Chwalebna i pełna uwielbienia pieśń o Jezusie: Chcę uwielbiać Jezusa

PIEŚŃ: Pieśń dziękczynna za możliwości, jakie otworzył dla nas Jezus!

Chwalebna i pełna uwielbienia pieśń o Jezusie

Jest to pieśń pełna chwały, uwielbienia i dziękczynienia za drogę, którą Jezus otworzył dla nas przez swoje ciało tak, byśmy mogli otrzymać życie! Nagranie pochodzi z nabożeństwa online w Brunstad Christian Church z 2020 roku.

„Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą.” (List do Hebrajczyków 10,19-22)

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” (Ew. Jana 14,6)

Tekst: Chcę uwielbiać Jezusa, gdyż przetarł mi szlak

Chcę uwielbiać Jezusa, gdyż przetarł mi szlak,
Do życia prowadzi mnie nim.
Widzę w nim chwałę Bożą, też napój mi dał –
Wino stare, wystałe, bym pił.

Mego Pana chcę czcić pieśnią chwał,
Gdyż z ciemności mnie wyrwał bez miar.
Moim życiem chcę oddać mu cześć
Za łask ogrom, gdyż nim darzy mnie.

Chcę uwielbiać Jezusa – ofiarą stał się,
Bym ja przezeń dziś mógł już wejść
W odpocznienie i pokój, przyoblec się też
W szatę białą i lśniącą jak śnieg.

Za zbawienną moc praw Boga wielbić dziś chcę,
Gdyż moc daje mi w biegu mym.
Uwolniony i wdzięczny w przód idę co dzień
By podobać się Jemu – żyć w Nim.”

Tutuł: Chcę uwielbiać Jezusa, gdyż przetarł mi szlak,
Tekst: Valborg Boldvik
Melodia: Torstein Skutle
Wykonane przez Eunice Benjamin
Pieśń ze śpiewnika Drogi Pańskie nr 331
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org
Produced by Brunstad Christian Church

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.