ci to, czego pragnie twoje serce.
(Psalm 37,4)

Gdyż to ja dałem ci te pragnienia.
(List do Filipian 2,13)

Potrafię daleko więcej uczynić dla ciebie, niż mógłbyś to sobie wyobrazić.
(List do Efezjan 3,20)

Ponieważ jestem twoją największą pociechą.
(II List do Tesaloniczan 2,16-17)

Jestem również Ojcem, który cię pociesza we wszelkich utrapieniach.
(II List do Koryntian 1,3-4)

Jestem blisko ciebie, kiedy masz złamane serce.
(Psalm 34,19)

Jak pasterz nosi małe jagnię, tak Ja noszę ciebie blisko mojego serca.
(Izajasza 40,11)

Pewnego dnia otrę wszelką łzę z twoich oczu.
(Objawienie Jana 21,3-4)

Zabiorę też wszelki ból, jaki wycierpiałeś tutaj na ziemi.
(Objawienie Jana 21,3-4)

Jestem twoim Ojcem i miłuję cię tak, jak miłuję swojego Syna, Jezusa.
(Ew. Jana 17,23)

Gdyż w Jezusie została objawiona moja miłość do ciebie.
(Ew. Jana 17,26)

A On jest odblaskiem i odbiciem mojej istoty.
(List do Hebrajczyków 1,3)

Przyszedł, by pokazać, że jestem z tobą, a nie przeciwko tobie.
(List do Rzymian 8,31)

Oraz by ci powiedzieć, że nie liczę twoich upadków i grzechów.
(II List do Koryntian 5,18-19)

Jezus umarł, abyśmy – ty i Ja mogli się pojednać.
(II List do Koryntian 5, 18-19)

Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości względem ciebie.
(I List Jana 4,10)

Oddałem wszystko, co miłowałem, abym mógł pozyskać twoją miłość.
(List do Rzymian 8,31-32)

Jeśli przyjmiesz dar, jakim jest mój Syn Jezus, przyjmiesz mnie.
(1 Jana 2,23)

I nic nigdy nie zdoła odłączyć cię od mojej miłości.
(List do Rzymian 8,38-39)

Wróć do domu, a ja przygotuję największe przyjęcie, jakie kiedykolwiek widziało niebo.
(Ew. Łukasza 15,7)

Zawsze byłem twoim Ojcem i na zawsze Nim pozostanę.
(List do Efezjan 3,14-15)

Moje pytanie brzmi … Czy chcesz być moim dzieckiem? (Ew. Jana 1,12-13)

Czekam na Ciebie!(Ew. Łukasza 15,11-32)

Twój miłujący Cię Ojciec,
Wszechmogący Bóg

Pełen miłości list Ojca udostępniony za pozwoleniem Father Heart Communications ©1999 FathersLoveLetter.com

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.