Bądź błogosławieństwem

Bądź błogosławieństwem

Jezus mówi, że mamy stać się sługami wszystkich.

5 min ·

Deborah Falcao tęskni za tym, by używać swojego życia w służbie Bogu. W ten sposób może stać się błogosławieństwem dla tych, których spotyka w swoim życiu. Chce czynić wszystko, co tylko może, by dla innych życie uczynić lepszym – tak, by Bóg mógł być uczczony przez jej życie.

W Ewangelii Łukasza 6,38 jest napisane: „Dawajcie, a będzie wam dane!” Razem z tym wersetem, Deborah ma powieszony na ścianie obraz ze słowami Eliasa Aslaksena, jednego z nieżyjących już braci Chrześcijańskiego Kościoła Brunstad. Jest tam napisane: „Oddaj swoje życie, a znajdziesz je. Oddaj trochę, a otrzymasz trochę. Oddaj dużo, a otrzymasz dużo. Oddaj wszystko, a otrzymasz wszystko.”

„Jezus powiedział, że mamy stać się sługami wszystkich” – mówi Deborah (Ewangelia Marka 9,35). „Jeżeli chcę być taka, jak Jezus, to muszę wstępować w Jego ślady i stać się sługą. Tego pragnę z całego mojego serca – być błogosławieństwem dla innych, obojętnie gdzie jestem; oddać moje życie, by pomóc innym.”

Jeżeli chcę być taka, jak Jezus, to muszę wstępować w Jego ślady i stać się sługą.

Bardzo zainspirowały Deborah wersety z tej pieśni:
„Jezu, prowadź kroki mego życia,
Bym mógł służyć, gdy okazję mam.
Wszyscy, wszyscy oddać coś możemy,
Nawet szklankę wody widzisz Ty.

Każdy może pomóc, podać rękę
Tam, gdzie bieda i przygniata ból,
By pozostać w Duchu – o to troszcz się,
Byś śladami Mistrza kroczyć mógł.”

(Pieśń nr 162 ze śpiewnika „Drogi Pańskie”)

W jaki sposób mogę błogosławić?

Deborah doszła do wniosku, że jeżeli chce błogosławić innych i czynić dobrze tym, z którymi się spotyka, to najpierw musi sama mieć połączenie z Jezusem i wstępować w Jego ślady w swoim życiu.
„Wtedy otrzymuję zawartość i mam coś, czym mogę błogosławić innych” – mówi. „Muszę zakończyć z tym, by wykonywać moją własną wolę, a w zamian czynić Bożą wolę. Wiem, że nie potrafię nic zrobić sama, ale Bóg mnie wzmacnia i da mi pomoc, jakiej potrzebuję. Kiedy wykorzystuję czas do tego, by budować połączenie z Bogiem, wtedy Jego Duch pokaże mi, w jaki sposób mogę błogosławić innych.”

Jeżeli moje życie jest ukryte w Bogu, wtedy On może mnie prowadzić i wskazać najlepszy sposób, aby być pomocą.

Być może mam wiele mądrych słów do powiedzenia, ale o wiele lepiej stać się zachętą przez swoje postępowanie; przez to, co robię. Tego ludzie najbardziej potrzebują. Być może widzę kogoś, kto siedzi sam i jest smutny. Mogę go objąć lub uśmiechnąć się do niego, czy też powiedzieć kilka słów zachęty; po prostu być posłuszna i wykonywać to, co Bóg kładzie mi na serce. Nie mogę pójść inną drogą, jeżeli widzę kogoś, kto jest przygnębiony. Sama dobrze wiem, jak to jest, kiedy przechodzi się trudne okresy w życiu. Jeżeli moje życie jest ukryte w Bogu, wtedy On może mnie prowadzić i wskazać najlepszy sposób, aby być pomocą.

Czasami pojawia się jakaś osoba w moich myślach i czuję, że muszę modlić się o nią. Bóg kładzie ludzi na moim sercu z jakiegoś powodu i wtedy mogę „stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem” (Księga Ezechiela 22,30). Mogę stać się błogosławieństwem także w ten sposób, chociaż być może, oni nigdy się nie dowiedzą, że się o nich modlę. Jeżeli widzę potrzeby innych, to muszę być wierną i stać się sługą wszystkich”.

Tutaj jestem, o Boże, by czynić wolę Twoją

Pragnieniem Deborah jest być pożyteczną w Bożych rękach. Wierzy, że Bóg prowadzi i używa tych, którzy są Jemu posłuszni. Posłuszeństwo Bożemu głosowi prowadzi do owoców Ducha: miłości, dobroci, łagodności itd. (List do Galacjan 5,22-23). Ludzie potrzebują kogoś, kto jest dobry względem nich, okazuje im miłość i okazuje im cierpliwość.

„Jeżeli masz coś, to możesz coś dać” – mówi Deborah. „Nie jest możliwe, by dać coś innym, jeżeli samemu nic się nie posiada.”

Posłuszeństwo Bożemu głosowi prowadzi do owoców Ducha: miłości, dobroci, łagodności, itd.

Tak bardzo cieszę się z ewangelii i z tego, że Biblia staje się taka żywa, kiedy ją czytam. Boży Duch wskazuje mi, z czym muszę walczyć wewnątrz siebie – z pychą, z narzekaniem, itp. A kiedy zakończę z tym i zupełnie poddam moją wolę pod posłuszeństwo Bogu, to wtedy doświadczę wolności. Staję się wolna, by służyć i mogę powiedzieć „Tutaj jestem, o Boże, by czynić Twoją wolę”. Jestem gotowa, by czynić wszystko, co Bóg kładzie na moje serce – cokolwiek by to nie było.”

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.