Co robię ze wspomnieniami starych grzechów?

Co robię ze wspomnieniami starych grzechów?

Słowo Boże jest kluczem – niezawodnym narzędziem, które tworzy coś nowego.

2 min

W jaki sposób mogę uwolnić się od prześladujących mnie myśli i wspomnień o grzechach uczynionych w przeszłości? W zasadzie wszyscy ludzie czynią to, co chce ich ciało i myśli – wykonują wolę ciała. Często więc przypominają im się grzechy, jakie popełnili. Te wspomnienia dręczą ich i nie wiedzą, jak się od nich uwolnić. Istnieje jednak klucz – niezawodne narzędzie –  który jest w stanie uleczyć te rany. 

Jesteśmy zbawiani przez słowo prawdy. Słowo stało się ciałem w Jezusie i zamieszkało wśród nas. (Ew. Jana 1,14) Gdy Jezus przemawiał, jego mowa miała w sobie taką moc, że złe duchy musiały uciekać. 

Kiedy słuchasz Słowa Bożego, Duch prawdy wkłada te słowa prosto do twojego serca. Jeśli jesteś posłuszny Słowu – Słowu Bożemu, Słowu prawdy – wtedy ono stanie się ciałem również w tobie i tam zamieszka. 

Słowo jest ziarnem, Bożym ziarnem. (Ew. Łukasza 8,5-15) Jeżeli jest zasiane w tobie, nie możesz grzeszyć, mówi apostoł Jan. To, co masz czynić, to zachować je w swoim sercu. Niech wpadnie głęboko do dobrego i szczerego serca, a wtedy będzie mogło wzrastać i przynosić owoce. Jeśli jesteś posłuszny Słowu prawdy tak, że staje się ono ciałem w tobie, to otrzymasz całkowicie nowy zmysł a tym samym zostaniesz uwolniony od udręk oraz gnębiących cię złych wspomnień grzechów, które uczyniłeś. 

Dlatego też musisz wypełniać swoje serce Słowem Bożym. Wtedy będziesz jak mocna twierdza i wróg cię nie dosięgnie. Wtedy też masz amunicję i pomoc; możesz odeprzeć atak wroga. 

Wiesz, jak postąpił Jezus, gdy diabeł kusił Go na pustyni. Odparł jego atak Słowem Bożym! Diabeł przyszedł z podstępem i również użył Słowa Bożego, lecz Jezus odparł jego atak, ponieważ był Słowem Bożym! Słowo stało się w Nim ciałem i dlatego miał tak wielką moc. Przed takim Słowem diabeł musi uciekać. Jest to wieczne Boże Słowo; Słowo, które nas zbawia. W Nim leży moc tworzenia i jeśli wierzysz w Słowo i trzymasz się go, stworzy coś zupełnie nowego w twoim sercu. Wtedy naprawdę powiedzie ci się, otrzymasz zupełnie nowe życie, zupełnie nowe myśli, w których Bóg sprawia w tobie chcenie i wykonanie Jego woli. 

Artykuł był zainspirowany rozmową z Kåre J. Smith 7 lutego 2018 roku.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.