Beztroski egzamin

Beztroski egzamin

W Biblii jest napisane, że nie powinniśmy się troszczyć. Ale co będzie, jeżeli nie zdam egzaminu? Czy Bóg da mi dobre oceny, jeżeli nie będę się troszczyć? Co jest dla mnie najlepsze?

Zbliża się lato, a tym samym egzaminy. Biurko jest zawalone zeszytami i notatkami. Sesja to bardzo stresujący czas.

Siedzę za biurkiem z głową pochyloną nad książkami. Tak siedziałam przez kilka ostatnich tygodni, a za parę dni będzie już po wszystkim. Pozostaje tylko przeżyć tych kilka dni stresu i zdać egzaminy.

Sesja to zazwyczaj wielki stres i przysparza mnóstwo trosk. Siedzę nad książkami wiele godzin każdego wieczoru i modlę się w duchu, żeby egzaminator był w porządku. Ale po co ten cały stres?

W Biblii jest napisane, że nie powinniśmy się troszczyć. Dlaczego?

W 1 Liście Piotra 5,7 jest napisane: „Wszelką swoją troskę złóżcie na niego, bo On ma o was staranie.” Biblia mówi, że nie powinniśmy się troszczyć. Dlaczego?

„Ale co będzie jeżeli nie zdam egzaminu?” – zastanawiam się, „czy Bóg da mi dobre oceny, jeżeli nie będę się troszczyć?” A może chodzi o coś innego? W Rzymian 8,28 jest napisane, że wszystkie rzeczy współdziałają ku najlepszemu, tym którzy Boga miłują, tak aby mogli być przekształceni na obraz Jego Syna. Oznacza to, że obojętnie jaki będzie wynik sesji, będzie to dla mnie najlepsze.

Co jest dla mnie najlepsze?

Co jest dla mnie najlepsze? Biblia uczy nas, że jeżeli zniszczę to, co złe w mojej naturze (Biblia nazywa to „umartwianiem grzechu”), wtedy troski, narzekanie i niewdzięczność zostaną zamienione na pokój, dobroć i wdzięczność, cechy, które mają wieczną wartość! Tak mogę czynić, niezależnie od wyników egzaminu. Wtedy wykonuję Bożą wolę, jak czynił to Jezus, i będę się mieć bardzo dobrze!

Te ostatnie dni, w których muszę wkuwać, stają się dużo lżejsze, kiedy pomyślę, że Bóg wszystko doskonale prowadzi. Oczywiście, muszę się uczyć i napisać egzamin najlepiej jak potrafię, lecz nie muszę się troszczyć. Wiem, że przez wiarę i posłuszeństwo Bogu, wszystko służy mi ku najlepszemu, niezależnie od wyników sesji.

Ponownie pochylam się nad książkami, bo pozostało mi jeszcze dużo materiału do przestudiowania przed egzaminem.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.