Otwórz zawartość

Dlaczego ludzie wierzą w księgę, która ma ponad 2000 lat?

W jaki sposób Biblia może pomóc nam w dzisiejszych czasach?

Została napisana dawno temu, ale do dzisiaj wywołuje wiele mocnych i zróżnicowanych reakcji.

Większość zgodzi się z tym, że słowa: „Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego” i „Bądźcie dobrzy względem siebie nawzajem, okazujcie miłosierdzie i przebaczajcie siebie nawzajem” to dobre drogowskazy w życiu. Inne religie także uczą podobnych rzeczy. A więc, co w Biblii jest innego i co może pomóc nam w życiu dzisiaj?

Czy Biblia nadal jest ważna?

Biblia rozprawia się z grzechem – korzeniem największego problemu dla nas, ludzi. To nasza własna wola, która jest sprzeczna z Bożą wolą, sprawia, że wszystko jest takie trudne. Pomyśl o radykalnych słowach z Ewangelii Mateusza 5,29: „Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła.”

Biblia rozprawia się z grzechem – korzeniem największego problemu dla nas ludzi

Zamiarem Jezusa nie było to, by ludzie okaleczali i ranili samych siebie, lecz by podkreślić powagę grzechu. W tamtym czasie ta wypowiedź była prawdziwa i nadal jest prawdziwa w naszych czasach, kiedy to, co nieczyste jest takie powszechne i łatwo dostępne. Okoliczności się zmieniły, ale nasza ludzka natura pozostała taka sama.

Duch czasu

W dzisiejszych społeczeństwach grzechy wszelkiego rodzaju są normalne i akceptowane. Można pomyśleć, że prawie oczekuje się tego od ludzi, by zdradzali, pożądali, byli chciwi i egoistyczni. Większość pragnie być kimś wielkim w tym świecie, nawet kosztem innych. Pomyśl o wszelkiej nieczystości, którą można oglądać w telewizji i w Internecie. Nawet wydaje się to dzisiaj dziwne, jeżeli ktoś nie ulega pożądaniu i egoizmowi, o którym tak wyraźnie mówi Biblia!

Okoliczności się zmieniły, ale nasza ludzka natura pozostała taka sama.

Czy są jakieś zalety tego, że postępuje się zgodnie z „duchem czasu”, osobiste lub społeczne? Absolutnie nie! Ile rodzin cierpi z powodu zdrady? Jaki fundament kładzie się w swoim własnym życiu, zdradzając najbliższych? Jaki przykład daje się innym? Biblia pokazuje nam, w jaki sposób możemy otrzymać łaskę od Jezusa, by w naszych myślach przeciwstawić się pokuszeniom tak, byśmy mogli stać się zupełnie wolnymi i czystymi!

Życie Jezusa

W Biblii czytamy o życiu Jezusa, naszego poprzednika, który umożliwił nam prowadzenie życia bez grzechu. On musiał „we wszystkim upodobnić się do braci” (List do Hebrajczyków 2,17) i był „doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu”. (List do Hebrajczyków 4,15) On nigdy nie zgrzeszył, chociaż był kuszony we wszystkim, podobnie jak my!

Jezus zmarł jako nieskalany Boży Baranek, by przebaczyć nasze grzechy, lecz to nie wszystko, co On dla nas uczynił. Pozostawił także ślady, w które mamy wstępować. (I List Piotra 2,21) Jezus powiedział: „… każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu … Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie”. (Ewangelia Jana 8,34-36) Apostoł Paweł napomina: „Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego.” (List do Rzymian 6,12) Czy taka wolność przemawia do ciebie? Czy raczej pragniesz pozostać niewolnikiem grzechu?

Co w życiu wybierasz?

Jeżeli wybierasz to, by żyć według własnych, egoistycznych pożądliwości, nosić urazę, mówić źle o innych po to, by samego siebie wywyższyć, to o wiele praktyczniej byłoby nie czytać Biblii. Biblia karci takie egoistyczne zachowanie. Ceną za to, by otrzymać życie zgodne ze Słowem Bożym, jest całkowite zrezygnowanie ze swojej własnej woli. Większość ludzi nie jest w stanie zapłacić tej ceny lecz to, że nie wierzą w nic, nie umniejsza prawdy.

To kosztuje wszystko, co masz, ale w zamian wszystko otrzymasz.

Czy łatwo się troszczysz i zamartwiasz? Czy masz skłonność, by się gniewać i zazdrościć? Ciągle myślisz o tym, co inni powiedzieli lub uczynili i to cię dręczy? Biblia może ci pomóc stać się wolnym tak, by twoje życie stało się światłem. Jeśli pokładasz całe swoje zaufanie w Słowie Bożym, wtedy zostajesz przekształcony. To kosztuje wszystko, co masz, ale w zamian wszystko otrzymasz. Ten, kto do tej pory narzekał, będzie pełen wdzięczności, skąpiec stanie się szczodry, a kłamca szczery i wiarygodny.

Czy masz w swoim sercu szczere pragnienie i tęsknotę za zwycięstwem nad grzechem? Jeżeli twoja odpowiedź brzmi „Tak”, to czy jesteś chętny, by oddać wszystko i uchwycić się tego? Czy wierzysz Słowom zapisanym w Biblii i pozwolisz, by one przekształtowały twoje życie?

Zasady wiary

Poniższe tematy mają na celu w jasny i prosty sposób przedstawić istotę i zasady ewangelii chrześcijańskiej. Każda część opisuje kluczowe kwestie danego tematu, jak również często zadawane pytania oraz linki do artykułów o podobnej tematyce. Poświęć chwilę, by zgłębić zawartość tych stron. Przeczytaj również świadectwa ludzi, którzy mogą poświadczyć, że ta ewangelia naprawdę działa. Jest to praktyczne, aktywne i czynne chrześcijaństwo, które można zastosować w każdej sytuacji życia!

Pobierz darmową e-książkę

Chrystus objawiony w ciele

Ze względu na nas Jezus niósł grzech w swoim ciele, by wszelki grzech został w Nim potępiony. On chciał to uczynić i uczynił! Nie jesteśmy w stanie zmierzyć ogromu znaczenia tego dzieła, którego On dokonał. Przeczytaj tutaj więcej o tym, jakie znaczenie ma to dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście wierzą w Chrystusa Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego.

Obserwuj nas
Przejdź do paska narzędzi