Co Biblia mówi o Antychryście?

Co Biblia mówi o Antychryście?

Kilka zdań wyjaśnienia na ten fascynujący temat, który jest często źle zrozumiany.

Antychryst oznacza coś przeciwnego niż Chrystus. Dokładnie tak, jak Chrystus przyszedł na ziemię, by wykonać Bożą wolę, tak przyjdzie Antychryst, by wypełnić wolę szatana. Będzie to szatan objawiony w postaci człowieka.

Ambicją szatana jest być podobnym Bogu pod względem władzy i siły. Nad tym pracuje on dniem i nocą z wszelką mocą, jaką posiada. „Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.” (II List do Tesaloniczan 2,4) Zamiarem szatana jest zastąpić Boga i pośle on Antychrysta, jako narzędzie, by tego dokonać. (Antychryst ma zaprzeczać potrzebom ludzi za Bogiem i twierdzić iż on sam jest księciem tego świata).

Antychryst będzie tłumił i gasił tęsknotę ludzi za Bogiem i będzie się podawał za księcia tego świata.
Czy świat jest gotowy zaakceptować posłańca Szatana jako Pana? Czy to możliwe, by świat, w którym teraz żyjemy, doszedł do takiego stanu?

Myśl o czasach ostatecznych nie musi budzić w nas lęku. Przeczytaj artykuł o tym, jak najlepiej przygotować się na dzień, w których spotkamy Jezusa!

Jezus Chrystus przyszedł w ciele

Duch, który teraz rządzi na tym świecie, to „Duch Antychrysta”, który pracował już od pierwszych dni powstania Zboru. (I List Jana 4) Ten duch nie uznaje, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele. On naucza, że Jezus miał coś, czego my nie mamy, że był boski, że nie miał chęci i pożądliwości, jako naturalny człowiek i dlatego właściwie nie mógł zgrzeszyć.

Duch Antychrysta … można podsumować, że jest to duch, który nie wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele.

Jeżeli wierzymy w to, co jest napisane w Słowie Bożym, to wiemy, że Jezus miał takie samo ciało i krew, jakie my mamy.

Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział.” (List do Hebrajczyków 2,14)

Jezus również miał chęci i pożądliwości w ciele tak, iż był kuszony i musiał walczyć, by trzymać się z dala od grzechu. Miał Ducha Bożego, który Go prowadził oraz otrzymał siłę i pomoc od swojego Ojca w niebie. Dzięki swojemu życiu uczynił to osiągalnym także dla nas i dlatego możemy Go naśladować na tej drodze, którą otworzył poprzez ciało, a która prowadzi z powrotem do Ojca.

Uznanie tego faktu oznacza, że musimy coś czynić, musimy podjąć tę samą walkę, jaką Jezus toczył, walkę przeciwko grzechowi, który mamy w naszej ludzkiej naturze jako rezultat upadku w grzech w ogrodzie Eden. Jednak większość ludzi nie jest chętna, by tak czynić. W ten sposób duch Antychrysta otrzymuje władzę, ponieważ wskazuje ludziom łatwiejszą drogę.

Rozdział między Bogiem, a ludzkością

Grzech jest powodem rozdzielenia, jakie powstało między Bogiem, a ludzkością. Kiedy grzech jest przezwyciężony i odłożony, jednoczymy się z Bogiem. Duch Antychrysta pozwala żyć w grzechach, które nas oddzielają od Boga, przykrywając ich tolerancją, miłością i wolnością. Słowo Boże mówi wyraźnie, co jest właściwe, a co złe, co jest czyste, a co grzeszne. Ale jeżeli większość ludzi żyje w grzechu – na przykład w niewierności małżeńskiej – to już dłużej nie jest to uznawane za grzech. Odrzuca się Boże prawa – i w końcu zmienia się nawet ustawy i prawo w państwach, by wyjść naprzeciw tym zmienionym poglądom – nie odróżnia się tego, co jest dobre, od tego, co złe.

Słowo Boże mówi wyraźnie, co jest właściwe, a co złe, co jest czyste, a co grzeszne.

Nieczystość i grzech otrzymują pozwolenie, by żyć i ludzkość coraz bardziej odchodzi od Boga – a to właśnie jest zamiarem szatana. Większość ludzi poddała się temu duchowi, ponieważ on daje im możliwość, by żyli przyjemnie bez złego i nieczystego sumienia. Wcześniej działo się to pod przykryciem religii i otrzymywało się przebaczenie grzechów, jednak bez zaniechania grzeszenia. Czas, w którym teraz żyjemy, to humanitaryzm, który przejmuje rolę, jaką wcześniej odgrywała religia. Człowiek staje się coraz bardziej samodzielny i jest kierowany więcej przez własne „ego”, niż przez „wyższe moce”.

Objawienie Antychrysta

Wszystko to toruje drogę Antychrystowi, by mógł powstać i odłożyć wszelkie resztki religii. On chce całkowicie odrzucić Boga. Będzie czynił znaki i cuda, by przed światem raz na zawsze dowieść, że ludzkość jest samowystarczalna. (Objawienie Jana 13,13-14)

Moc …, by realizować myśli i marzenia ludzi o pokoju i harmonii na ziemi … jednak bez tego, że to coś kosztuje.

Ludzkość jest gotowa, by przyjąć taką osobę. Kogoś, kto nie przeszkadza im w ich przyjemnym życiu – kogoś, kto będzie miał moc, by realizować ich myśli i marzenia o pokoju i harmonii na ziemi, o świecie pełnym tolerancji, miłości i dobrej woli, bez tego, że to coś kosztuje. Antychryst jest w stanie im to zapewnić.

Przez wszystkie czasy imię Antychrysta było synonimem zła, lecz prawdą jest, że wtedy, gdy on się w końcu objawi, większość ludzi go nie rozpozna. On nie powstanie, jako ktoś obrzydliwy; wręcz przeciwnie, będzie kimś zdolnym i pełnym ambicji, by rozwiązać problemy całego świata. Będzie promował to, co już zaczyna być realistyczne; że świat może być rajem bez Boga, zgotowanym przez samego człowieka. Świat będzie wierzył, że z Antychrystem ludzkość będzie w stanie dokonać wszystkiego, czegokolwiek zechce.

I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.” (Objawienie Jana 13,6)

Kiedy to się stanie, szatan w końcu otrzyma to, czego zawsze pragnął. On chciał, by patrzono na niego, jak na równego Bogu. On chce przejąć kontrolę nad światem, który nie odczuwa tęsknoty i nie potrzebuje Boga.

Będzie promował to, co już zaczyna być realistyczne; że świat może być rajem bez Boga, zgotowanym przez samego człowieka.

Oblubienica Chrystusa

Oblubienica to ludzie, którzy nie odtrącali i nie odtrącają ewangelii Chrystusowej; są zainteresowani tym, by zakończyć z grzechem, który mieszka w nich i zjednoczyć się z Bogiem. Oni nie zostaną zwiedzeni, bo przez przykazanie grzech ukazał im ogrom swojej grzeszności (List do Rzymian 7,13) Ponieważ byli bardzo czujni i rozpoznawali każdego ducha, który tolerował grzech, będzie im dane zobaczyć, jak Antychryst zostanie zdemaskowany; poznają, kim on rzeczywiście jest.

Kiedy to się będzie działo, Chrystus przyjdzie z powrotem, by zabrać swoją Oblubienicę do domu, do siebie. Zostanie porwana z Nim na obłoki i otrzyma zapłatę za swoją wierność, a wtedy Antychryst otrzyma wolne ręce tutaj na ziemi. (II List do Tesaloniczan 2,6-7) To będzie straszny czas. Objawi się prawdziwa, zła natura Antychrysta. Kiedy już będzie tak źle, jak tylko to możliwe, a ludzkość znajdzie się w największej biedzie i potrzebie, wtedy Chrystus przyjdzie z powrotem razem ze Swoją Oblubienicą.

Ziemia doświadczy tysiąca lat pokoju, by poznać i nauczyć się, jak dobra, doskonała, właściwa, sprawiedliwa i prawdziwa jest Boża wola, wolna od zwiedzenia diabła.

Następnie Bóg zniszczy Antychrysta tchnieniem ust swoich i świat zobaczy jak bezsilny jest Antychryst. Jezus przejmie władzę nad królestwami Ziemi. Szatan zostanie związany i wrzucony do otchłani, a ziemia doświadczy tysiąca lat pokoju, by poznać i nauczyć się, jak dobra, doskonała, właściwa, sprawiedliwa i prawdziwa jest Boża wola, wolna od zwiedzenia diabła. A ci, którzy zachowali się czyści od ducha Antychrysta, wiernie naśladowali Swojego umiłowanego Jezusa i wstępowali w Jego ślady, które pozostawił dla nich, będą żyli i panowali z Nim w Tysiącletnim Królestwie. (Objawienie Jana 20) Królestwo Niebios będzie ich własnością na całą wieczność!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.