Bóg wynagradza sprawiedliwych

Czy twoje imię jest zapisane w Księdze Pamiątkowej?

Napisane przez Heather Crawford

Wybrałam historię jako dodatkowy przedmiot na studiach i przez kilka lat analizowałam i badałam biografie sławnych mężczyzn i kobiet. Ich życie oraz to, co uczynili, jest opisane w różnych podręcznikach, książkach biograficznych czy czasopismach, by było świadectwem dla żyjących na długie lata.

Postępowanie wiary

Myślę o czasie, kiedy badaliśmy znane osoby z Biblii. Jako chrześcijanka czułam osobiste połączenie z tymi różnymi kobietami i mężczyznami, zwanymi często „bohaterami wiary”. Na przykład: Abraham, który był posłuszny Bogu tak, że zgodził się ofiarować swojego syna, albo Dawid, który – gdy spotykał wrogów – całe swoje zaufanie pokładał w Bogu. Wiemy o tym, ponieważ pozostawił nam swoje myśli i modlitwy zapisane w psalmach, które pisał przez całe życie. I Estera, która ryzykowała życie, by uratować swój lud, ponieważ ufała i wierzyła, że Bóg jest z nią.

Bóg ma księgę, w której rejestruje uczynki sprawiedliwych.

Jednak szczególnie pamiętam Józefa. Wyobrażam sobie, jak się czuł, gdy postanowił uciec od żony Potyfara wiedząc, że jeśli jej ulegnie, popełni grzech cudzołóstwa i będzie nieposłuszny wobec Bożych przykazań. Kiedy musiał tłumaczyć się przed Potyfarem, pewnie odczuwał ogromny strach, ponieważ wiedział, że będzie musiał cierpieć z powodu swojej śmiałości. Mimo to postąpił właściwie i chociaż musiał wiele wycierpieć, w sercu zachował wiarę, a Bóg był z nim. Jego wierność jest teraz dla mnie przykładem, kiedy wchodzę w sytuacje, gdy muszę wybrać to, co właściwe, chociaż nikt nie stoi obok mnie.

Uczynki sprawiedliwych

Zaczynam myśleć o Księdze Pamiątkowej, która jest wspomniana w Księdze Malachiasza. Jest tu napisane o sprawiedliwych ludziach, którzy zastanawiali się, dlaczego mają przestrzegać Bożych przykazań i dążyć do sprawiedliwości, skoro ci, którzy postępują źle i łamią prawa Boże, wyglądają na szczęśliwych i dobrze im się powodzi. Odpowiedź znalazłam w Księdze Malachiasza 3,16: „… a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą jego imię.”

Oznacza to, że Bóg ma księgę, w której rejestruje uczynki sprawiedliwych. I w moim prostym, codziennym życiu, kiedy czynię coś z miłości do mojego niebiańskiego Ojca, mogę być pewna, że Bóg zanotuje tam moje uczynki. On jest sprawiedliwy i zauważa moją wierność względem Niego dokładnie tak, jak dostrzegał bohaterów wiary opisanych w Biblii.

Bóg jest bardzo dokładny, więc pomyśl jak wiele jest możliwości, by Mu pokazać, że Go miłuję i że razem z Nim pragnę spędzić wieczność!

Jakże ważne dla mnie jest to, by być wierną w tych najmniejszych detalach, z pozoru nic nieznaczących szczegółach życia. Bóg jest bardzo dokładny, więc pomyśl, jak wiele jest możliwości, by Mu pokazać, że Go miłuję i że razem z Nim pragnę spędzić wieczność! Wszystko, co czynię tutaj na ziemi, może być ku Jego czci!

Myślę o wydarzeniach opisanych w Biblii, które są wielką pomocą w moim życiu. Jeżeli jestem wierna, będę także częścią tej historii wiary. Jestem pewna, że ta Księga Pamiątkowa pozostanie na całą wieczność, a uczynki wielu bohaterów wiary będą tam stały jako nieporuszone przykłady wierności, ku wiecznej chwale i czci Boga!

 

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.