O nasKontakt
Ładowanie

Czwarta fantastyczna obietnica: Władza nad narodami, laska żelazna i gwiazda poranna

Czwarty artykuł z serii o naszej wiecznej nagrodzie.

4 min ·

«Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.» Obj. Jana 2,26-28

Bóg miłuje swoje stworzenie. Grzech zniszczył je, lecz Bóg ma plan, by doprowadzić swoje dzieło stworzenia do początkowego doskonałego stanu i nagrodzi każdego, kto pomoże Mu wykonać ten plan.

Grzech został zrodzony z powodu chęci szatana, by postawić siebie ponad Bogiem, a to zniszczyło harmonię w niebie. Teraz Bóg chce wykorzenić wszelki grzech ze swojego dzieła stworzenia w taki sposób, że nie będzie żadnej możliwości, by coś takiego wydarzyło się ponownie.

Bóg stworzył człowieka z zamiarem, że ma on panować nad grzechem. (I Księga Mojżeszowa 4,7) Jego doskonały plan przewidywał, że ludzkość ma żyć w ten sposób, by nienawidzić i przeciwstawiać się grzechowi, mówić „ Nie” do grzechu i „Tak” do Boga – czyli zwyciężać. Ten, kto zwycięża nad grzechem w swoim własnym życiu udowadnia, że Boży plan jest doskonały i staje się częścią tej wielkiej pracy, jaką jest wykorzenienie na całą wieczność wszelkiego grzechu. Każdy, kto tak czyni, otrzyma dział w bogatej nagrodzie, jaka czeka tych, którzy prowadzą zwycięskie życie. Te obietnice dotyczą wszystkich, którzy zwyciężają.

Władza nad narodami – laska żelazna

Wszyscy, którzy zwyciężą, będą rządzić z Jezusem na ziemi w Tysiącletnim Królestwie. (Objawienie Jana 20,6) Oznacza to coś szczególnego. Jezus będzie miał swoją siedzibę w Jerozolimie, zaś Jego Oblubienica będzie rozproszona po całej ziemi, by uzdrawiać, pozyskiwać i naprawiać. Świat jest pełen niesprawiedliwości. Widzimy na przykład twardych dyktatorów, zbrodnie wojenne, nędzę i mnóstwo cierpienia. Niesprawiedliwość weszła na ten świat na każdym poziomie i do wszystkich warstw społecznych. Jest tak wiele zła oraz wszelkiego rodzaju biedy i nędzy.

Jeżeli zaczynasz panować nad grzechem w twoim własnym życiu, to jest to twoje pole ćwiczeń – obszar, gdzie otrzymujesz władzę.

I ty możesz wziąć udział w porządkowaniu tego wszystkiego! Wtedy potrzebujesz „żelaznej laski”, by wejść w okoliczność i zacząć robić porządek. Będziesz w stanie uwalniać niewinnych ludzi, którzy cierpią ucisk i doświadczają przemocy. Do tego potrzebujesz „zmiażdżyć gliniane naczynie”. Świat, który zostaje zburzony, zaczyna być budowany od nowa.

Musisz ćwiczyć, by otrzymać „żelazną laskę”. Kiedy zaczynasz panować nad grzechem w twoim własnym życiu, to jest to twoje pole ćwiczeń; obszar, gdzie otrzymujesz władzę. W jaki sposób będziesz mógł przyczynić się do odbudowy świata, jeżeli nie nauczyłeś się przezwyciężać grzechu i mocy ciemności? Żelazna laska symbolizuje przeogromną moc, która znajduje się w zwycięskim życiu!

Kiedy widzisz ból i cierpienie, którego tak wielu ludzi na tej ziemi doświadcza, czyż nie jest to pociechą wiedzieć, że przez twoją osobistą wierność będziesz w stanie przemienić w dobro wszystko to, co było złe?

Gwiazda poranna

Apostoł Piotr opisuje gwiazdę poranną jako „… słowo prorockie … świecące w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach.” (II List Piotra 1,19)

Światło, które otrzymujesz od gwiazdy porannej, promieniuje z ciebie i wtedy inni ludzie mogą widzieć w tobie życie Chrystusowe.

Słowo prorockie jest Słowem Bożym. Jeżeli pozwolisz temu Słowu, by świeciło w ciemnych obszarach twojego życia i grzech, który mieszka w tobie, został oświetlony oraz jeśli jesteś pokorny, by przyjąć łaskę i używasz jej, by zwyciężyć nad grzechem, kt��ry zobaczysz – wtedy gwiazda poranna wschodzi w twoim sercu. Światło zastępuje ciemność, a ty sam stajesz się światłością. W miarę, jak coraz więcej obszarów w twoim życiu zostanie oczyszczonych od grzechu – będziesz świecił jaśniej i jaśniej, aż gwiazda poranna stanie się twoją istotą. Głębia światłości objawi się w tobie. (Przypowieści Salomona 4,18)

Rozchodzi się nie tylko o to, by zwyciężyć nad grzechem, lecz o to, by stać się wolnym i coraz bardziej szczęśliwym człowiekiem. Światło, które otrzymujesz od gwiazdy porannej, promieniuje z ciebie i inni ludzie mogą zobaczyć w tobie życie Chrystusowe. Oni widzą, jakim pociągającym wirem jest twoje życie. Może ono pociągać ludzi do Chrystusa!

Być może zainteresuje cię

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktywne Chrześcijaństwo – blog, prowadzony przez Chrześcijański Kościół Brunstad (Brunstad Christian Church), przedstawia w jaki sposób Słowo Boże stawia nam wyzwania i daje moc, by w 100% żyć według Bożej woli – tak, że nie musimy więcej upadać w grzech, lecz możemy prowadzić zwycięskie życie.
Dowiedz się więcej o Aktywnym Chrześcijaństwie
Obserwuj nas
Wyjątkowa zawartość
Ładowanie
Jakiekolwiek kopiowanie materiałów ze strony BCC i ActiveChristianity bez uprzedniej zgody jest zabronione.