Dlaczego jest to takie ważne, by otrzymać zwycięstwo nad grzechem?

Od tego zależy Twoje życie

Napisane przez Nellie Owens
Dlaczego jest to takie ważne, by otrzymać zwycięstwo nad grzechem?

Chcesz być dobrym człowiekiem. Pragniesz błogosławić drugich. Chcesz być prawdziwą pomocą i coś znaczyć. A jednak coś cię powstrzymuje.

Jest coś, co trzyma cię z dala od czystego życia, za którym tęsknisz. To powstrzymuje cię od osiągnięcia wiecznych błogosławieństw, które są dostępne przez Ewangelię Chrystusową. To jest przyczyną biedy i niepokoju i ma destrukcyjną moc, mocno zakorzenioną w ludzkiej naturze. To jest grzech.

Grzech i jego następstwa

Grzech cię wiąże! Z powodu grzechu nie masz siły, by rzeczywiście być dobrym człowiekiem. Wszystko, co czynisz i mówisz, jest przesiąknięte twoim własnym egoizmem. Z natury jesteś skupiony na tym, by wypełniać swoje własne pożądliwości i ciągle gonisz za chwałą i uznaniem. Czyż nie masz już dosyć takiego życia?

Grzech cię wiąże! Z powodu grzechu nie masz zdolności, by rzeczywiście być dobrym człowiekiem.

Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. (List do Rzymian 6,23) (Śmierć – kompletny i zupełny brak oznak życia) To dlatego, że grzech oddziela cię od Boga: twojego Stwórcy i źródła życia. Grzech niszczy wszelką społeczność i prowadzi do zepsucia i pustki.

Jeżeli żyjesz według swoich własnych pożądliwości i grzesznych skłonności, to nigdy nie dojdziesz do prawdziwej mocy, radości i błogosławieństwa, o których mówi Pismo Święte. W zamian będziesz uzależniony od przemijającej radości i stale będziesz niewolnikiem wszystkiego tego, co świat ma do zaoferowania. Śmierć, ciemność i rozpacz ma wpływ na twoje życie.

Wspaniała wolność

Chwała niech będzie Bogu, że tak nie musi być! Nie musisz być związany przez moc grzechu i śmierci! Jezus Chrystus, Boży Syn, przygotował drogę wyjścia z grzesznej natury, którą odziedziczyłeś od czasu upadku w grzech. On sam zwyciężył grzech i śmierć, a teraz zaprasza cię, byś naśladował Jego na tej drodze: drodze która prowadzi do wspaniałej wolności! Czy rozumiesz, że rozchodzi się o twoje życie? W grę wchodzi wieczna radość i pokój! Po co kontynuować życie według twoich własnych pożądliwości i grzesznych skłonności, które prowadzą do śmierci i zniszczenia, skoro możesz prowadzić podniesione życie z Chrystusem i otrzymać dział w życiu wiecznym?

Dojdziesz do radości i pokoju oraz otrzymasz dział w życiu wiecznym i w prawdziwej, boskiej naturze.

Zwycięskie życie daje ci wolność, za którą tęsknisz, by z czystego, szczerego serca służyć Bogu i bliźnim. To daje możliwość, by nieść ciepło, radość i pomoc innym wokół ciebie. To daje możliwość, by postawić znak „stop” dla grzesznych pożądliwości i reagować z dobrocią i czystością we wszystkich sytuacjach codziennego życia. Prowadząc życie w całkowitym zwycięstwie nad grzechem, odziedziczysz wszelkie obietnice. Dojdziesz do radości i pokoju oraz otrzymasz dział w wiecznym życiu i w prawdziwej, boskiej naturze. Czy tego chcesz? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to już dzisiaj wydaj wyrok śmierci dla wszelkiego grzechu!

Grzech nie musi panować nad tobą! Jesteś powołany, by zwyciężyć!

 

Pismo z przekładu Biblia Warszawska. Używane za pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pobierz darmową e-książkę

Łaska w Jezusie Chrystusie

Napisane przez Sigurd Bratlie

„Myśląc o łasce, myśli się właściwie tylko o przebaczeniu, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebujemy łaski.” Tymi słowami Sigurd Bratlie rozpoczyna swoją broszurę o łasce. Jednak dalej dokładnie opisuje, że łaska w Jezusie Chrystusie oznacza dużo więcej, niż przebaczenie grzechów. Oznacza również prawdę i pomoc. Łaska uczy nas, byśmy więcej nie grzeszyli i mogli zupełnie uwolnić się oraz prowadzić zwycięskie życie, które wiedzie do doskonałości.