Czy można mieć wiarę bez posłuszeństwa?

Czy można mieć wiarę bez posłuszeństwa?

Jak ważne jest posłuszeństwo w odniesieniu do wiary? Poniższe studium Biblijne na temat posłuszeństwa i wiary daje nam solidne wyjaśnienie.

Droga posłuszeństwa jest drogą życia, gdyż Jezus stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. (List do Hebrajczyków 5,9) Innymi słowy, nie ma zbawienia ani wiecznego życia bez posłuszeństwa! Śmierć przyszła na świat przez nieposłuszeństwo. Natomiast życie i nieśmiertelność zostały wyprowadzone na światło przez posłuszeństwo! Przez posłuszeństwo Chrystusa została również otwarta dla nas droga i teraz leży przed nami – otwarta.

Wiara rodzi posłuszeństwo. Przez posłuszeństwo idziemy drogą, krok za krokiem. Jezus dał Ducha Świętego tym, którzy są Jemu posłuszni. (Dzieje Apostolskie 5,32) Tylko przez tego Ducha otrzymujemy światło i moc, by iść tą drogą życia.

Nie możemy uczynić żadnego postępu na drodze życia, bazując jedynie na posłuszeństwie Jezusa. Jeśli jednak Jego posłuszeństwo jest naszym fundamentem, początkiem i źródłem, wtedy absolutnie konieczne jest, by ćwiczyć się w osobistym posłuszeństwie tak, jak jest to w bardzo prosty sposób napisane w Liście do Hebrajczyków 5,9.

Apostolstwo w posłuszeństwie wiary

W jakim celu Apostoł Paweł otrzymał łaskę i apostolstwo? „Abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody.” (List do Rzymian 1,5). Dusze mają zostać doprowadzone do posłuszeństwa, a nie tylko do wiary w posłuszeństwo Chrystusa i radości z tego faktu. To właśnie przez osobiste posłuszeństwo, w duchu i prawdzie, stawiamy każdy kolejny krok na drodze życia. Zaczynamy iść drogą posłuszeństwa w chwili nawrócenia – kiedy wezwiemy imię Jezusa, uwierzymy w Niego i wyznamy swoje grzechy – ponieważ to jest pierwsze, co nakazuje nam ewangelia. Od tej chwili ważne jest, by kontynuować tak, jak zaczęliśmy: być posłusznymi we wszystkim.

Poselstwo ewangelii jest krystalicznie czyste i łatwe do zrozumienia, nawet jeśli czasem myślimy inaczej. Jeśli cokolwiek staje się dla nas niejasne, wtedy musimy szukać powodu w nas samych. Czy jest jakieś inne, bardziej wyraźne słowo, niż na przykład werset z Ew. Mateusza 28,20? „(…) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” – czyli być posłusznym każdemu słowu!

Pomyślmy na przykład o Kazaniu na Górze! Po przeczytaniu widzimy, że mamy wiele do zrobienia. Nie ma niebezpieczeństwa, że nie będziemy mieli co robić! Tutaj wymagana jest wiara i miłość! Wymagane są modlitwy! Wymagany jest Duch i moc! Wszystko, czego potrzebujemy, by być posłusznymi, jest nam darowane w Chrystusie i przez Niego oraz jest dostępne dla nas zarówno w dzień, jak i w nocy. Chwała niech będzie Bogu!

Posłuszeństwo prowadzi do uczynków

Czy jest jakieś inne, bardziej zrozumiałe, czy też bardziej bezpośrednie słowo, niż błogosławione słowa Jakuba dotyczące posłuszeństwa? Są one krystalicznie jasne i proste! „Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?… Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków [posłuszeństwa], martwa jest… Demony również wierzą… Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.” (List Jakuba 2,14-26)

Z pewnością nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, co to oznacza. Bez posłuszeństwa, wiara jest absolutnie bezużyteczna! Możesz myśleć, co chcesz, mówić, co chcesz i wierzyć w to, co chcesz – liczy się tylko posłuszeństwo! Bez niego nie ma zbawienia. Bez większego i głębszego posłuszeństwa nie będzie również dalszego postępu. Bez posłuszeństwa nie zrobimy ani jednego kroku na tej drodze życia.

Bóg daje łaskę, ale w jakim celu? Dokładnie z tego jednego powodu: posłuszeństwa! Jeśli wyobrażamy sobie, że jest to coś innego, sami siebie oszukujemy i pewnego dnia będziemy tego gorzko żałować. Niezależnie od tego, co mówimy lub czynimy, niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy, musimy wiedzieć: jedyną rzeczą, która się liczy, to: posłuszeństwo wiary.

Wszystko, co jest potrzebne, by być posłusznym, można znaleźć i otrzymać w Chrystusie Jezusie – więc nie mamy żadnej wymówki. Starajmy się z całych sił „być posłusznymi we wszystkim!” (II List do Koryntian 10,5-6; 2,9)

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy został opublikowany w styczniu 1935 roku w książce pt.: „Droga Życia” w rozdziale zatytułowanym: „Droga posłuszeństwa wiary”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.