Błogosławieni, którzy się smucą

Błogosławieni, którzy się smucą

Czy masz już dosyć grzechu – nie tylko konsekwencji grzesznych czynów, ale także tego, że ciągle na nowo grzeszysz? „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Ewangelia Mateusza 5,4).

3 min ·

Czy masz już dosyć grzechu – nie tylko konsekwencji grzesznych czynów, ale także tego, że ciągle na nowo grzeszysz? Czy smucisz się z powodu tego, że pragnienie, by być dobrym nie zawsze objawia się w tym, co robisz i mówisz? W jaki sposób możesz zostać napełniony „olejkiem radości?”

«Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” – Ewangelia Mateusza 5,4.

Apostoł Paweł pisze w II Liście do Koryntian 7,10: „Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć.” Smutek według Boga przychodzi wtedy, kiedy w świetle Słowa Bożego widzimy siebie takimi, jakimi jesteśmy oraz jak wiele brakuje nam w stosunku do boskiej natury – Bożej natury..

Czy smucisz się z powodu tego, że jesteś w niewoli grzechu, który w tobie mieszka?

Smutek według Boga przychodzi wtedy, kiedy przyznaję się do grzechu lub wad, a to z kolei prowadzi mnie do skruchy, która pomaga mi iść naprzód drogą zbawienia i przekształtowania. Jeżeli smucę się z tego powodu, to smutek ten sprawi, że zacznę pracować jeszcze gorliwiej, by oczyszczać samego siebie tak, by moja natura była coraz bardziej podobna do Bożej natury. Dlatego też jest napisane w Księdze Kaznodziei Salomona 7,2: „Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady.”

Będziesz pocieszony

Pociecha, którą Jezus oferuje wszystkim, którzy są zasmuceni według Bożego zmysłu jest taka, że grzech, z powodu którego się smucę, może zostać umartwiony. W Księdze Izajasza 61,2-3 jest napisane  że Jezus przyszedł z radosnym poselstwem: „(…) abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej (…)” Czy jesteś jednym z tych, którzy smucą się na Syjonie? Czy dosyć masz nie tylko konsekwencji grzesznych czynów, ale także tego, że ciągle na nowo grzeszysz?

Smutek według zmysłu Bożego doprowadzi do tego, że będziesz żałował, a to z kolei sprawi, że zaczniesz działać!

Czy rzeczywiście smucisz sięże nie jesteś prawdziwie dobry względem drugich? Czy widzisz, jak daleko jesteś od tego, by prowadzić życie, jakie opisuje Biblia? Czy smucisz się z powodu tego, że jesteś związany w niewoli grzechu, który mieszka w tobie? Jeżeli twoja odpowiedź brzmi tak, to zostaniesz pocieszony, ponieważ smutek według zmysłu Bożego sprawi, że będziesz żałował, a to z kolei doprowadzi cię do działania, do posłuszeństwa, a w końcu do zbawienia – do życia! Dlatego też jest napisane w Księdze Kaznodziei Salomona 7,3: „Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze”. Twój smutek zostanie zamieniony na olejek radości. (Księga Izajasza 61,3 i List do Hebrajczyków 1,9)

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” – Ewangelia Mateusza 5,4.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.