Czy możesz powiedzieć, że jesteś żarliwy dla Boga?

Czy możesz powiedzieć, że jesteś żarliwy dla Boga?

W dzisiejszych czasach żarliwość nie jest powszechnie używanym słowem. Jednak jest koniecznością dla chrześcijan, żyjących w obecnym świecie.

„Tak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu.” (Księga Zachariasza 1,13-14)

Bóg jest Bogiem pełnym żarliwości i wszyscy Jego prawdziwi synowie i córki powinni być w stanie powiedzieć to samo o sobie. Jest napisane o Jezusie – naszym Mistrzu i poprzedniku: „Żarliwość o dom Twój pożera mnie.” (Ew. Jana 2,17) Wszyscy prawdziwi naśladowcy Jezusa mogą powiedzieć: „Jedź ze mną i przyjrzyj się [chodź i zobacz – ang. tłum]  mojej gorliwości dla Pana.” (II Księga Królewska 10,16)

Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś żarliwy dla Pana?

Żarliwość jest konieczna

Jeśli mamy gorliwie czy żarliwie o coś zabiegać, to musi to być niezwykle wspaniałe i drogocenne. Kiedy apostoł Paweł zobaczył chwałę, jaką mógł otrzymać w Chrystusie Jezusie, to wszystko na tym świecie poczytał sobie za stratę i za śmiecie. (List do Filipian 3,7-11) To jest żarliwość! Jego jedynym zainteresowaniem w życiu był Chrystus i Jego Zbór. Otrzymał namaszczone i oświecone oczy serca, co oznacza, że mógł zobaczyć i zrozumieć, jak wspaniałe jest życie ucznia Chrystusa. Był całkowicie pochłonięty miłością do Chrystusa, więc zawsze wiedział, jaki jest jego cel i żarliwie do niego dążył. Modlił się również szczerze o innych, by otrzymali oświecone oczy serca i mogli zobaczyć oraz zrozumieć swoje prawdziwe powołanie. (List do Efezjan 1,18)

Teraz dla nas jest niezwykle ważne to, by zrozumieć nasze powołanie i gorliwie o nie zabiegać. Jesteśmy otoczeni przez wszelkiego rodzaju złe duchy i moce, które chcą nas zniewolić i zatrzymać. Duchy obojętności, lenistwa, niemoralności i nieczystości pragną objąć nad nami władzę. Jeśli nie jesteśmy wystarczająco ostrożni i nie walczymy z wielką żarliwością, wkrótce zaczniemy czuć się całkiem dobrze na tym świecie i zapragniemy ziemskich rzeczy. Wtedy przestaniemy postrzegać grzech z taką powagą, jak powinniśmy i nie będziemy się przejmować odrobiną nieczystości, gorzkości, niewdzięczności czy urazy względem innej osoby, itd. Jezus powiedział, że lepiej byłoby wyłupić sobie oko i odciąć rękę, niż zgrzeszyć. (Ew. Mateusza 5,27-30) Dla Niego było to całkiem jasne.

Całym naszym zainteresowaniem musi być Chrystus oraz przygotowanie Kościoła na Jego przyjście. Właśnie do tego mamy używać wszelkich naszych możliwości. Bez gorliwości nie otrzymamy działu w mądrości, która będzie rządzić na wieki. Pan jest bardzo żarliwy o ciebie i o mnie i pragnie pomóc nam we wszelkich sytuacjach – jeśli jesteśmy wśród tych, którzy oddali się Jemu całym sercem. On pilnuje, by żadne pokuszenie nie było dla nas zbyt ciężkie; daje nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności.

Czas jest krótki

Ciemność nocy szybko rozpościera się nad ziemią. Czas, jaki nam pozostał, jest krótki i musimy być gotowi na dzień, kiedy Chrystus przyjdzie, by zabrać tych, którzy do Niego należą. On oczyszcza sobie na własność szczególny lud, gorliwy w dobrych uczynków. (List do Tytusa 2,14)

Większość ludzi jest gorliwa w tym, by bronić własnej czci, zarabiać pieniądze i kupić sobie wszystko, czego tylko zapragną. Kiedy słyszą o tym, jak wspaniałe jest zapieranie się samego siebie, cierpienie i przyjmowanie wszelkiej niesprawiedliwości z radością, to zwykle nie dostrzegają w tym żadnej chwały.

Jeśli jednak miłujemy Chrystusa bardziej, niż własne chęci, to mamy żarliwą miłość. Ona nie poddaje się z powodu własnej słabości ani na jeden milimetr żadnemu grzechowi. Miłuje to, co Bóg miłuje, nienawidzi tego, czego Bóg nienawidzi i zawsze będzie mieszkać tam, gdzie Bóg mieszka.

„A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.”(Objawienie Jana 3,16). Jeśli jesteśmy w Chrystusie i nie widzimy w Nim nic dostatecznie wspaniałego, co trzymałoby nas z dala od letniości i nie pozwoliło, by pochłaniały nas zewnętrzne rzeczy, wtedy nie jesteśmy godni być w Chrystusie.

Czas jest coraz krótszy, więc musimy jeszcze bardziej pobudzać jedni drugich do gorliwości, miłości i dobrych uczynków. (List do Hebrajczyków 10,24-25) Musimy badać samych siebie i upewniać się, czy stale mamy entuzjastyczną miłość do Jezusa. Jak możemy pozwolić nawet najmniejszemu grzechowi, by otrzymał moc w naszym życiu, skoro wiemy, że każdy grzech oddziela nas od Chrystusa?

Żarliwość i gorliwość doprowadzi nas do zwycięstwa, postępu i wzrostu. W świetle będziemy mieć społeczność z Ojcem i Synem oraz między sobą nawzajem. Z radością możemy szukać: „błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa.” (List do Tytusa 2,13)

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.