Czy łakniesz życia, które jest w Słowie Bożym?

Czy łakniesz życia, które jest w Słowie Bożym?

Ludzie czytają Biblię na wiele różnych sposobów. Jak ty ją czytasz?

5 min ·

List do Filipian 2;12-13

Przed nawróceniem, Paweł i faryzeusze, którzy z nim przebywali, czytali te same pisma i większość z nich potrafiła cytować z pamięci Księgę Izajasza. Jednak, chociaż mieli wielkie poznanie i dokładnie studiowali Pisma, w ogóle nie dostrzegli Życia, które było w Słowie. Jak mogło się tak stać, skoro byli gorliwymi obrońcami prawdy? Prawda była tuż przed nimi – właściwie nauczyli się jej na pamięć. Jednak ich serca stały się tak przytępione, że oczy nie potrafiły dostrzec, co było napisane, a uszy usłyszeć, co Słowo Życia do nich mówiło (Ew. Mateusza 13,10-17).

W Ew. Łukasza 8;18 Jezus ostrzegał uczniów w ten sposób: „Baczcie więc, jak słuchacie” …a teraz, gdy mamy Słowo na piśmie, możemy również powiedzieć: „Uważajcie, jak czytacie.”

Kiedy czytam słowa w Biblii, muszę zadać sobie pytanie: Czy pragnę usłyszeć to, czego Duch chce mnie nauczyć? Gdy czytam, czy pozwalam prawdzie pozbawić mnie moich racji, bym mógł szczerze i z odwagą szukać pomocy przed tronem łaski? Czy ta książka jest dla mnie Słowem Życia? Czy raczej jest to tylko worek kamieni, którymi rzucam w innych?

Słowa życia

Jeśli miłuję prawdę o samym sobie, wtedy czytanie Słowa Bożego jest dla mnie zyskiem. Czytam tak, jak jest napisane i z uwagą rozważam te Słowa w odniesieniu do mojej codziennej chrześcijańskiej wędrówki:

•  „I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.” (List do Kolosan 3;17)

Czy wierzę w to, że „wszystko” oznacza wszystko? Czy to dotyczy również drobnych, codziennych uczynków, takich jak zamiatanie podłogi czy odrabianie zadania domowego? A jeśli chodzi o moje relacje z przyjaciółmi? Czy perspektywa czynienia wszystkiego w imieniu Pana Jezusa jest dla mnie Słowem Życia? Być może boję się, że moi przyjaciele pomyślą, że jestem „sztywniakiem?” Jeśli tak jest, może powinienem jeszcze raz przemyśleć z kim przebywam i z kim się zadaję.

 „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.” (Ew. Mateusza 5;48)

Przykazanie, by być doskonałym naprawdę mówi coś niesamowitego o „przyszłości i nadziei,” jaką Jezus miał dla swoich uczniów (Księga Jeremiasza 29;11). Również Judasz siedział razem z innymi i słuchał słów Jezusa, jednak nie uważał ich za życiodajne. Z jego zachowania możemy wywnioskować, co myślał: „Och, daj spokój, Nauczycielu, nikt nie może być aż tak doskonały.” Czytając dzisiaj te same słowa, jakie masz nastawienie: takie, jak Judasz, czy też uważasz, że są to Słowa Życia?

• „Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie.” (List do Rzymian 8;13)

Jako chrześcijanie, wiemy, że dzięki wierze, jesteśmy zbawieni przez łaskę. Czytając Słowo z Listu do Rzymian 8;13, możemy zapytać, kto ma złożyć w śmierć uczynki ciała – Duch, czy my? (Podpowiedź: Nie Duch). Tron łaski zapewnia nam pomoc do zwycięstwa w pokuszeniu – a nie pocieszenie i pozostanie w grzechu. Boża łaska naprawdę oferuje przebaczenie i oczyszczenie wszystkim, którzy przez wiarę przychodzą do Niego. Jednak łaska ta nie jest miejscem, gdzie mogą się ukryć ci, którzy nie chcą odrzucić swoich grzechów.

Słowo Boże – dla nas, czy o nas?

Niektórzy ludzie mówią: „Cała Biblia jest dla nas, ale nie wszystko jest o nas.” Jest w tym odrobina prawdy. Na przykład czytamy Objawienie Jana 21;8 i Duch objawia nam niektóre obszary, gdzie byliśmy pełni obaw, słabi w wierze, ubóstwialiśmy wielkość tego świata, itd. Jeśli się upamiętamy i zaniechamy starego sposobu postępowania, wtedy Objawienie Jana 21;8 jest dla nas dobre, ale chwała Bogu, że to nie jest o nas. Jeśli jednak Duch pokazuje nam ukryte grzechy, a my zamiast przyjąć ten osąd, pocieszamy samych siebie i porównujemy się z innymi – którzy według nas są jeszcze gorsi, wtedy Objawienie Jana 21;8 jest nie tylko dla nas, ale również o nas.

Podobnie, jeśli staczamy dobry bój wiary tak, iż zwyciężamy nad kłamstwem, wtedy wszystko, co jest napisane o zwycięzcach, jest również o nas (Objawienie Jana 21,7). To jest tak proste, że nawet dziecko to zrozumie.

Często spotykamy ludzi, którzy dopiero co się przeprowadzili i kiedy temat schodzi na wiarę, zazwyczaj mówią coś takiego: „Tak, szukamy kościoła, w którym będzie nam wygodnie.” Zależnie od osoby, znalezienie takiego kościoła może być łatwe albo prawie niemożliwe. Jeśli jednak ludzie łakną Słowa Życia – to znaczy pragną słów, które wskażą im nowe życie w Chrystusie – mogą łatwo je znaleźć, czytając pisma w uniżeniu i w miłości do prawdy o samych sobie. Bóg pokieruje takich ludzi do innych osób, mających ten sam zmysł i znajdą społeczność w duchu.

Cytat J.O. Smith:

„Bądź samodzielnym człowiekiem – myśl sam i słuchaj sam, czytaj sam w pismach, sam oceń i rozsądzaj wszystkie rzeczy. Wtedy będziesz duchowy i przydatny w służbie dla Pana.”

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.