Otwórz zawartość

Chrześcijaństwo dla młodzieży!

Co oferuje chrześcijaństwo młodzieży pełnej życia i zaangażowania, chętnej do działania? Jakie możliwości mają ci, którzy chcą zmienić świat?
Christianity for young people

Młodość to czas rozkwitu. Młodzież jest radykalna, idealistyczna i pełna chęci działania. Głównym trzonem większości rewolucji światowych w ostatnich dziesięcioleciach była młodzież. Jeżeli walczy się o jakąś sprawę, o charakterze idealistycznym, to biorą w tym udział głównie młodzi ludzie.

Również wielcy poeci wiedzieli, jak zachęcić i zaangażować ludzi w walkę o wolność i prawa człowieka. Zwracali się zazwyczaj do młodzieży, a nie do starszych i dobrze sytuowanych ludzi.

Dzisiaj jest wielu młodych ludzi, którzy mają wielkie plany i marzenia, by zrobić coś dla ludzkości. Chcą wynaleźć lekarstwo na raka, aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwalczyć głód i ubóstwo, organizować pomoc społeczną. Lista się wydłuża i nie brak dziedzin, w których można się zaangażować, jeżeli chce się coś zmienić. Jednak tylko nieliczni tak mocno się angażują, że pozostają oddani całym sercem danej sprawie do końca swojego życia. Większość angażuje się tylko do jakiegoś czasu, lecz szybko ich wizja znika i dają się pochłonąć trendom dorosłego życia. W miarę upływu lat idealizm jest przezwyciężony przez pościg za karierą, pieniędzmi i sławą.

Co oferuje chrześcijaństwo młodzieży pełnej życia i zaangażowania, chętnej do działania?

Co oferuje chrześcijaństwo młodzieży pełnej życia i zaangażowania, chętnej do działania? Jakie możliwości mają ci, którzy chcą coś zmienić?

Ewangelia o Jezusie – Jego życiu, śmierci i zmartwychstaniu – otwiera nieograniczone możliwości dla wszystkich, którzy chcą się zaangażować i mają płonące serce, by zrobić coś pozytywnego dla świata! Ewangelia zaprasza do życia w służbie dla ludzi, życia – w którym każdy dzień daje możliwości, by coś ofiarować. Zaprasza, by udzielić pomocy potrzebującym tak, aby otrzymali radość i wdzięczność na całą wieczność. Czy można wyobrazić sobie bardziej wartościowe życie?

Chrześcijaństwo to nie mądre idee, których trzeba się nauczyć i zrozumieć, czy też teorie o zbawieniu, które można wykuć na pamięć. Nie są to ludzkie nakazy czy mistyczne rytuały. Chrześcijaństwo nie jest zabezpieczeniem na dzień sądu, lecz mocą do codziennego życia! Chrześcijaństwo to życie, w którym osobisty rozwój idzie w parze ze stale wzrastającym zaangażowaniem w służbie dla drugiego człowieka. Jest to życie w coraz większej radości z tego, że stajesz się narzędziem Bożej troski i łaski względem ludzi.

Chrześcijaństwo jest mocą do codziennego życia!

To życie nie jest zarezerwowane dla ludzi o wyjątkowej sile charakteru, mających wysokie wykształcenie, podłoże kulturalne czy talenty. Stoi otworem dla wszystkich. Jednak trzeba przejść przez ciasną bramę – Bóg chce mieć całe serce człowieka. On chce posiąść nasze myśli, plany na przyszłość i zaangażowanie. Tego nie chce z nikim dzielić. Jeżeli wszystko Bogu oddamy, to nie ma granic na to, czego On może dokonać w człowieku i przez niego.

Ci, którzy podejmą ten krok, wnet doświadczą, że ich spojrzenie musi być zwrócone do wewnątrz. Życie naprawdę stanie się interesujące! Jednak ludzie szybko rezygnują, ponieważ objawia się grzech – mimo mocnego pragnienia, by być dla drugich pomocą. Wtedy trzeba podjąć walkę przeciwko egoizmowi, pysze, zazdrości i wszelkim innym grzechom, które kładą przeszkody na drodze czynienia dobra. Jeśli Bóg otrzyma całe serce, uważnie śledzi i sam gwarantuje zwycięstwo. Wtedy zagości radość w sercu cżłowieka. Pojawi się głęboka wdzięczność, a miłość do Zbawiciela będzie wzrastać i rozwijać się przez całe życie. Pragnienie, by być pomocą dla drugich wzmacnia się i jest coraz głębsze. Życie nabiera sensu i staje się interesujące; daje wiele radości i zadowolenia, którego nie mogą odczuć ci, którzy żyją według własnych myśli i zainteresowań.

Czyż nie jest to wspaniała wiadomość dla młodzieży, która chce zmienić świat?

Nie trzeba koniecznie wyjechać do dalekich krajów, aby zrealizować takie pragnienia. Przeciwnie, wystarczy podnieść wzrok i spojrzeć na najbliższe otoczenie. Czy nie ma tutaj wystarczająco dużo pracy dla tych, którzy płoną chęcią niesienia pomocy?

Czyż nie jest to poselstwo dla młodzieży, która chce coś zmienić?

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas