Czy czujesz się winny z powodu tego, że jesteś kuszony?

Czy czujesz się winny z powodu tego, że jesteś kuszony?

Pokuszenie nie jest czymś, z powodu czego miałbyś się czuć winny. Przeczytaj dlaczego…

Nie jesteś zły tylko dlatego, że jesteś kuszony, by patrzeć na nieczyste rzeczy.

Nie jesteś okropną matką z powodu tego, że odczuwasz niecierpliwość i frustrację i jesteś kuszona, by krzyczeć na swoje dzieci.

Nie jesteś potępiony tylko dlatego, że jesteś kuszony do zwątpienia.

Jesteś kuszony, ponieważ…

Pokuszenia przychodzą z powodu grzechu, jaki mieszka w twoim ciele. Jednak nie myśl, że z tobą jest coś nie tak, skoro odczuwasz, że masz grzech w swoim ciele.

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie (…)” (I List do Koryntian 10,13)

To z powodu upadku w grzech cała ludzkość została skażona
i dlatego mamy wrodzone skłonności, pożądliwości i namiętności w naszej naturze, które kuszą nas do grzechu.

Jednak celem jest to, by panować nad naszym ciałem, a nie to, by ciało panowało nad nami! (I Księga Mojżeszowa 4,7) Nie mamy być niewolnikami grzechu, poddając się uczuciom, do jakich pobudza nas grzech. Nieczyste myśli, irytacja, zwątpienie – to wszystko nie powinno nas trzymać w niewoli i wiązać.

Na przykład odczuwasz niecierpliwość i jesteś kuszony do tego, by krzyczeć na swoje dzieci. Jednak wiedz, że w tym momencie jeszcze nie zgrzeszyłeś! Możesz czuć się tak, jakbyś zgrzeszył, gdyż pokuszenie przychodzi, jako uczucie i masz chęć, by krzyknąć na dziecko. Jednak dopóki nienawidzisz swojej niecierpliwości
i opierasz się pokusie, by krzyczeć na dzieci oraz świadomie nie zgadzasz się na to, by niecierpliwość wzięła górę i zaczęła kierować twoim postępowaniem i nie pozwalasz szorstkim, ostrym słowom czy zachowaniu „wyjść z ciebie,” – zwyciężasz – nawet jeśli przez chwilę odczuwasz niecierpliwość.

Lista „co robić w chwili pokuszenia”:

Są dwie ważne rzeczy, które należy zrobić, gdy odczuwasz silną pokusę:

  1. Użyj Słowa Bożego, jako miecza przeciwko diabłu, który przychodzi i próbuje cię przekonać, byś się poddał
    w pokuszeniu. „Poczujesz się lepiej”, „przecież oni zasłużyli na to” – mówi. W ogrodzie Eden szatan powiedział do Ewy: „Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział…?” i przekonał ją, iż to, co właściwie wiedziała, że było złe, tak naprawdę nie będzie potraktowane jako nieposłuszeństwo względem Boga. Kiedy Jezus, nasz wzór i przykład, był kuszony na pustyni, powiedział: „Idź precz, szatanie! Albowiem napisano…” i tutaj użył Słowa Bożego tak, że diabeł się wycofał.

Jeśli chcesz użyć Słowa Bożego w momencie, gdy tego potrzebujesz, musisz być przygotowany zanim nadejdzie ten moment, w którym jesteś kuszony. Musisz znać Jego Słowo.
„W sercu moim przechowuję Słowo Twoje” – pisał psalmista – „abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.” (Psalm 119,11). Przechowuj Jego Słowo w swoim sercu, abyś miał je pod ręką, gdy będziesz tego potrzebował!

  1. Przystąpmy do tronu łaski, by otrzymać łaskę ku pomocy
    w stosownej porze. (List do Hebrajczyków 4,16) Stosowna pora jest wtedy, gdy jesteśmy kuszeni. Wtedy możesz modlić się
    o pomoc, by zwyciężyć w tym pokuszeniu. Pomoc ta nie sprawia, że pokuszenie znika i że już nie odczuwasz niecierpliwości – ale otrzymujesz moc i siłę, by oprzeć się pokuszeniu dopóki nie otrzymasz całkowitego zwycięstwa.

Powiązane: Jak otrzymać pomoc, gdy jej najbardziej potrzebujesz

Wyciągaj wnioski z pokuszeń

„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.” (I List Jana 2,1)

Jeśli upadniesz, masz możliwość, by się upamiętać i prosić o przebaczenie. Tron łaski służy również do tego. To nie jest jednak celem, by raz za razem upadać i prosić o przebaczenie. Pamiętaj, masz panować nad grzechem! Jeśli jednak się zdarzy, że upadniesz, wtedy masz się uczyć na swoich błędach i następnym razem bardziej się postarać. Jeśli przygotujesz się, zanim nadejdzie pokuszenie, wtedy możesz być pewien, że zwyciężysz!

Być może minie trochę czasu, zanim dojdziesz do zwycięstwa. Jeżeli poznasz i przyznasz się do prawdy o samym sobie – na przykład, że masz skłonność do niecierpliwości i podejmiesz decyzję, by to przezwyciężyć – nie oznacza to, że w magiczny sposób przestaniesz być do tego kuszony. To oznacza, że będziesz kuszony i być może ponownie upadniesz, zanim otrzymasz zwycięstwo. Jeśli jednak dalej walczysz, trzymając się mocno wiary i szukasz pomocy
w Słowie Bożym i modlitwie, wtedy stopniowo, krok po kroku przezwyciężysz wszystko. Zostaniesz przekształcony i odnowiony
i tam, gdzie wcześniej rządziła niecierpliwość i frustracja, powoli będzie wzrastać cierpliwość i wytrwałość, zastępując te wcześniejsze złe cechy twojej natury. To jest niewiarygodna łaska, jaką mamy w Chrystusie Jezusie.

To jest wiara, której musisz się trzymać, będąc na etapie walki
o zwycięstwo. „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.”
(List do Hebrajczyków 11,1)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.