Być ubogim w duchu

Być ubogim w duchu

Ubóstwo w duchu niesie ze sobą wielką obietnicę, ale na czym to właściwie polega?

Droga ubóstwa jest drogą życia, gdyż „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.” (Ew. Mateusza 5,3). „…a ubogim zwiastowana jest ewangelia.” (Ew. Mateusza 11,5). Być ubogim w duchu oznacza, że we własnych oczach nie posiadamy zbyt wiele lub też żadnych niebiańskich dóbr i cnót. Jeśli o to chodzi, to wszyscy jesteśmy ubodzy, jednak nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Ci, którzy to widzą, są ubodzy w Duchu.

Bóg do tego stopnia umiłował przyznanie się do własnego stanu, że zdecydował się wprowadzić wszystkich tych, którzy są ubodzy w duchu, do Królestwa Niebios. Sztuka polega na tym, by pozostać w tym ubóstwie, gdy otrzymało się dział w skarbach Bożego Królestwa; dopóki bowiem człowiek pozostaje ubogi w duchu, ma stały dostęp i dział w coraz większych bogactwach.

Tutaj właśnie Koryntianie się zatrzymali: Stali się – przez wszystko, co otrzymali od Boga – bogaci. (I List do Koryntian 4,8). Można w większym lub mniejszym stopniu przyznać się do swojego ubóstwa, lecz im głębsze ubóstwo w duchu, tym większy jest postęp i rozwój.

Niektórzy ludzie zadowalają się tym, że grzeszą a później proszą o przebaczenie, dlatego nie otrzymują niczego więcej. Inni zadowalają się przezwyciężaniem „najcięższych” grzechów i nie otrzymują nic więcej. Jeszcze inni czują się bogaci, kiedy otrzymują zwycięstwo według światła, jakie mają, dlatego też nie posuwają się naprzód. Rozchodzi się o jednak to, by zachować ubóstwo w duchu aż do samego końca!

W teorii wszyscy potrafią być ubodzy w duchu; ale to, co ma znaczenie, to być ubogim w duchu w praktyce. Człowiek łatwo może wyznać swoimi ustami, że jest ubogi i niczego nie rozumie, lecz w praktyce może być zarozumiały i uparty jak osioł.

Droga ubóstwa pokrywa się z drogą słabości. „(…) albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem  mocny.” (II List do  Koryntian 12,10) Boża moc staje się doskonała w naszej słabości. Przyznanie się i wyznanie własnej słabości przyciąga – przez wiarę – Bożą moc i Jego Królestwo.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy pojawił się pod tytułem „Droga ubóstwa” w broszurce „Droga Życia” w styczniu 1935 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.