O nasKontakt
Ładowanie

Czy jestem zbawiony? Jak mogę być tego pewien?

Wielu może zadawać sobie takie pytanie: “W jaki sposób mogę być pewnym, że jestem zbawionym?”

3 min ·

Wielu może zadawać sobie takie pytanie: "W jaki sposób mogę być pewnym, że jestem zbawionym?"

Kiedy ktoś zapytał Jezusa, czy wielu zostanie zbawionych, to Jezus nie odpowiedział bezpośrednio, lecz rzekł: „Starajcie się wejść przez wąską bramę,(…)” Łuk.13,24. Z tego wnisokujemy, że ci, którzy są zbawieni, to ci, którzy przeszli przez ciasna bramę. Czym zatem jest ta ciasna brama? O tym możemy czytać w następnym rozdziale, w wersecie 26-33. Prosto mówiąc, oznacza to, oddanie wszystkiego z tego świata i znienawidzenie swojego własnego życia na tym świecie. (Zobacz Ew. Jana 12,25).

Fałszywi prorocy i szeroka brama

Również Jezus mówi o wąskiej bramie w Ew.Mateusza 7,13-14. Tam mówi o dwóch bramach i dwóch drogach: Wąska brama i trudna droga prowadzi do życia, zaś szeroka brama i szeroka droga prowadzi na zatracenie. Wielu wierzy, że szeroka droga to świat i że ci, którzy po niej kroczą to ludzie niewierzący. Jednak wyraźnym jest, że Jezus apeluje tutaj do ludzi, którzy szukają królestwa niebieskiego: „Starajcie się wejść przez wąską bramę,(…)” mówi. W wersecie 15 ostrzega nas, żebyśmy wystrzegali się fałszywych proroków. Fałszywi prorocy zapraszają ludzi, by weszli przez szeroką bramę, gdzie nie jest konieczne, by oddać wszystko, aby zostać zbawionym. Oni chcą byś uwierzył, że jest możliwe służyć zarówno Bogu, jak i mamonie, jednak Jezus mówi wyraźnie, że to jest niemożliwe (Ew.Mateusza 6,24) i że końcem tego jest zatracenie.

Powinienem poważnie wziąć do serca ostrzeżenie Jezusa o fałszywych prorokach, ponieważ faktem jest, iż fałszywych proroków było zawsze wielu, natomiast niewielu prawdziwych. Kiedy Jehoszafat żądał od Boga znaku, czy iść na bitwę, czy nie, wśród proroków było 400 fałszywych, zaś tylko jeden mówiący prawdę. (2 Kronik 18). Paweł świadczył: „Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych,(…)” 2 Kor.2,17. Tacy handlarze szukają własnej korzyści, dlatego też ważnym dla nich jest to, by zrobić bramę i drogę szeroką, tak aby jak najwięcej ludzi uczęszczało na ich zgromadzenia.

Daj się zbawić poprzez wchodzenie przez ciasną bramę

Muszę starać się usilnie, by wejść przez ciasną bramę, ponieważ według mojej natury, wolę raczej zachować swoje życie na tym świecie i nadal być chrześcijaninem. Muszę starać się, by zachować przykazania Jezusa, ponieważ one doprowadzą mnie do prawdziwego poznania, jak skażone jest moje życie, tak iż zacznę je nienawidzić.

Kiedy przeszedłem przez ciasną bramę, wtedy pożądam już tylko jednej rzeczy – czynienia woli Bożej i tego by Jemu się podobać. Nienawidzę na tym świecie mojego życia i kończę z tym światem. On nic dłużej nie ma mi do zaoferowania, a ja też nic od niego nie chcę. Wtedy mogę dążyć naprzód po wąskiej drodze i powiedzieć jak Paweł: „Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.” Filipian 3,13-14. Kiedy mam takie usposobienie, wtedy mogę być pewnym, że jestem zbawiony.

Być może zainteresuje cię

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktywne Chrześcijaństwo – blog, prowadzony przez Chrześcijański Kościół Brunstad (Brunstad Christian Church), przedstawia w jaki sposób Słowo Boże stawia nam wyzwania i daje moc, by w 100% żyć według Bożej woli – tak, że nie musimy więcej upadać w grzech, lecz możemy prowadzić zwycięskie życie.
Dowiedz się więcej o Aktywnym Chrześcijaństwie
Obserwuj nas
Wyjątkowa zawartość
Ładowanie
Jakiekolwiek kopiowanie materiałów ze strony BCC i ActiveChristianity bez uprzedniej zgody jest zabronione.