Żywy chleb z nieba

Żywy chleb z nieba

Jezus powiedział, że jest chlebem żywota, a ten, kto go spożywa, będzie żył na wieki. Co to oznacza w praktyce?

„Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali; tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki (…)”  (Ew. Jana 6,48-51)

Żydzi kłócili się między sobą i zastanawiali się, jak to jest możliwe. Wiedzieli o mannie, którą ich ojcowie otrzymywali z nieba i jedli, ale nie o tym nowym niebiańskim chlebie, o którym mówił Jezus. Co to znaczy spożywać chleb życia – żywy chleb z nieba?

 

Czynić w praktyce tak, aby słowo stało się częścią mnie

Bochenek chleba, który jest na półce w sklepie spożywczym, nie jest częścią mnie. Ale jeśli go kupię, wezmę do domu, pokroję i zjem, wtedy ten chleb stanie się częścią mnie. Witaminy i minerały zawarte w nim zostaną w krótkim czasie rozprowadzone po całym organizmie i dadzą mi energię oraz siłę na cały dzień działania.

Dopóki Słowo Boże, które można również nazwać chlebem życia, jest tylko literą w mojej Biblii, nie stanie się częścią mnie. Ale jeśli otwieram Biblię, czytam to, co tam jest napisane, wierzę w to, co tam jest napisane i praktykuję to, co tam jest napisane, wtedy to Słowo staje się częścią mnie.

„I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym; lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli.” (List do Hebrajczyków 4,2) [dodane podkreślenie]. Kiedy Słowo Boże zostaje we mnie powiązane z wiarą przez posłuszeństwo, wtedy staje się częścią mnie oraz korzyścią dla mnie i błogosławieństwem.

Spożywać żywy chleb

„Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym.” – mówi Paweł w Liście do Rzymian 7,22. Inne tłumaczenie mówi: „Pragnę zakonu Bożego”. Zakon Boży i pragnienie, upodobanie Pawła nie były już dwiema różnymi i oddzielnymi sprawami, lecz jedną i tą samą.

„Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.” (List do Filipian 2,13) W Liście do Filipian 1,20 mówi on o „oczekiwaniu i nadziei”. Boże działanie oraz oczekiwania i nadzieja Pawła stały się jednym i tym samym. Gdy Boże działanie i moje pragnienie stają się jedno, wtedy spożywam żywy chleb. Kiedy wola Boża staje się moją wolą, wtedy staje się też częścią mnie. W ten sposób spożywam niebiański chleb.

Chleb Boży, Chrystus, który zstąpił z nieba i dał życie światu, nie przyszedł, aby czynić swoją własną wolę, ale wolę Tego, który Go posłał (Ew. Jana 6,38). Jeśli wykonuję wolę Bożą zamiast swojej, wtedy spożywam ten żywy chleb.

Chrystus jest chlebem, który zstąpił z nieba i dał życie światu. W Nim Słowo stało się ciałem (Ew. Jana 1,14). Oznacza to, że Słowo stało się rzeczywistością w Jego życiu – niebiańska chwała, która objawiła się przez Jego ciało. Jego ciało jest prawdziwym pokarmem, a Jego krew jest prawdziwym napojem (Ew. Jana 6,55)

Błogosławiony każdy, kto ma dział w tym życiu! To jest naprawdę życie, które zawiera w sobie wieczność!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.