Czy w dzisiejszych czasach chrześcijaństwo jest nadal aktualne?

Czy w dzisiejszych czasach chrześcijaństwo jest nadal aktualne?

Czy chrześcijaństwo utraciło swoją moc i jest już nieaktualne? Co stało się z chrześcijaństwem, które opisuje Biblia?

6 min ·

Czy chrześcijaństwo utraciło swoją moc i jest już nieaktualne? Co stało się z chrześcijaństwem, które opisuje Biblia?

Tu jest nasz świat. Tutaj żyjemy, pracujemy i zakładamy nasze rodziny. Mimo to, nie potrafimy całkowicie pozbyć się uczucia, że coś nie pasuje. Nasz świat nie jest doskonały. Daleko mu do doskonałości. Od wieków cierpi z powodu ubóstwa, kataklizmów, przestępczości, wojen i chorób. Także w osobistym życiu każdego człowieka tak trudno jest uniknąć konfliktów, nie obrażać się i nie wypowiadać słów, które ranią.

Jednak być może jest coś, co TY możesz zrobić, aby coś zmienić w naszym niedoskonałym świecie!

Ludzie zwracają się w stronę chrześcijaństwa, by znaleźć jakąś odpowiedź, ale większość odchodzi z pustymi rękami. Zamiast znaleźć wyjście, znajdują religię, która z jednej strony nadużywa swojej władzy, a z drugiej strony jest bezsilna. Próbując przetrwać, chrześcijaństwo utraciło swój kierunek i ostrość. Chrześcijaństwo utraciło swoją moc i stało się nieaktualne.

Co się stało z chrześcijaństwem, które opisuje Biblia? Być może jest jakieś rozwiązanie? Być może jest coś – co TY możesz zrobić – aby coś zmienić w naszym niedoskonałym świecie!

Skąd pochodzą problemy?

Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych?” (List Jakuba 4,1). Zło, które widzimy wokół siebie, jest bezpośrednim rezultatem poddania się chęciom, które toczą bój w naszym ciele. Uleganie tym chęciom prowadzi do wojen, walk i wszelkiego rodzaju zniszczeń, a to przynosi biedę i nieszczęście! Można zapytać inaczej: Czy myślisz, że ten wzorzec złego postępowania może pochodzić z tego, że ludzie poświęcili swój czas, swoje myśli i energię, aby znaleźć sposób, w jaki mogą błogosławić swoje rodziny i swoje otoczenie? Nie, takie złe postępowanie pochodzi z tego, że ludzie są egoistyczni, zajęci samymi sobą i raz za razem przedkładają swoje interesy ponad wszystko inne.

Łatwo jest krytykować lub kręcić głową, gdy widzi się zło na tym świecie i wszystko to, co dzieje się wokół. Ale jeżeli przyjrzysz się bliżej swojemu postępowaniu, wkrótce dostrzeżesz, że ty także masz taką samą, egoistyczną i zapatrzoną w siebie, naturę. Czy możesz przyznać się do tego, że nie wszystkie twoje motywy są do końca właściwe? Jeżeli rzeczywiście jesteś szczery względem samego siebie, to musisz przyznać, że nie wszystko, co myślałeś albo zrobiłeś dzisiaj, było wykonane wyłącznie w szczerych intencjach!

Chrześcijaństwo jest jedyną drogą i rzeczywiście jest w stanie położyć kres złu

W dobrych intencjach ludzie próbują naprawić złe zachowanie innych, które widzą wokół siebie. Tworzą programy osobistego rozwoju, zakładają grupy i dają pieniądze. Szczególnie ludzie młodzi są podekscytowani myślą, że mogą „zrobić coś dobrego dla świata". I to jest szlachetny cel! Ale zewnętrzne, ludzkie wysiłki nie są w stanie nic zrobić, kiedy się zmierzą z falą zła pochodzącego z egoizmu, ponieważ to zło jest w nas.

Prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo

Na szczęście istnieje wyjście. Dla tych, którzy potrafią się do tego przyznać i chcą się zmienić, chrześcijaństwo jest aktualne. Dlaczego? Ponieważ chrześcijaństwo jest jedyną drogą i rzeczywiście jest w stanie położyć kres złu. Prawdziwe chrześcijaństwo oferuje nie tylko przebaczenie grzechów, które popełniłeś – tak, że możesz zacząć nowe życie, ale daje ci pomoc, byś mógł całkowicie zakończyć grzeszyć. Prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo oferuje ludziom drogę wyjścia z grzechu i egoizmu, które czynią ich nieszczęśliwymi i sprawiają, że ranią się wzajemnie.

Dla tych, którzy pragną się zmienić, chrześcijaństwo jest aktualne.

Jezus powiedział, że ci, którzy są chorzy, potrzebują lekarza a nie ci, którzy są zdrowi. On przyszedł na ziemię specjalnie dla takich „chorych” ludzi, którzy są zmęczeni własnym egoizmem i grzechem, którzy odczuwają, że istnieje inny sposób życia. Jeżeli znajdujesz się w tej kategorii ludzi, to dla ciebie chrześcijaństwo będzie jak najbardziej aktualne!

Jako przykład weźmy prosty werset z Biblii: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (List do Rzymian 12,21). Wyobraź sobie świat, w którym wszyscy żyją według tej zasady! Pomyśl, co by to wniosło do naszego osobistego życia i do naszych relacji międzyludzkich! Pomyśl, gdyby każde małżeństwo było zajęte tym, by znaleźć sposób, w jaki można błogosławić swojego współmałżonka/współmałżonkę zamiast krytykować? A co w przypadku, gdyby rodzice traktowali swoje dzieci z cierpliwością i miłością zamiast żądać, by zachowywały się w sposób, który nie drażni rodziców? A gdyby ludzie w ten sposób zachowywali się także w naszej społeczności lokalnej lub w biznesie? Nie byłoby więcej przemocy, przestępstw i nadużywania władzy. Pracodawcy nie wykorzystywaliby swoich pracowników i na odwrót. Pomyśl, gdyby ludzie w różnych sytuacjach życia walczyli ze swoimi złymi, ludzkimi skłonnościami, by być obrażonym, zazdrosnym i chciwym, wtedy wszelka korupcja, przemoc i nienawiść zostałyby wyeliminowane!

U Boga wszystko jest możliwe

To zmieni twoje życie

Czy wydaje ci się to możliwe? „U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe” (Ewangelia Mateusza 19,26). Chrześcijanie wierzą, że Bóg da im siłę, by zwyciężyć swoją egoistyczną, ludzką naturę, dokładnie tak jak, Jezus zwyciężył! Takie chrześcijaństwo jest więcej niż aktualne w naszej nowoczesnej społeczności. Jeżeli chcesz mieć pozytywny wpływ na świat wokół ciebie, wtedy chrześcijaństwo musi mieć decydujące znaczenie dla ciebie osobiście. Absolutnie nie możesz rozwiązać problemów ludzkości, jeżeli nadal jesteś egoistyczny i zajęty samym sobą! Najpierw musisz zacząć przezwyciężać swoją egoistyczną naturę a potem możesz pomagać innym.

Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (I List do Tymoteusza 4,16).

Jeżeli chcesz pozytywnie zmieniać świat, musisz być tego typu chrześcijaninem. Zacznij w twoim własnym domu i w twoich własnych okolicznościach. To zmieni twoje życie i zmieni świat. Chrześcijaństwo stanie się dla ciebie aktualne!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.