„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was…”

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was…”

Są to najbardziej znane słowa Biblii związane z Zielonymi Świętami – ale do czego potrzebujemy tej mocy?

Są to najbardziej znane słowa Biblii związane z Zielonymi Świętami – ale do czego potrzebujemy tej mocy?

Czy odczuwamy brak mocy w naszym osobistym życiu?

Ludzie różnią się sposobem życia i zachowaniem. Niektórzy są bardzo sympatyczni, inni znowu bardzo egoistyczni. Niektórzy są zawsze chętni do udzielania pomocy innym, są przyjaźni, z innymi trudno wytrzymać. Istnieje jednak jedna rzecz, która dotyczy nas wszystkich. Jeżeli jesteśmy szczerzy i chcemy żyć tak, jak jest napisane w Biblii, to dojdziemy do wniosku: „Nie potrafię być dobry wobec wszystkich, w każdym bądź razie nie zawsze. Nie potrafię żyć tak, by we wszystkich moich myślach i słowach była miłość”. Dla tych, którzy mają takie wyznanie, poselstwo Zielonych Świąt jest wielką pociechą: „Słuchaj, otrzymasz moc Ducha Świętego, który zstąpi na ciebie!”. Te słowa wypowiedział nie byle kto, lecz sam Jezus Chrystus tuż przed swoim wniebowstąpieniem.

Czy potrzebujemy mocy, aby żyć jak prawdziwi chrześcijanie w Zborze?

Można myśleć, że najtrudniejszą rzeczą jest miłować swoich nieprzyjaciół. To jest rzeczywiście trudne, lecz Jezus powiedział: „Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół swoich”. Kiedy rok za rokiem jesteśmy razem w chrześcijańskim Zborze, wtedy mamy możliwość dobrze się wzajemnie poznać. Chodzi o to, abyśmy miłowali jedni drugich jak bracia i siostry (naprawdę każdego). Nie zazdrościć, nie być gorzkim, ani nie ukrywać nic złego. Nigdy nie oskarżać, lecz być łagodnym, pełnym współczucia i zachęty dla innych. Ten, kto jest szczery, powinien wyznać: „Nie potrafię miłować wszystkich moich braci i sióstr stale i bez wyjątk, ani miłować tak jak Jezus mnie umiłował”. Dla takiej osoby poselstwo Zielonych Świąt jest wielką pociechą: „ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was (…)” Dz.Ap.1,8.

Zielone Święta to naprawdę wielkie święta, mające wspaniałe obietnice i poselstwo!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.