Otwórz zawartość

Błogosławieni czystego serca

Można rozmawiać z setkami ludzi na ulicy i nie znaleźć ani jednej osoby, która nie pragnęłaby być szczęśliwą. Ale nie wszyscy są chętni czynić to, co konieczne, by mieć czyste serce.

Błogosławieni ludzie są szczęśliwymi ludźmi. Ci, którzy mają czyste serce są szczęśliwi, ponieważ nie wpuszczają do serca nic złego, co mogłoby pozbawić ich szczęścia.

Zamiast serca pełnego nieczystości, niewdzięczności, niewiary i złych podejrzeń w stosunku do innych, tacy ludzie mają zdrowe, czyste i dobre myśli – myśli wdzięczności i myśli o tym, w jaki sposób mogą błogosławić drugich. Mają także w swoich sercach mocny, bezkompromisowy sprzeciw przeciwko wszelkim egoistycznym, nieczystym myślom, pełnym trosk i zwątpienia, które próbują wejść do ich serca.

W jaki sposób mogę otrzymać – i zachować – czyste serce?

Aby otrzymać czyste serce należy uporządkować swoje życie z Bogiem

Można rozmawiać z setkami ludzi na ulicy i nie znaleźć ani jednej osoby, która nie pragnęłaby być szczęśliwą. Ale nie wszyscy są chętni czynić to, co konieczne, by mieć czyste serce. Otrzymać czyste serce i zachować je czystym, nie jest kwestią przypadku. Aby otrzymać czyste serce należy uporządkować swoje życie z Bogiem i z ludźmi oraz prosić o przebaczenie, jeżeli jest taka potrzeba. Ale na tym nie kończy się czystość.

Jest napisane w Psalmie 119,9: „Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich”. Słowo Boże zawiera instrukcje, które pomagają zachować czyste serce przez całe życie. To nie jest nic skomplikowanego zacząć prowadzić czyste życie. Na początku można wziąć sobie jakiś prosty werset i być mu posłusznym, np. werset z I Listu do Tesaloniczan 5,18: „Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”.

Pomyśl jak szczęśliwym możesz się stać w ciągu miesiąca, jeżeli będziesz wdzięczny za wszystko!

Pomyśl jak szczęśliwym możesz się stać w ciągu miesiąca, jeżeli będziesz wdzięczny za wszystko! Co będzie rok później? A dziesięć lat później? Wyobraź sobie koniec długiego życia z czystym sercem, pełnym wdzięczności, w którym od młodości dokonywałeś właściwych wyborów!

We wszystkich sytuacjach życia trzeba dokonywać różnych wyborów, np. w jaki sposób reagujemy na innych ludzi, co robimy w wolnym czasie, jakie myśli zajmują nasz umysł. Posłuszeństwo Słowu Bożemu nadaje kierunek naszemu życiu i pomaga nam podejmować właściwe wybory we wszystkich sytuacjach, jakie spotykamy.

Koniec życia prowadzonego w czystości

Rzeczywiście warto prowadzić życie w ten sposób – życie z czystym sercem, by później niczego nie żałować!

W Psalmie 23,6  Dawid powiedział: „Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni”. Jest to opis życia z czystym sercem – taka osoba staje się coraz bardziej i bardziej szczęśliwa! Nie tylko „dobroć i łaska” jej towarzyszą, ale otrzyma także wieczne szczęście i błogosławieństwo w niebie razem z Jezusem i świętymi. Rzeczywiście warto prowadzić życie w ten sposób – życie z czystym sercem, by później niczego nie żałować!

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Ew. Mateusza 5,8.

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas