Czy wiesz, dlaczego Bóg dał ci ciało?

Czy wiesz, dlaczego Bóg dał ci ciało?

Jezus miał ciało takie samo, jak nasze i wiedział, że nie po to przyszedł na ziemię, by reagować według własnych skłonności i pożądliwości.

5 min ·

Nasze ciało jest największym osobistym kapitałem, jaki otrzymaliśmy od Boga. Mając takie drogocenne narzędzie mamy wybór: albo używać go dla Pana i Jego chwały, albo zniszczyć go, poddając się swoim złym skłonnościom i chęciom.

Jakie ciało Bóg dał Jezusowi? Nie otrzymał ciała aniołów ani ciała takiego, jak Adam przed upadkiem.

„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział (…) Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu.” (List do Hebrajczyków 2;14 i 17)

Ciało ludzkie

Ciało ludzkie jest pełne namiętności i pożądliwości. (List do Galacjan 5;24) Innymi słowy, narodziliśmy się ze skłonnością, by podążać za swoimi chęciami i grzeszyć – czynić własną wolę, stawiać na pierwszym miejscu swoje własne pragnienia, być zajętym głównie swoim ciałem, swoimi potrzebami, swoją wolą. To jest naturalne u ludzi. Jest to rezultat upadku w grzech w ogrodzie Eden. Adam i Ewa dali się oszukać diabłu i byli nieposłuszni wobec Boga. Przez to grzech wszedł do ludzkiej natury i jest dziedziczony przez wszystkich ich potomków.

Mimo to, Jezus mówi: „(…) aleś ciało dla mnie przysposobił; (…) Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi.” (List do Hebrajczyków 10;5-7)

Bóg dał Jezusowi ciało ludzkie – dokładnie takie, jak nasze. W tym ciele Jezus odziedziczył również namiętności i pożądliwości. Zrozumiał jednak, że nie po to przyszedł na ziemię, by reagować według swoich skłonności i pożądliwości. Dlaczego Bóg przygotował ciało dla Jezusa? Uczynił tak, by w tym ciele Jezus wykonał Bożą wolę oraz byśmy mieli możliwość czynić tak samo.

Czy jesteśmy kuszeni? Czy widzimy inny zakon w naszych członkach, kiedy chcemy czynić dobro? Czy nadal czujemy, że grzech jest obecny w nas? (List do Rzymian 7;21-24) Jeśli tak jest, musimy założyć, że Jezus przeżywał to samo, gdyż był „doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.” (List do Hebrajczyków 4;15) Grzech został potępiony w ciele, które stworzył Bóg. On potępił grzech w mocy wiecznego Ducha. (List do Rzymian 8;3; List do Hebrajczyków 9;14)

Musimy wierzyć, że jest możliwe dla nas postępować w ten sam sposób, jak to czynił Jezus, ponieważ mamy takie samo ciało, jakie miał Jezus i Bóg zesłał nam tego samego wiecznego Ducha, który był w Jezusie za dni Jego życia w ciele.

Ciało ma czynić Bożą wolę

„Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.” (List do Galacjan 5;16)

Chęci i pożądliwości w ciele są silne. Oczy chcą patrzeć na to, co nieczyste. Nasze myśli łatwo kierują się ku rzeczom, które są niewłaściwe – takie jak zło, zazdrość, chciwość, pożądanie – gdyż to jest naturalne dla ludzkiej natury. Pożądliwości są przyczyną wszelkiego skażenia, jakie jest na tym świecie (zarówno wielkiego, jak i małego). Jednak Bóg nie dał nam ciała, byśmy poddawali się chęciom i pożądliwościom. Dał nam ciało, byśmy czynili Jego wolę i zwyciężali nad złem.

„Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” (Ew. Mateusza 6;10)

Co jest wolą Bożą względem nas? Nasze uświęcenie – przekształcenie na obraz Chrystusa. Nie możemy jednak zostać uświęceni, ani też stać się podobni do Niego, jeżeli nie zostaniemy uwolnieni od tego, co ludzkie. Stopniowo, pokuszenie za pokuszeniem, umartwiamy chęci ciała. Jesteśmy uwalniani od żądań ciała, jeśli ofiarujemy swoją własną wolę w mocy Ducha. Tak otrzymujemy dział w uświęceniu. Nasz naturalny sposób reagowania może się zmienić. Możemy zostać przekształceni. Nie musimy umrzeć w takim stanie, w jakim się urodziliśmy.

Życie Jezusa

Jezus powiedział: „I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.” (Ew. Jana 14;4) Możesz rozpocząć życie w Duchu i chodzić w Duchu już teraz, od razu! Moc i mądrość, których potrzebujesz, są łatwo dostępne – za darmo. Musisz więc odłożyć swoje własne, egoistyczne zainteresowania – nie są bowiem warte tego, byś o nie dbał; wszystko jest tylko wieczną stratą. Szukaj Boga i ucz się miłować Go bardziej, niż swoje własne chęci! Otrzymasz Bożą moc i mądrość, gdy wierzysz w Niego i jesteś posłuszny Jego woli.

Niesamowita ewangelia! „Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło.” (II List do Koryntian 4;10) Ciało Jezusa było pierwszym ciałem, w którym nastąpiła śmierć dla grzechu. Dlatego nazywana jest „śmiercią Chrystusową”. Działała tak mocno w ciele Jezusa, że nigdy nie zgrzeszył. W rezultacie życie, które było u Ojca, przez ciało Jezusa zostało objawione na ziemi tak, że uczniowie mogli je zobaczyć, dotykać i słuchać. (I List Jana 1;1-4)

Najlepsze, co możemy uczynić z tym wielkim darem, jaki otrzymaliśmy od Boga, to wielbić Go naszym życiem. Życie Jezusa może objawić się w ciele, jakie Bóg nam dał tak, że można go zobaczyć, usłyszeć i dotknąć.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.