Otwórz zawartość

Co, jako chrześcijanin, robisz w poniedziałek?

Przeżycia, jakich dostarczają chrześcijańskie kościoły i ugrupowania w czasie weekendu, ogromnie różnią się pomiędzy sobą. Ale najważniejsze pytanie brzmi: – Co, jako chrześcijanin, robisz w poniedziałek?

Przeżycia, jakich dostarczają chrześcijańskie kościoły i ugrupowania w czasie weekendu, ogromnie różnią się pomiędzy sobą. Ale najważniejsze pytanie brzmi: – Co, jako chrześcijanin, robisz w poniedziałek?

W czasie weekendowych nabożeństw chrześcijanie bardzo różnie przeżywają swoją wiarę. Niektórzy mają mszę z wieloma rytuałami i ceremoniami, inni znów nabożeństwo z pochwalną modlitwą, pieśnią i muzyką. W niektórych ugrupowaniach muzyka i chór jest na bardzo wysokim poziomie, zaś w innych kładzie się nacisk na uzdrawianie chorych. Ale co oznacza chrześcijańska wiara w naszym codziennym życiu – w poniedziałek lub w inne dni tygodnia?

Apostołowie – Paweł, Piotr, Jakub i Jan, bardzo dużo piszą o życiu chrześcijanina w każdym dniu tygodnia.

Pouczającym jest czytać, w jaki sposób Apostołowie – Paweł, Piotr, Jakub i Jan, piszą o codziennym życiu chrześcijanina we wszystkich okolicznościach, każdego dnia w tygodniu. Bardzo zależało im na tym, by nasza chrześcijańska wiara przeniknęła nasze myśli i decydowała o wszystkich naszych uczynkach i naszej mowie.

Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą!

Apostołowie – Piotr i Paweł, kładą duży nacisk na życie rodzinne. Piszą o tym, w jaki sposób mąż, żona i dzieci mają się nawzajem darzyć miłością i szacunkiem. Jak mamy pracować, jako pracownicy i pracodawcy, by nasze postępowanie było uczciwe, szczere i sprawiedliwe?

Apostołom, Jakubowi i Pawłowi, leżało mocno na sercu to, by nasza chrześcijańska wiara pomogła nam używać właściwie naszego języka. Jakub przedstawia to czarno na białym, mówiąc: „Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna.” List Jakuba 1, 26..

To, co najważniejsze

Apostoł Jan wiele razy podkreśla, iż można powiedzieć to, czy tamto, ale tym najważniejszym jest żyć codziennie według Słowa Bożego. „Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.” I List Jana 2, 4-5. „Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.” I List Jana 3, 18..

Czy nasza chrześcijańska wiara rzeczywiście decyduje o wszelkich naszych działaniach, naszej mowie, naszych myślach – siedem dni w tygodniu!?

Jest wiele okoliczności w codziennym życiu, które sprawiają, że jesteśmy zatroskani. Jednak Apostołowie – Paweł i Piotr, bardzo wyraźnie mówią: „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” I List Piotra 5,7.

Można zapytać: w jaki sposób zachowujemy się w korku ulicznym, jak używamy nasze pieniądze; na co patrzą nasze oczy, jeśli chodzi o wszystko to, co możemy oglądać w Internecie? Zapytajmy więc samych siebie: czy wiara, o której słyszymy na chrześcijańskich nabożeństwach, rzeczywiście decyduje o wszelkich naszych działaniach, naszej mowie, naszych myślach – siedem dni w tygodniu? Czy moja służba Bogu jest ku Jego upodobaniu, czy też nadaremno?

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas