Czy zaszedłem już za daleko, by otrzymać przebaczenie?

Czy zaszedłem już za daleko, by otrzymać przebaczenie?

Nie da się wymienić ani jednego grzechu, za który Jezus by nie umarł.

Masz za sobą przeszłość. Przeszłość z uczynkami i zachowaniem, które zaciemniło twojego ducha, oddzieliło cię od Boga i które sprawia, że czujesz się na wskroś zgniły. Ale teraz żałujesz tego, co zrobiłeś; chcesz się nawrócić. Czy jednak taki nędzny biedak, jak ty, może być przeznaczony do nieba? Wiesz, że Bóg jest dobry, ale czy jest aż tak dobry, żeby przebaczyć ci wszystko to, co uczyniłeś?

Jedyne, co wyklucza człowieka z nieba, jest grzech, który nie jest przebaczony. Jezus ma władzę przebaczyć każdy grzech i każde bluźnierstwo: „… Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów.” (Ewangelia Łukasza 24,46-47). Jezus cierpiał i umarł za grzechy całego świata (I List Jana 2,2) i ma moc, by przebaczyć wszelki grzech i wrzucić go do morza zapomnienia tak, by nigdy już o nim nie wspominać. Nie możesz uwierzyć, że On chce to zrobić dla ciebie? Nie da się wymienić ani jednego grzechu, za który Jezus by nie umarł.

Jezus … On ma moc, by przebaczyć wszelki grzech. Nie możesz uwierzyć, że On chce to zrobić dla ciebie?

Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.”(I List do Koryntian 6,9-11).

Paweł pisze tutaj do tych, którzy kiedyś żyli głęboko w grzechu, ale gdy usłyszeli prawdę ewangelii, wyznali swoje grzechy i oddali swoje życie Jezusowi. Nie tylko zostały im one przebaczone, lecz otrzymali także pomoc od Ducha Świętego, by zakończyć z grzechem i żyć przekształconym życiem.

Nawrócić się i otrzymać przebaczenie grzechów

Kiedy Apostoł Piotr mówił do Żydów w dniu Zielonych Świąt, że ukrzyżowali Syna Bożego, Mesjasza, który przyszedł ich zbawić, poruszyło to ich serca. Czy możesz sobie wyobrazić jak oni musieli się czuć? Musieli pomyśleć, że nie ma przebaczenia za taki uczynek. Ale Piotr im powiedział: „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych … Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni ...” (Dzieje Apostolskie 2,38-41).

Nawet ci ludzie, którzy zaparli się Mesjasza, odrzucili Go, gdy był tutaj na ziemi i w końcu ukrzyżowali, mogli nawrócić się i otrzymać przebaczenie za to, co uczynili. Jego dobroć, miłość i cierpliwość względem nas nie ma granic.

Każda osoba, która się nawróci ze swojego grzesznego życia, będzie należeć do nieba.

Jest jeden warunek tego przebaczenia. Nie ma przebaczenia grzechów bez nawrócenia się i nie może być nawrócenia bez tego, że najpierw przyznasz się do grzechu. Nie może być ci przebaczone, jeżeli nie bierzesz odpowiedzialności za swoje uczynki i nie akceptujesz prawdy – że faktycznie zgrzeszyłeś i musisz się nawrócić. Czy rzeczywiście żałujesz swojego postępowania w głębokości serca? Czy mocno sobie postanowiłeś, że już dłużej nie będziesz się zachowywał w ten sposób; że opuścisz stare, grzeszne przyzwyczajenia i zaczniesz życie na nowo, jako uczeń Jezusa? Wtedy może ci być przebaczone! „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.” (Ewangelia Mateusza 7,7). Każda osoba, która się nawróci ze swojego grzesznego życia, będzie należeć do nieba.

Jednak to, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 6,14-15 ma decydujące znaczenie: „Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

Jezus nie mógł powiedzieć tego bardziej wyraźnie. Jeżeli prosisz o przebaczenie, lecz sam nie jesteś chętny, by przebaczyć innym, to nie ma dla ciebie żadnego przebaczenia. Obojętnie, co inni zrobili względem ciebie, nie możesz nosić urazy, ponieważ w przeciwnym razie wejdziesz do wieczności bez przebaczenia.

Jedyny nieprzebaczalny grzech: to szydzenie z Ducha Świętego

Jezus mówi o jednym grzechu, który jest nieprzebaczalny.

Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym.” (Ewangelia Mateusza 12,31-32).

Ten przypadek, o którym mówił Jezus, dotyczył faryzeuszy, którzy twierdzili, że Jezus dokonywał cudów w mocy demona „Belzebuba”. On dokonywał cudów w mocy Ducha Świętego. Bluźnierstwem było więc sądzić, że to, co tak właściwie było na wskroś czyste i święte – było złe i nieczyste. (Ewangelia Marka 3,30)

Jeżeli nie przyznasz się do prawdy, w jaki sposób możesz się nawrócić?

Duch Święty jest nazywany także Duchem Prawdy (Ewangelia Jana 16,7-13). On wskazuje prawdę o tobie samym – twoim grzechu i mówi, co masz z nim uczynić. Jeżeli nie przyznasz się do prawdy, w jaki sposób możesz się nawrócić? Jeżeli nie odwrócisz się od swoich uczynków, w jaki sposób może ci być przebaczone? Jeżeli nie masz przebaczenia, w jaki sposób możesz mieć nadzieję na życie wieczne? W jak sposób możesz być zbawiony?

Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu w tym czasie, w którym żyjemy, oznacza, że raz za razem świadomie zatwardzam swoje serce względem prawdy i chodzę w niewierze. Tak właściwie to nazywam Ducha Świętego kłamcą i w rzeczywistości jest to bluźnierstwem. Nie ma żadnego przebaczenia dla tego, kto umiera w niewierze i ciągle odrzuca napomnienia Ducha Świętego. Jest to nieprzebaczalne bluźnierstwo. Ale dopóki odczuwasz, że Bóg pracuje w tobie i woła cię, to nadal jest dla ciebie nadzieja.

Prawda was wyswobodzi

Jeżeli zapytasz: „Czy to, co uczyniłem jest tak złe, że wyklucza przebaczenie i dział w Królestwie Bożym?” – to możesz być pewny, że tak nie jest. Twoje ubóstwo w duchu – twoje przyznanie się do grzechu i twoja tęsknota, by się od tego odwrócić – doprowadzi cię do nawrócenia i do Boga. Nie jest możliwe „przypadkowo” zbluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. Ci, którzy popełniają ten nieprzebaczalny grzech, nie martwią się tym; nie przejmują się, czy im to zostanie przebaczone, czy nie – z powodu niewiary.

Możesz zostać uwolniony z niewoli grzechu i możesz zostać prawdziwym uczniem Jezusa.

A więc bądź tym, który miłuje prawdę. Prawda cię wyzwoli. Masz wielką łaskę nad twoim życiem – możesz zostać uwolniony z niewoli grzechu i zostać prawdziwym uczniem Jezusa. (Ewangelia Jana 8,31-34) Bóg nie tylko jest w stanie przebaczyć ci twoje grzechy, ale może także wyratować cię od grzeszenia. Wykorzystaj tę łaskę – On może doskonale zbawić wszystkich tych, którzy przyznają się do prawdy o swojej biedzie. Jeżeli przyjmiesz Ducha Świętego, który wskazuje na twój grzech, wtedy On da ci także możliwość i moc, by przezwyciężyć grzech.

Złoczyńca na krzyżu został zbawiony na swoim „łożu śmierci” bez czegokolwiek, co mógłby wziąć ze sobą do wieczności. Jezus mu powiedział: „Dziś będziesz ze mną w raju!” Czyż nie o wiele lepiej jest nawrócić się i zwrócić do Boga dzisiaj, kiedy On mówi do twojego serca? Jeżeli będziesz prowadził swoje życie w ten sposób, wtedy, kiedy umrzesz, wejdziesz prosto do nieba z przeświadczeniem o wiecznym życiu! Tak, możesz się nawrócić i prosić o przebaczenie już dzisiaj i od tego momentu zacząć iść po drodze sprawiedliwości, z oczyszczonym sumieniem i zostać usprawiedliwionym w imię Pana Jezusa i przez Ducha Bożego.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.