Czy jest coś, co kradnie twoją radość?

Czy jest coś, co kradnie twoją radość?

Zastanów się, czy w tej dziedzinie może nastąpić rozwój i poprawa w twoim życiu!

2 min ·

Radość, jakiej poszukujemy, często jest sterowana przez nasze własne „ego”. Istnieje wiele rzeczy, które mogą sprawiać nam radość, lecz co tak naprawdę przynosi prawdziwą i trwałą radość?

W Psalmie 45;8 jest napisane: „Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; Dlatego pomazał cię Bóg… twój Bóg olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza twego.”

Często zadaję sobie pytanie: Czy jestem sprawiedliwa w swoich myślach, słowach i uczynkach? Czy naprawdę nienawidzę zła, które mieszka we mnie? Czy mam prawe myśli o swoich bliźnich? Gdyby inni mogli wejrzeć w moje myśli – czy zobaczyliby czyste i dobre myśli, wypełnione miłością? Czy modlę się i troszczę o innych? Czy raczej moje myśli są pełne podejrzeń, zazdrości i poczucia, że ktoś mnie zlekceważył i uraził? Czy poprzez takie złe i niesprawiedliwe myśli o innych, nie wywyższam samej siebie?

To właśnie przez moje słowa i uczynki uwidaczniają się moje myśli. Jeśli mam dobre, prawe myśli, wtedy moje słowa i czyny również są dobre i sprawiedliwe. Jeśli myśli są niesprawiedliwe (grzeszne) – widać to również w moich słowach i uczynkach. Mogę jednak stać się na wskroś sprawiedliwą, a wtedy zostanę namaszczona olejkiem radości! Co za łaska! Jakże okropnym ciężarem jest brak miłosierdzia, obrażanie się i wszelkiego rodzaju niegodziwość! To nie jest moim powołaniem w życiu!

Apostoł Paweł pisze w Liście do Rzymian 8;19: „Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych.” Stworzenie i ludzkość widziało już wystarczająco dosyć niesprawiedliwości, twardości, braku miłosierdzia, zdrad, samolubstwa, skąpstwa, itd. Nikt nie chce tego więcej. Pragnieniem stworzenia jest coś zupełnie innego. To jest tęsknota za chwalebną wolnością dzieci Bożych. (List do Rzymian 8;19-21) Jest to wolność od grzechu, który niszczy ludzi, małżeństwa i rodziny. Stworzenie pragnie i tęskni za życiem, jakie objawiło się w Jezusie: życie pełne sprawiedliwości, uprzejmości, miłosierdzia, czystości, wierności, itd.

Jako dziecko Boże, również pragnę otrzymać dział w tym życiu – w coraz to większym stopniu. Jestem wdzięczna Bogu, że przez Jego moc mogę zostać uwolniona od wszystkiego, co mnie wiąże i obciąża, by móc prowadzić sprawiedliwe życie w prawdziwej radości!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.