Dlaczego Bóg mnie nie wysłuchuje?

Dlaczego Bóg mnie nie wysłuchuje?

Czy odczuwasz czasami, że Bóg cię nie słyszy? Dlaczego Bóg nie odpowiada na twoje modlitwy?

Czasami życie wydaje się takie ciężkie. Ale do kogo możesz się zwrócić, kiedy wszystko wskazuje na to, że Bóg cię nie słyszy?

Czy odczuwasz, że Bóg nie zawsze odpowiada na twoje modlitwy? Czy miałeś kiedyś taki dzień, kiedy wszystko szło nie po twojej myśli i w końcu leżałeś na łóżku, z poduszką mokrą od łez, ponieważ – obojętnie ile wołałeś do Boga – nic się nie zmieniło? Dlaczego Bóg czasami nie odpowiada na twoje modlitwy?

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” (List do Rzymian 8,28)

Skoro wszystkie rzeczy służą ku dobremu, czy nie jest prawdopodobne, że Bóg po prostu odpowiada na twoje modlitwy w inny sposób niż tego oczekujesz?

Czy nie jest prawdopodobne, że Bóg po prostu odpowiada na twoje modlitwy w inny sposób niż tego oczekujesz?

Wyobraź sobie, że masz do czynienia z rozgniewanymi klientami w pracy. Są wściekli i krzyczą na ciebie. Wewnątrz czujesz, że wszystko w tobie zaczyna się gotować. Wiesz, że jeżeli zaraz sobie nie pójdą, po prostu nie wytrzymasz i też wybuchniesz.

Możesz modlić się, by klient już więcej nie wrócił, ponieważ nie tolerujesz, gdy ktoś tak na ciebie krzyczy. Być może robisz krok dalej i przyznajesz się, że jako chrześcijanin nie powinieneś reagować złością. Modlisz się: „Miły Boże pomóż, by ten klient już więcej tu nie przychodził, gdyż nie chcę się tak złościć.” Ale następnego dnia ten sam klient powraca, by jeszcze bardziej nakrzyczeć na ciebie! Czy nie jest to zupełne przeciwieństwo tego, o co się modliłeś?

Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili." (I List Piotra 4,12-13)

… Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość.

Dlaczego modlisz się, by ucisk zniknął? Nie potrafisz przejść przez życie, nie spotykając nikogo, kto by cię irytował. Tacy ludzie są wszędzie! Bóg pozwala, byś spotkał takich ludzi po to, by zwyciężyć nad złością i być bardziej miłosiernym i cierpliwym.

„Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.” (List Jakuba 1,2-4)

Czyż nie jest to o wiele lepsze rozwiązanie? Być doskonałym i nienagannym i nie mieć żadnych braków?

Nie proś Boga, by trzymał cię z dala od prób; módl się o siłę, byś mógł wykorzystać próbę ku temu, by stać się podobnym Jezusowi!

To jest oczywiście o wiele lepsze rozwiązanie! Jednak nawet Bóg musi trzymać się praw, które sam ustanowił. Możesz modlić się o cierpliwość każdego dnia, ale Bóg nie sprawi, że twój gniew po prostu w magiczny sposób zniknie – On tego nie potrafi uczynić nawet gdyby chciał, ponieważ dał ci wolną wolę! On jest zainteresowany dobrowolną służbą i posłuszeństwem. Nastawienie ucznia jest ukazane w osobistej modlitwie Jezusa: „bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” (Ewangelia Mateusza 6,10)

Zamiast pytać, dlaczego Bóg cię nie wysłuchuje, być może powinieneś zapytać, dlaczego ty nie słuchasz Boga! Jeżeli twój zmysł jest nastawiony na czynienie Bożej woli, wtedy Bóg odpowie na twoje modlitwy. Jeżeli prosisz, by zostać uwolnionym od gniewu, wtedy On ześle próby, których potrzebujesz, by stać się cierpliwym. Jeżeli odczuwasz, że Bóg cię nie wysłuchuje, zapytaj samego siebie czy rzeczywiście powiedziałeś: „niech się stanie twoja wola” w każdej okoliczności.

Nie proś Boga, by trzymał cię z dala od prób; módl się o siłę, byś mógł wykorzystać próbę ku temu, by stać się podobnym Jezusowi! Wtedy On bardzo chętnie wysłucha twoje modlitwy! Już nigdy więcej nie będziesz miał beznadziejnego dnia!

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.