Co oznacza otrzymać zwycięstwo nad grzechem?

Co oznacza otrzymać zwycięstwo nad grzechem?

Co Apostoł Paweł miał na myśli, kiedy pisał, że mamy osiągnąć zwycięstwo we wszystkim? (więcej niż zwycięstwo – norw. tłum.) (List do Rzymian 8,37). Kto jest „zwycięzcą”? (Obj. Jana 2,7)

Zwycięstwo jest rezultatem osobistej walki przeciwko grzechowi w ciele. Jednak czy zwycięstwem jest przezwyciężenie pokusy, czy też zwycięstwo można uznać dopiero wtedy, gdy już dłużej nie jesteś kuszony?

Możemy popatrzyć na to w ten sposób: Toczysz wojnę przeciwko grzechowi w ciele. Ale każda wojna składa się z pojedynczych bitew. Za każdym razem, gdy przezwyciężasz pokuszenie do grzechu, wygrywasz bitwę. Jesteś o krok bliżej wygranej wojny.

Kiedy pojawia się nieczysta myśl lub inne pokuszenie, mówisz „Nie!”. Modlisz się do Boga o siłę, używasz Jego Słowa jako oręża i przezwyciężasz pokuszenie. To jest zwycięstwo, chociaż to samo pokuszenie może pojawić się ponownie. Wtedy jest nowy bój; nowa możliwość, by zwyciężyć i kolejny krok w kierunku zdobycia ostatecznego celu, jakim jest zwycięstwo nad wszelkim grzechem w ciele.

Jeśli zwyciężyłeś w pokuszeniu, wtedy przezwyciężyłeś grzech. To, że jesteś kuszony do tego samego grzechu już następnego dnia, nie oznacza, iż nie zwyciężyłeś wczoraj. To jest jeszcze jedna możliwość, by przezwyciężyć grzech tak, aby pewnego dnia został on całkowicie wykorzeniony.

Pole pełne wrogów

Wyobraź sobie pole pełne wrogów, którzy wyglądają identycznie. Twoim zadaniem jest oczyścić to pole. Każdy z tych wrogów jest pokuszeniem do grzechu. Tym razem jest to pokusa do nieczystych myśli. Jednak przezwyciężasz ją, ponieważ Słowo Boże daje ci moc i siłę i nie ma żadnej wątpliwości, że dzięki Niemu jesteś mocniejszy, niż twój wróg! Mówisz: „Nie!” i używasz Słowa Bożego jako miecza, by pokonać wroga. Obracasz się i widzisz kolejnego wroga, z tą samą pokusą. Ale to bez wątpienia jest nowy wróg; widzisz, że ten, którego akurat pokonałeś, leży na ziemi. Więc uderzasz ponownie. Patrzysz dokoła siebie i co widzisz? Coraz więcej wrogów! Jednak nie poddajesz się i walczysz dalej. Jeżeli dążysz do tego, by zdobyć wieniec zwycięstwa i baczysz bardziej na to, co niebiańskie, niż na to, co możesz otrzymać tutaj na ziemi, wtedy znajdziesz siłę, by wytrwać; wtedy walka nigdy nie będzie zbyt trudna i za ciężka. (List do Kolosan 3,1-4)

Pokuszenie za pokuszeniem: koniec nie nadejdzie po jednym ciosie. Jednak to, że pokuszenia ciągle przychodzą, nie oznacza, że nie zwyciężyłeś. Oznacza to, że masz ludzką naturę – ciało, dokładnie tak, jak wszyscy inni ludzie na tej ziemi. Ale pokonujesz tych wrogów, jednego po drugim. I kiedy po pewnym czasie popatrzysz wstecz, zobaczysz pole pełne wrogów, którzy już nigdy nie będą w stanie cię kusić! Robisz postępy; jesteś na drodze, by wygrać wojnę. (List do Hebrajczyków 12,1-2)

Przezwyciężasz grzech – chwila za chwilą

Możesz myśleć o grzechach, który widzisz w ciele: Pycha. Zwątpienie. Różne rzeczy się pojawiają, ponieważ są głęboko zakorzenione w naszym ciele. Nie wszystko widzisz od razu, ponieważ nie byłbyś w stanie tego znieść. Widzisz tylko jedno pole: Bóg pokazuje ci tylko taką ilość wrogów, jaką możesz przezwyciężyć za jednym razem. (I List do Koryntian 10,13) Czyni tak, byś mógł być zbawiony od grzechu tak szybko, jak tylko to możliwe – z najmniejszym cierpieniem. Przyjdzie dzień, gdy będziesz stał na tym polu i już nie będzie ani jednego wroga. Wiernie wytrwałeś aż do końca i pole jest twoje! Już nigdy więcej nie będziesz kuszony w tej dziedzinie; zdobyłeś całkowite zwycięstwo w tej walce. Wtedy zaczynasz dziękować i uwielbiać Boga za to, że dał ci pomoc i moc, by prowadzić tę wojnę i za to, że teraz jesteś już na zawsze wolny od grzechu.

Zwycięstwo – coś nowego

Stajesz się wolny od grzechu, lecz nie tylko to, ponieważ równocześnie otrzymujesz  boską naturę w miejsce twojej grzesznej natury. Za każdym razem, kiedy zwyciężasz, część twojej natury, która wcześniej była nieczysta, staje się czysta. W miarę, jak twoja ludzka natura – grzech w ciele – zostaje unicestwiona, boska natura zajmuje to miejsce. Pojawiają się cnoty Chrystusowe w miejsce okropnych, grzesznych skłonności. Stajesz się coraz bardziej podobny Jezusowi; zostajesz w coraz większym stopniu napełniony Bożą pełnią. Twój duch otrzymuje coraz głębszy kontakt z Bogiem a ty wzrastasz w mądrości, która sprawia, że każde następne pole bitwy będzie jeszcze łatwiej uprzątnąć. Stajesz się ekspertem! (II List Piotra 1, 4-8)

W końcu nadejdzie dzień, w którym osiągniesz doskonałość. Wtedy wszystko zniknie. Nie ma już pola do uprzątnięcia. Co za dzień! Jesteś gotowy, by spotkać Jezusa – to jest cel, dla którego rzeczywiście walczyłeś. Walczyłeś o wieczność razem z Nim i jesteś godny, by być nazwany Jego bratem. (List do Rzymian 8, 29, List do Hebrajczyków 2,11)

„Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.” (List do Hebrajczyków 10,36)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.