Czy słyszałeś o jakiejś niebezpiecznej i „niemożliwej do wykonania ewangelii”?

Czy słyszałeś o jakiejś niebezpiecznej i „niemożliwej do wykonania ewangelii”?

Czy rzeczywiście potrafimy wypełnić wszystkie Boże przykazania i otrzymać dział we wszelkich obietnicach?

„Niemożliwa do wykonania ewangelia”, jak lubię to nazywać, to nie jakaś zdefiniowana doktryna lub nauka, za którą stoi określona grupa ludzi. Jest to raczej coś, co przenika do wnętrza i na całym świecie niszczy część poselstwa zawartego w ewangelii. Nawet siedząc w domu i czytając Biblię, można być wystawionym na działanie tej „niemożliwej do wykonania ewangelii”.

«Pomimo tego, że w Słowie Bożym jest napisane: „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.” (Ewangelia Mateusza 5,48) lub „Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi” (List do Rzymian 16,20), czyli uczyni nas panami zwycięstwa nad wszelkim świadomym grzechem tak, że absolutnie nie potrzebujemy już dłużej być sługami grzechu (List do Rzymian 6,20) – ta „niemożliwa do wykonania ewangelia” mówi nam, że jest to niewykonalne. Pomimo tak wyraźnych obietnic, myślimy, że to nie może być prawdą. Po prostu jest to niemożliwe.
Wiele osób mówi: „Napotykamy mur! Bóg dał nam przykazania i próbujemy, co w naszej mocy, ale to jest niemożliwe do wykonania. Na ile potrafimy, staramy się żyć sprawiedliwie, lecz w końcu okazuje się, że jesteśmy zbyt słabi. Upadamy i grzeszymy. Dlatego też stale potrzebujemy przebaczenia”. Czyż nie brzmi to znajomo? Tak mówi „niemożliwa do wykonania ewangelia”.

Wszystko to jest nieprawdą.

Bóg doskonale wie, co mówi

Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że stoimy w sprzeczności z Bożym Słowem i zakładamy, że to Bóg popełnił błąd – lecz to jest tylko pycha i głupie, ludzkie rozumowanie!

Bóg wiedział, jak ważna dla ludzkości będzie Biblia. Czy nie myślisz, że kiedy inspirował różnych autorów do pisania Biblii, działał bardzo bezpośrednio i uważał, by pisali dokładnie to, co On chciał? Czyż nie podjął ogromnych starań, by zapewnić, że Biblia to Jego prawdziwe i doskonałe Słowo? Czy Bóg popełnił jakiś błąd, gdy pisał Biblię? Czy rzeczywiście nie rozumiał, jak nędzna jest ludzka natura?

„Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia?” (IV Księga Mojżeszowa 23,19)

Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że stoimy w sprzeczności z Bożym Słowem i zakładamy, że to Bóg popełnił błąd – lecz to jest tylko pycha i głupie, ludzkie rozumowanie!
Nie wierzymy Bogu, kiedy myślimy, że coś w Biblii jest niemożliwe do wykonania dokładnie tak, jak jest napisane. To jest tylko pychą i takie myśli pochodzą od diabła. To on posyła nam takie myśli. Pomyśl, jak bardzo szatan korzysta, kiedy ludzie wierzą tej „niemożliwej do wykonania ewangelii”.

Bóg ma wszelką władzę na niebie i na ziemi! On stworzył cały wszechświat – stworzył ciebie i mnie, z wszelkimi naszymi słabościami i skłonnościami. A to oznacza, że On doskonale wie, czego potrzebujemy, by żyć i postępować tak doskonale, jak On sam jest doskonały. (Przeczytaj Psalm 139,1-3)

Wierz w zwycięstwo nad grzechem. Dlaczego Biblia zawiera tak fantastyczne wersety, jak I List Piotra 2,21-22 czy I List Jana 3,6-7, skoro jest to niemożliwe, by żyć w całkowitym zwycięstwie nad grzechem przez wszystkie dni naszego życia? Dlaczego Bóg tak powiedział, jeżeli byłoby to nieprawdą? Przeczytaj II List Piotra 1,10; List do Rzymian 6,12-14; List do Hebrajczyków 2,17-18, itp. Wierz w to! Prowadź wojnę przeciwko wszelkim myślom powątpiewania, aż otrzymasz wiarę i uwierzysz temu Słowu! Walcz, by uchwycić się tych wersetów! Słowo Boże stanie się prawdą w twoim własnym życiu, jeżeli będziesz mu posłuszny i wykonasz je dokładnie tak, jak jest napisane.

Słowo Boże stanie się prawdą w twoim własnym życiu, jeżeli będziesz mu posłuszny i wykonasz je dokładnie tak, jak jest napisane.

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza

Jeżeli jesteś całkowicie posłuszny wszelkim przykazaniom, które Bóg daje, to otrzymasz również dział we wszystkich Jego wspaniałych obietnicach. Powodem, dla którego tak niewiele osób wierzy w obietnice zawarte w Biblii – dokładnie tak, jak są one napisane – jest to, że starają się żyć według przykazań, ale tylko częściowo. Nie są chętni, by zapłacić całą cenę. Być może są wierni w 99% temu, co Bóg powiedział, lecz bardzo niewielu jest wiernych w 100%. Tylko tych niewielu doświadczy, że ewangelia rzeczywiście jest możliwa do wykonania!

Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi.” (List do Hebrajczyków 12,4)

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.” (Księga Malachiasza 3,10)

Dlaczego Biblia zawiera tak wiele napomnień takich, jak te? Ponieważ Bóg wiedział, że to będzie potrzebne i konieczne. Jeżeli jeszcze nie doświadczyłeś tego, że Bóg wylewa swoje błogosławieństwo na ciebie, jeżeli nie doświadczyłeś wszystkich tych wspaniałych obietnic zawartych w Biblii, to powinieneś zapytać samego siebie, czy rzeczywiście przyniosłeś całą dziesięcinę do spichlerza? Czy rzeczywiście sprzeciwiłeś się aż do krwi w walce przeciwko grzechowi?

Czy uczyniłeś absolutnie wszystko, co w twojej mocy, używałeś swojego czasu, swojej energii i swoich myśli, by służyć Bogu, miłować Go i słuchać Jego przykazań? Czy modliłeś się do Boga o siłę i moc, by wytrwać? Za każdym razem, gdy uważasz, że Bóg nie dotrzymał danej ci obietnicy zawartej w Biblii, to zawsze powodem tego jest, że w jakiejś części nie wypełniłeś warunków tej obietnicy. Tak się dzieje zawsze – bez wyjątku. Bóg jest wierny! Jeżeli wypełnisz swoją część przymierza, to on wypełni swoją.

W którym momencie po prostu musisz zgrzeszyć, bez względu na to, jak ciężko walczysz i próbujesz nie grzeszyć? Na jakim etapie Boża moc już dłużej nie jest wystarczająca?

Wierny – minuta za minutą

Pomyśl o poleceniu Jezusa; „Idź i odtąd już nie grzesz!) (Ewangelia Jana 5,14;  8,11) To proste i mocne napomnienie, ale czy rzeczywiście wierzymy w to? Nigdy więcej nie zgrzeszyć? Ani jednego razu? To wydaje się całkiem niemożliwe do wykonania.

Pomyśl jednak o tej chwili, w której żyjesz teraz, w tym momencie. Czy potrafisz przeżyć następną minutę, nie grzesząc? Jeżeli wierzysz w Boga, to jest to zupełnie możliwe, nawet jeśli to oznacza, że musisz zrezygnować ze swojej własnej woli i podjąć walkę przeciwko pożądliwościom w ciele. Minuta to przecież nie jest tak długo. A kolejna minuta? Dlaczego nie następne pięć minut? Pięć minut wydaje się możliwe do osiągnięcia. Może nawet godzina. Jeżeli jest to najgłębszym pragnieniem twojego serca i jeżeli chcesz oddać wszystko dla Boga oraz być dokładnie posłuszny wszystkiemu temu, co On ci mówi – wtedy potrafisz przeżyć godzinę bez grzeszenia i kolejną również. Bóg widzi twoje postanowienia i wzmocni ciebie oraz ześle ci pomoc, byś mógł pozostać wierny. A jeżeli upłynęła jedna godzina, to czy nie możesz wytrwać jeszcze jednej albo i dwóch? Albo cały dzień?

Kiedy jednak to się skończy? W którym momencie po prostu musisz zgrzeszyć, bez względu na to, jak ciężko walczysz i próbujesz nie grzeszyć? Na jakim etapie Boża moc już dłużej nie jest wystarczająca? Zdumiewającą prawdą jest to, że ten moment nigdy nie nadejdzie, ponieważ tak długo, jak jesteś wierny, będziesz miał zwycięstwo! Bóg da ci do tego moc.

On dokładnie wie, co robi.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.