Czy zwątpienie musi na mnie oddziaływać?

Czy zwątpienie musi na mnie oddziaływać?

Szatan przychodzi do nas z myślami zwątpienia i mówi, że nigdy nam się nie uda. Czy jednak musimy go słuchać?

Jezus napomina nas, byśmy prowadzili życie czyste, nienaganne i wolne od grzechu. (Ewangelia Mateusza 5,48) Jednak często zauważamy, że nie jest to takie łatwe, ponieważ szatan przychodzi do nas z myślami zwątpienia i mówi, że nigdy nam się to nie uda.

Dopóki jesteś tutaj na ziemi, szatan będzie czynił, co w jego mocy, by powstrzymać cię przed tym, byś otrzymał zwycięstwo nad grzechem, a jego największym orężem ku temu jest zwątpienie. On próbuje wpływać na twoje myśli, twierdząc, że to jest niemożliwe, byś otrzymał zwycięstwo nad grzechem, a nawet próbuje sprawić, byś przestał wierzyć, że jesteś powołany i wybrany! Czy musisz tego słuchać? Absolutnie nie!

Bóg nie dał nam ducha bojaźni i zwątpienia

Bardzo łatwo jest pozwolić zwątpieniu, by miało wpływ na mnie – zwłaszcza, że czasami myśli, które prowadzą nas do zwątpienia, są podobne do prawdy. Przypuśćmy, że upadłeś w kłamstwie. Ciężko pracowałeś, by zakończyć z kłamstwem, ale pewnego dnia wybrałeś łatwiejszą drogę i skłamałeś, by wybrnąć z trudnej sytuacji i w ten sposób ułatwić sobie życie. Na przykład zaspałeś rano do pracy i zamiast powiedzieć prawdę, twierdzisz, że nie potrafiłeś uruchomić samochodu. Później żałujesz, że znowu skłamałeś i nie powiedziałeś od razu, jak to było naprawdę.

Bóg nie dał nam ducha zwątpienia, lecz mocy miłości i powściągliwości

Wtedy kusiciel przyjdzie i powie: „Popatrz, jaki jesteś zły, ciągle upadasz i kłamiesz! Jak możesz być takim okropnym człowiekiem! Ty nigdy nie skończysz z kłamstwem! Nie, dla ciebie nie ma już nadziei.” On próbuje uczynić cię zwątpiałym, chociaż nie ma żadnej podstawy ku temu, by tak było. Ciągle przecież masz nadzieję! Módl się do Boga o przebaczenie, a On ci przebaczy; następnie powstań, odłóż to i idź naprzód z jeszcze większym zapałem, niż dotychczas.

W takich przypadkach ważnym jest pamiętać o wersecie z II Listu do Tymoteusza 1,7: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni (zwątpienia, norw. tłum), lecz mocy i miłości, i powściągliwości.” Jeżeli odczuwasz zwątpienie, wtedy jest napisane czarno na białym, że to nie Bóg daje nam ducha zwątpienia. Taki duch pochodzi od kusiciela, a jego nie musisz słuchać.

Pamiętaj o tym, że Bóg nikogo nie kusi! On zawsze pragnie napełniać cię duchem mocy, a nie myślami zwątpienia, bojaźni czy oskarżenia. Bóg pragnie z całego swojego serca, byś doszedł do zwycięstwa i chce dać ci dosyć mocy i siły do tego, byś zwyciężał – tak długo, jak sam tego pragniesz. On miłuje cię nieskończenie mocno i życzy ci tylko tego, co najlepsze!

Duch Apostoła Pawła

Zapomnieli o tym, że Bóg jest mocny, by im przebaczyć.

Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.” (List do Filipian 3,13-14) Co to za duch, który był w Apostole Pawle! Te słowa wypowiedział człowiek, który prześladował i zabijał chrześcijan, lecz potem nawrócił się z całego serca.

Dla wielu ludzi nie jest łatwo zapomnieć o przeszłości. Siedzą, narzekają i biadolą nad tym, jacy są źli i słabi, zapominając całkowicie o wszelkich możliwościach, jakie mają, by zwyciężyć! Zapomnieli o tym, że Bóg jest mocny, by im przebaczyć. A wtedy nie jest to połowiczne przebaczenie, lecz całkowite! Nie polegaj na twoich własnych doświadczeniach, ale napełnij się wiarą w Boga! Oczywiście, wtedy musisz uporządkować swoje sprawy! Jeżeli jest coś, co cię powstrzymuje, byś czynił postępy, to musisz najpierw zrobić z tym porządek. Wtedy możesz podnieść swoje oczy i iść naprzód w wierze!

Podnieś się i ścigaj celu! Nie pozwól, by coś cię znowu powstrzymało!

Ty sam wiesz o swoich słabościach, w których łatwo upadasz. Dlatego musisz się śpieszyć i prosić Boga o moc i łaskę, by otrzymać zwycięstwo w następnej okoliczności. Masz przed sobą całe morze możliwości. Powstań, podnieś się i dąż do celu! Wtedy otrzymasz zwycięstwo w każdej okoliczności! „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.” (I List Jana 5,4).

A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego.” (List do Efezjan 6,16) Wierz w zwycięstwo! Bóg dokładnie wie, jakim człowiekiem jesteś i jakie masz słabości, ale mimo to dał ci swoje powołanie! On wierzy w ciebie i w to, że możesz otrzymać zwycięstwo we wszystkich twoich okolicznościach. Pokuszenia, w których jesteśmy postawieni, możemy zobaczyć w zupełnie inny sposób. To nie są przeszkody – to są możliwości!

Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.”  (I List do Tymoteusza 6,12) Wejdź w tego samego ducha, co Apostoł Paweł! Czeka cię wieczne życie! Tobie się uda! Wierz w to! Wierz w Boga! On cię nigdy nie zawiedzie.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.