Czy czekasz na cud?

Co jest potrzebne, aby być posłusznym?

Napisane przez Nellie Owens
Czy czekasz na cud?

Co jest potrzebne, aby być posłusznym?

Biblia jest przepełniona cudami. Bóg rozdzielił Morze Czerwone, zesłał mannę z nieba, gdy Izraelici byli w potrzebie, a nawet wskrzesił Jezusa z martwych!

Jezus także dokonał wielu cudów, kiedy żył tutaj na ziemi. Uzdrawiał ślepych, trędowatych i sparaliżowanych, zamienił wodę w wino i przywrócił z powrotem do życia ludzi, którzy wcześniej zostali uznani za umarłych.

Większość osób zgodzi się z tym, że fantastycznie byłoby doświadczyć takich rzeczy.

Może myślisz: gdybym doświadczył cudów takich jak te, z pewnością nigdy więcej bym już nie wątpił.

Pomyśl, że znajdujesz się wśród Izraelitów, których Mojżesz wyprowadził z Egiptu. Stoisz na środku Morza Czerwonego. Bóg właśnie rozdzielił morze i idziesz po suchym gruncie, mając ogromne ściany wody po obu stronach. Być może nawet widzisz zagubione ryby, jak pływają tuż obok, podczas gdy ty zmierzasz w stronę wolności – w bezpieczne miejsce.

A może jesteś rzemieślnikiem w wiosce Betania. Mężczyzna o imieniu Łazarz, którego dobrze znałeś, już od czterech dni nie żyje. Byłeś tam, kiedy niesiono go do grobu i widziałeś, jak jego rodzina rozpacza. Ale przyszedł Jezus Chrystus i poprosił, by Łazarz wyszedł z grobu i on ożył! Idzie w twoją stronę, silny i zdrowy, i wita cię ciepłym uściskiem dłoni.

Może myślisz: gdybym doświadczył cudów takich jak te, z pewnością nigdy więcej bym już nie wątpił.

Uzależnieni od znaków i cudów

Chociaż ludzie widzieli i doświadczyli tak wspaniałych i fantastycznych rzeczy, to jednak wątpili. (Psalm 106,13; Ewangelia Jana 12,37) Niewiele osób polegało na Bogu i wierzyło bez zastrzeżeń, że to Bóg się o nich troszczy, nawet wtedy, gdy raz za razem widzieli cuda, które On czynił: „Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem?” (IV Księga Mojżeszowa 14,11)

Ważne jest, by uświadomić sobie, że cuda same w sobie nie zaspokoją nas w pełni, nawet jeśli są fascynujące.

Z natury, jako ludzie, bardzo często wątpimy. Jesteśmy niezwykle uzależnieni od naszych zmysłów, od tego, co widzimy, słyszymy i odczuwamy. W rezultacie często kwestionujemy Bożą moc i modlimy się o znaki i cuda, zamiast być Jemu posłusznym. Nie ma żadnej wątpliwości, że przez wszystkie czasy cuda odgrywały ważną rolę w dziejach ludzkości. Są opisane w Słowie Bożym jako pomoc, by wierzyć, nawet dzisiaj. (Ewangelia Jana 20, 31) Ale ważne jest, by uświadomić sobie, że cuda same w sobie nie w pełni nas zadawalają, nawet jeśli są fascynujące. Jedyne, co może nas zaspokoić w okolicznościach życia, to te znaki i cuda, które wzmacniają wiarę.

Żywa wiara

Musimy mieć żywą wiarę w Boga! To wykracza daleko poza wiarę w to, że Bóg istnieje. Żywa wiara oznacza, że polegamy na Bogu we wszystkich sytuacjach życia i szukamy tego, by czynić Jego wolę – obojętnie, co widzimy czy odczuwamy. Żywa wiara oznacza, że wierzymy Słowu Bożemu, wierzymy w słowa prorockie i w słowa Jezusa Chrystusa i apostołów, nawet – jeśli nie widzimy wyraźnych znaków czy cudów. Żywa wiara to posłuszeństwo – nawet wtedy, gdy nie wszystko rozumiemy.

Jeżeli rzeczywiście wierzymy Bogu, to nasze życie dojdzie do doskonałej jedności z Jego Słowem. Jeżeli na przykład Słowo Boże mówi „nie troszczcie się o nic”, to nie powinniśmy martwić się i troszczyć o naszą ekonomię – obojętnie jak beznadziejnie nasza sytuacja wygląda. Nie możemy jednak siedzieć i oczekiwać, że pieniądze same spadną nam z nieba. Nie, musimy być posłuszni Słowu Bożemu, podjąć świadomą walkę i odrzucać myśli zwątpienia. Być może stoimy wśród cierpień, czujemy się zagubieni – lecz wtedy nie możemy oczekiwać, że Bóg przyjdzie i w jakiś cudowny sposób wszystko naprawi. Nie, musimy się cieszyć i radować dokładnie tak, jak pisze Apostoł Paweł i dziękować Bogu za próby, zamiast narzekać i być zgorzkniałymi. Musimy wierzyć, że Bóg chce wykorzystać każdą sytuację, by nas przekształtować i zmienić, chociaż tego nie rozumiemy i nasze uczucia są na dole.

Jeżeli rzeczywiście wierzymy Bogu, to nasze życie dojdzie do doskonałej jedności z Jego Słowem.

Rezultat

Rezultatem takiej wiary i posłuszeństwa Bogu jest to, że będziemy niezachwiani. Jeżeli polegamy na Bogu i staramy się pełnić Jego wolę, to On jest w stanie czynić dla nas niesamowite rzeczy. (Księga Jozuego 3,5) Jednak ci, którzy wątpią i nie chcą wierzyć i wykonywać Słowa Bożego „… podobni są do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej.” (List Jakuba 1,6) Tacy ludzie są uzależnieni od zewnętrznych rzeczy; są zdezorientowani i zwątpiali, a z powodu braku wiary, Bóg nie może wykonać żadnej pracy w ich życiu.

Bóg nie chce, abyśmy byli uzależnieni od zewnętrznych znaków i cudów. Być świadkiem cudu jest sprawą doczesną, ale wiara i posłuszeństwo Bogu ma wieczną wartość. Właśnie tego Bóg oczekuje od nas wszystkich: bezwarunkowej wiary w Niego i czynienia Jego woli bez własnych żądań, wymagań i oczekiwań. „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.” (List do Hebrajczyków 11, 6)

Nie czekaj na znak, na cud lub jakieś cudowne wydarzenie. „Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. ”(Księga Malachiasza 3,10) Jeżeli tak czynisz i wierzysz w żywego Boga oraz słuchasz Jego słów, jeżeli bezwarunkowo oddasz Mu swoje życie, wtedy na pewno doświadczysz bogatych Bożych błogosławieństw i Jego potężnej mocy w twoim życiu!

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.