Bracie słyszysz jak głos trąby brzmi

PIEŚŃ: Wezwanie, by walczyć dla Pana!

Chrześcijańska pieśń, by toczyć duchową walkę

My, jako chrześcijanie, jesteśmy powołani do tego, by toczyć duchową walkę przeciwko grzechowi: „Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.” (List do Efezjan 6,11-12)

Ta pieśń walki jest wezwaniem, by przyłączyć się do Bożej armii i toczyć dobry bój wiary! Czy należysz do tej grupy?

Ten teledysk o duchowej walce został wykonany przez członków Zborów Brunstad Christian Church w Vanderbijlpark – Południowa Afryka oraz Bafoussam – Kamerun. Jest to pieśń nr 239 ze śpiewnika „Drogi Pańskie”.

Tekst: Bracie, słyszysz jak głos trąby brzmi

Bracie, słyszysz jak głos trąby brzmi
Z tronu Boga na ziemię tę dziś?
Chodź, stój z nami w walce tej,
Całą zbroję Bożą wdziej,
Słowo Boże – Ducha miecz.
Pancerz sprawiedliwości weź ty,
Bój nasz czysty i prawy ma być.
Hełm zbawienia, tarczę weź.
Wtedy zawsze zwycięstwo twe.

Duch i żar ma być w nas,
Działa śmierć, a dług jest spłacony już.
Duch i żar ma być w nas,
Pański ogień – walki czas.

Spójrz na Zbawcę to wódz nasz i brat.
Bierzmy przykład, jak żył Zbawca nasz.
Do najniższych zstąpił stron,
Mocy ciała wydał sąd,
Zanim Bóg wywyższył Go.
On uwolnił nas z hańby i win,
Chciejmy czuwać, by znaleźć się w nim.
Każdy bój ma przynieść śmierć,
Pochwycenia wnet przyjdzie dzień.

Czy masz czas, by dla siebie tu żyć,
Niewolnikiem tej ziemi wciąż być?
Wznosić tylko własny dom, wnet i tak się zwali on
– Późna już godzina to.
Patrz na wiernych, jak oni, tak rób,
Wznoś świątynię – to wieczny twój dom.
Kamień po kamieniu wzwyż,
Wnet szczytowy tam znajdzie się.”

Tytuł: Bracie, słyszysz jak głos trąby brzmi
Tekst: Elihu Pedersen
Melodia: Elihu Pedersen
Wykonane przez Brunstad Christian Church Vanderbijlpark (Afryca)
Pieśń ze śpiewnika "Drogi Pańskie" nr 239
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 2020 | ActiveChristianity.org
Produced by Brunstad Christian Church

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.