Co mieszka w twoim sercu?

Co mieszka w twoim sercu?

Bóg patrzy na serce i co widzi tam wewnątrz?

Bóg patrzy na serce i co widzi tam wewnątrz?

Kiedy Jezus żył tutaj na ziemi, ludzie nie widzieli żadnej zewnętrznej wspaniałości w Jego życiu. Gdyby jednak nagle ich oczy zostały otwarte i mogliby zobaczyć Jego serce, to zostaliby oślepieni ogromną wspaniałością i bogactwem, jakie było wewnątrz Niego. Wtedy zobaczyliby oczywiście Syna Człowieczego w swojej mocy i wspaniałości, kroczącego po pałacu swojego serca.

A jakie wrażenie odnieśliby ludzie, gdyby nagle wejrzeli w nasze myśli i zajrzeli do zakamarków naszego serca? Gdyby tak mogli chodzić z pokoju do pokoju, co by tam zobaczyli?

Mury twojego serca

Czy serca twoich wrogów zostałyby stopione, gdyby zajrzeli do komory modlitw i zobaczyli tam ściany zapisane imionami, a także własne imię, wyryte z głęboką miłością i troską? A może po prostu zobaczyliby tylko imiona twojej rodziny i kilka imion twoich najlepszych przyjaciół, tak lekko wygrawerowanych? A może zobaczyliby tylko ciemne i zimne pomieszczenie, gdzie byłoby kilka zamazanych imion? Czy też przeciwnie, zostaliby zaskoczeni, gdyby zajrzeli do tej komory, gdzie można odczuć niebiański pokój i błogosławieństwo?

A jak wygląda pomieszczenie sprawiedliwości i miłości? Czy nie byłoby tam ścian zajętych przez obrazy wszelkiego rodzaju obrzydliwych bożków – tak, jak to mieli starsi Izraela w swoich sercach (Księga Ezechiela 8,10; 14,3) Czy też zobaczyliby ściany zapełnione prawdami o miłości i sprawiedliwości, wyrytymi własną ręką Jezusa? Czy zobaczyliby Ojca i Syna siedzącego obok ciebie i spożywającego z tobą wieczerzę? (List do Hebrajczyków 10,16; Ewangelia Jana 14,23; Objawienie Jana 3,20)

Strzeż swojego serca

Niestety, istnieje wiele nieprzyjemnych i niebezpiecznych miejsc w sercach ludzi. Jeśli otworzysz trochę drzwi i zajrzysz do środka, wtedy wyskoczą wszelkiego rodzaju obrzydliwe gady i płazy – jadowite węże, wyciągające swoje języki i kąsające swoim zabójczym jadem. Byłoby dobrze, gdyby takie serca nosiły wielkie i wyraźne szyldy ostrzegawcze, ponieważ cały obszar ich życia jest śmiertelnie niebezpieczny i pełny obrzydliwych pułapek.

Oczywiście, pewnym jest, że nasze serca nie muszą być takimi, ponieważ otrzymaliśmy napomnienie: „Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!” (Przypowieści Salomona 4,23)

Mieszkanie pokoju

Wielkie rzeczy może uczynić Pan z człowiekiem. Może nas zbawić, przekształcić i przemienić. Może oczyścić nasze serca i przyozdobić je najkosztowniejszymi rzeczami. Możemy ten dom nosić ze sobą, gdziekolwiek się udajemy, mieszkanie pokoju wśród tego niespokojnego i pełnego trosk świata. Mieszkanie, do którego wbrew naszej woli, żadna moc na świecie nie może wejść ani go zniszczyć.

Jest to skrócona wersja artykułu, który po raz pierwszy został opublikowany w miesięczniku zborowym „Ukryte Skarby”, we wrześniu 1947 roku.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.