Co oznacza chodzić w Duchu

Co oznacza chodzić w Duchu

Człowiek tak szybko usprawiedliwia się, że „jest tylko człowiekiem”, lecz w Biblii jest napisane, że mamy postępować według Ducha, aby nie zaspakajać żądzy cielesnej. Co to oznacza?

Paweł pisze w Gal.5,16: „Mówię więc: Według Ducha postępujcie, (w Duchu chodźcie – tłum.norw. przyp.tł.) a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.” Ciało, tak jak Biblia mówi, to jest miejsce, gdzie mieszka wszystko to, co sprzeciwia się Bogu i Jego woli.

Nasze ego to stacja centralna, która wysyła niezliczoną ilość sygnałów i działań, które polegają na tym, że człowiek chce oszczędzić samego siebie, zachować swoją cześć i wielkość, wywyższyć samego siebie kosztem drugiego. To są pożądliwości ciała, które tkwią bardzo głęboko, pełne żądań i uprzedzeń. Z reguły potrafimy zapanować nad nimi do pewnego stopnia, w każdym bądź razie do tego stopnia, do którego naszemu ego się to opłaca. Jako ludzie jesteśmy pod władzą tych mocy. Dlatego tak często słyszymy, kiedy te negatywne cechy, odziedziczone przez pokolenia objawiają, że: „jesteśmy tylko ludźmi.”

Lecz Paweł mówi, że przez chodzenie w Duchu, nie musimy pobłażać żądzy cielesnej. Wtedy w różnych okolicznościach życia myślisz i postępujesz inaczej niż inni.

«Według Ducha postępujcie!»

Kiedy idziesz, to idziesz do przodu. Przemieszczasz się z punktu A do punktu B. Jeżeli chcesz chodzić w Duchu, to musisz najpierw otrzymać Ducha, to znaczy Ducha Świętego. Duch Święty jest rzeczywistą mocą, tak realną, jak to, że widzisz dźwig podnoszący kontynery z promu do portu. Jeżeli otrzymasz taką moc do swojego życia, to rozpoczyna się nowy dzień; rozpoczyna się nowy i nadzwyczaj interesujący rozdział w twoim życiu.

Okazuje się jednak, że większość ludzi, którzy otrzymują Ducha, chcą tylko w Nim żyć i nim się rozkoszywać jak dziecko zabawką. Natomiast Duch Święty to pomoc dla tego, kto chce uzyskać rezultaty w swoim życiu chrześcijańskim. Duch Święty ma wszelkie, dobre cechy. Daje moc, aby znieść największe ciężary i sprzeciwy. Jest również przewodnikiem. On zna drogę, którą Jezus wytorował, kiedy był tutaj na ziemi. Jest to droga, która odprowadza Cię od wszystkiego, co niszczy i działa negatywnie do tego, co jest pożyteczne i dobre dla twojego bliźniego, napełnia cię radością i wdzięcznością. Staniesz się po prostu szczęśliwy i twoje otocznie to zauważy.

Duch ma nam przypominać i dać nam moc

Wszyscy napotykamy trudności życia. Chyba każdy odczuwał moment w życiu, że to co w danej chwili spotykał było straszne, przytłaczające i bezsensowne. Na przykład straciłeś telefon komórkowy, albo pieniądze, lub dobrego przyjaciela. Być może ktoś w pracy cię obmówił. Szukałeś dobrej pracy, a jej nie otrzymałeś. Jest mnóstwo takich przykładów. Jeżeli chodzisz w Duchu, to co wtedy? Jezus mówi, że Duch przypomni nam o wszystkim, co do nas powiedział. Co Jezus powiedział? Czytaj n.p. w Mat.6,34: „Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy,” Troszczenie się to nie to samo, co zaplanowanie sobie kolejnego dnia, lecz troski to jest to, co przygniata, co odbiera ci energię i radość.

Duch przypomina nam często o tym, co mówi Piotr: „ Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” 1 Piotra 5,7. Jeżeli chodzisz w Duchu, to te słowa wejdą w twoje serce i zmysł jako moc, która cię przeniesie, kiedy powiesz „nie” wszystkim myślom, które się pojawiają i chcą cię uczynić bojaźliwym. Duch daje moc w taki sam sposób, jak dźwig, który podnosi ciężkie, kilkutonowe towary z promu do portu.

Postępowanie w posłuszeństwie

Postępować według Ducha to bycie posłusznym Duchowi, Bożym prawom i przykazaniom, o których przypomina ci duch, kiedy pojawiają się różne pokuszenia. Być kuszonym to nie to samo, co grzeszyć, lecz będąc kuszonym jesteś postawiony przed wyborem. Jeżeli ktoś powie ci coś niegrzecznego, wtedy wiemy, jakie pojawiają się pokuszenia: odpłacić mu, zemścić się w taki czy inny sposób. Jeżeli tak czynisz, to łamiesz Boże przykazania. Wtedy grzeszysz. Lecz co mówi Duch Święty: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jeżeli postępujesz według Ducha, wtedy zwyciężasz w pokuszeniu. Rozwiązujesz sytuację w taki sposób, który stworzy dobrą atmosferę, a to da ci radość, zamiast stwarzać efekt domina, w niszczącym kierunku.

Owoce postępowania według Ducha

Przez postępowanie według Ducha, dzieje się coś zadziwiającego: to, co Biblia nazywa owocami Ducha zaczyna wzrastać w twoim życiu; między innymi pokój, radość, miłość, wierność i dobroć. Gal.5,22. Ty, który wcześniej byłeś niespokojny, zatroskany, od czasu do czasu w dołku, obecnie jesteś w lepszej formie. Stajesz się stabilny i możesz stwarzać wokół siebie pokój. Otrzymasz radość, a ona stanie się naturalną częścią twego życia. Będzie koniec z tym, by zazdrościć innym. Przeciwnie, możesz się cieszyć z cieszącymi. Miłość sprawia, że myśli wyzwalają się spod niekończącego się egoizmu, tak iż zaczniesz myśleć o innych, co dla nich może być dobre. Wierność pojawi się jako część twojej osobowości. We wszystkim, co czynisz i mówisz, można na tobie polegać. Stajesz się nowym człowiekiem. Już dłużej nie pasuje mówić: „jestem tylko człowiekiem”. W twoim życiu pojawiło się coś zupełnie nowego, tak iż czynisz i myślisz w zupełnie inny sposób niż kiedyś.

To czyni cię zwycięzcą. Wszystkie te cechy wyrastają, kiedy postępujesz według Ducha, tak iż przechodzisz na słoneczną stronę życia.

To jest życie, które prowadził Jezus na ziemi, i które możesz prowadzić jako jego uczeń. Postępować według Ducha to ćwiczenie. Od czasu do czasu może coś pójść nie tak, szczególnie na początku twojego chrześcijańskiego życia, lecz to nie powinno cię czynić zwątpiałym, tak iż zaczniesz myśleć, że to nie ma sensu i to się nie powiedzie. Duch w innym tłumaczeniu Biblii jest nazwany „Pocieszycielem”. On pociesza nas i daje nam więcej odwagi, kiedy tylko jej potrzebujemy. Prowadzi nas i daje nam odpowiednie witaminy, jeżeli tylko miłujemy prawdę.
Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. 2 Tym.1,7. Chodź w tym Duchu. Wtedy otrzymasz życie z dobrymi rezultatami. To nie jest jakaś filozofia, czy teoria.

Obecnie żyje wiele osób, które tego doświadczyły i ich otoczenie może potwierdzić, że to jest prawdą. Być tak zwanym wierzącym, być członkiem kościoła, religii lub religijnej partii, nie rozwiąże problemów, lecz postępowanie według Ducha rozwiąże zarówno konflikty wewnętrzne, jak i te międzyludzkie. Lepszej oferty i lepszego życia nie znajdziesz.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.