Dla tych, którzy pragną postępować inaczej

Dla tych, którzy pragną postępować inaczej

Jest walka, którą trzeba stoczyć, walka przeciwko grzechowi – korzeniowi wszelkich cierpień. I ty możesz brać udział w tej walce!

4 min ·

Jest walka, którą trzeba stoczyć, walka przeciwko grzechowi – korzeniowi wszelkich cierpień. I ty możesz brać udział w tej walce!

Świat jest pełen cierpień, chorób, śmierci, głodu, walki i przemocy. Jesteś tyko jedną osobą wśród miliardów innych ludzi. Czy pragniesz postępować inaczej? Czy wiesz, że według Biblii naprawdę możemy mieć dział w tym, by położyć kres wszelkim cierpieniom na świecie?

Moc tkwi w wyborze

Spójrzmy wstecz na początek świata. Bóg stworzył Adama. Bóg stworzył Ewę. I w swojej ogromnej miłości dał im wolną wolę. Dał ludziom możliwość wyboru – mogli wybrać to, by słuchać Boga lub też ulegać swoim pożądliwościom.

Zarówno w Królestwie Niebios jak i na tej ziemi wszystko funkcjonuje zgodnie z prawem.

Pierwsi ludzie wybrali grzech – usłuchali węża i wywyższyli samych siebie zamiast tego, by słuchać dobrych przykazań ich Wszechmocnego, kochającego Boga.

Zarówno w Królestwie Niebios jak i na tej ziemi wszystko funkcjonuje zgodnie z prawem. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i Jego prawa są niezmienne. Na przykład w Przypowieściach Salomona 16,18 jest napisane: „Pycha chodzi przed upadkiem”. Gdy Adam i Ewa postanowili wywyższyć samych siebie i zjeść zakazany owoc, wrzucili ten pierwszy kamień w wodę, a on wywołał falę grzechu i zniszczeń, która rozprzestrzeniła się na wszystkie następne pokolenia.

Wszelkie cierpienie jest bezpośrednim rezultatem tego grzechu – nawet przyroda utraciła równowagę z tego powodu.

Co możemy zrobić?

Dopóki szatan ma moc na ziemi, grzech i zniszczenia będą nadal. Z powodu złego wyboru Adama i Ewy wszyscy ludzie odziedziczyli naturalną skłonność, by wywyższać samych siebie i wykonywać własną wolę zamiast tego, by słuchać Boga.

Taki stan na świecie nie był i nie jest zamiarem Bożym. Bóg żarliwie tęskni za naszym duchem i zaprasza nas do siebie, a kiedy przyjmiemy Jego zaproszenie, to może nas użyć jako narzędzi do zrealizowania swojego doskonałego dzieła.

Zaczyna się walka, by położyć kres władzy grzechu i jego zniszczeniom w twoim życiu

Gdy oddasz swoje życie Bogu i otrzymasz zdecydowany zmysł, by wykonywać Jego wolę zamiast swojej, zaczyna się walka – walka, by położyć kres władzy grzechu i jego zniszczeniom w twoim życiu. Walka przeciwko twojej ludzkiej naturze, która zawsze wybiera własną wolę zamiast woli Bożej. Kiedy toczysz taką walkę, wtedy twoje życie stanie się ważną częścią tego, by powstrzymywać uczynki diabła, który zabija i niszczy. Tocząc tę walkę możesz wykonać swoją część pracy nad tym, by pokonać korzeń wszelkich cierpień na tym świecie!

Rezultat walki:

Twoje życie stanie się błogosławieństwem. Gdy jesteś wierny twojemu przymierzu z Bogiem, wtedy rzeczywiście możesz powiedzieć innym: „Naśladuj mnie jak i ja naśladuję Chrystusa”. To stwarza falę radości i zwycięstwa, zamiast grzechu i zniszczeń. W twoich okolicznościach pośród cierpień stwarzasz pokój. Twoja osobista wierność Bogu przelewa błogosławieństwo również na kolejne pokolenia.

Wraz z Bogiem i Jezusem będziesz ocierał łzy w Tysiącletnim Królestwie. Jest napisane w Objawieniu św. Jana, że Ciało Chrystusowe – wszyscy ci, którzy na tej ziemi przezwyciężyli grzech i władzę grzechu w swoim własnym życiu, będą porwani. Po porwaniu nadejdzie Tysiącletnie Królestwo – czas, gdy szatan będzie związany, czas, gdy będziesz używał narzędzi, których uczysz się dzisiaj używać, by uporządkować nieład i zniszczenia, jakie grzech spowodował na tej ziemi!

Będziesz szczęśliwyTo grzech czyni nas nieszczęśliwymi. Posłuszeństwo prawom i przykazaniom, które Bóg pisze w naszych sercach, przynosi ogromny pokój i radość.

Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie.

Będziesz żył i rządził razem z Jezusem przez całą wieczność! „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie” (Objawienie św. Jana 3,21).

Wybór należy do ciebie

Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Bóg jest ciągle pełen miłości. A ty wciąż masz możliwość dokonywania wyboru. Każdego dnia możesz wybrać, by iść do walki przeciwko szatanowi i jego władzy, a twoje życie może być narzędziem dla Boga!

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo!” (V Księga Mojżeszowa 30,19).

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.