Dlaczego potrzebuję zbawienia?

Dlaczego potrzebuję zbawienia?

Jest tylko jedna rzecz, która rzeczywiście może cię zaspokoić.

7 min ·

Czy odczuwasz niepokój lub dokuczliwą pustkę, której nie potrafisz wytłumaczyć? Być może określasz to jako „ciężar”, czy poczucie winy, z którego nie potrafisz się otrząsnąć. Próbujesz odwrócić od tego uwagę, lecz wygląda na to, że nic nie funkcjonuje tak, jak byś tego chciał. Powód jest tylko jeden.

Pustka, którą stwarzają twoje pożądliwości

W Księdze Kaznodziei Salomona 1,8 jest napisane: „Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem.” A w dalszych wersetach czytamy: „Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem. To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć.” (Księga Kaznodziei Salomona 1,14-15)

Tęsknisz za pokojem i radością, lecz nigdzie nie potrafisz tego znaleźć.

We wszystkim, co pochodzi z tego świata, jest wielka pustka! Obojętnie, co osiągniesz, to nigdy nie będziesz rzeczywiście zadowolony. Tęsknisz za pokojem i radością, lecz nigdzie nie potrafisz tego znaleźć. Szukasz i zabiegasz o to, lecz na koniec każdego dnia nadal brakuje pokoju i szczęścia w twoim życiu.

Czyż nie tęsknisz za tym, by zostać zbawionym od tej pustki?

Wieczność w twoim sercu!

Księdze Kaznodziei Salomona 3,11 jest napisane, że: „nawet wieczność włożył w ich serca” Czy kiedykolwiek myślałeś o tym? To jest akurat to, co Bóg uczynił dla ciebie. On włożył tęsknotę w twoje serce, tęsknotę za tym, co piękne, czyste i wieczne! Czy odczuwasz tą tęsknotę w twoim życiu?

On włożył tęsknotę w twoje serce, tęsknotę za tym, co piękne, czyste i wieczne!

Być może nie zawsze zdajesz sobie sprawę, że za czymś tęsknisz, ale odczuwasz ją od czasu do czasu. Czasami objawia się wtedy, gdy coś nie idzie tak, jak sobie zaplanowałeś, kiedy jesteś smutny, zawiedziony lub samotny. Innym razem zauważasz ją, kiedy osiągnąłeś jakiś cel, albo pewien etap w twoim życiu. Chociaż wszystko ci się udaje, jednak nie potrafisz uwolnić się od myśli, że istnieje coś więcej. Tęsknisz za tym, co wieczne i nic z tego świata nie jest w stanie zaspokoić tej tęsknoty.

Co więc ją zaspokoi?

Źródło życia i radości

Czy Bóg może to uczynić? On jest tym, który dał ci ducha, ciało i duszę. (I Księga Mojżeszowa 2,7) On cię stworzył i dał ci życie. On jest prawdziwym źródłem życia i radości!

Od samego początku Bóg pragnął prowadzić ludzi poprzez ich ducha. Jednak z powodu upadku człowieka, grzech przeniknął ludzką naturę i ludzkość straciła połączenie z Bogiem (źródłem życia). Ludzie zaczęli się kierować własnymi pożądliwościami, zamiast słuchać swojego niebiańskiego Ojca i przez to wpadli w wielką ciemność i pustkę.

Zamiarem jest, byś miał połączenie z twoim Ojcem w niebie!

To jest powód tego, że czujesz się tak, jak się czujesz. To jest powodem tego, że nic na świecie nie może cię zaspokoić. Zamiarem jest, byś miał połączenie z twoim Ojcem w niebie! Ty jednak jesteś związany przez swoje grzeszne skłonności i pożądliwości, które mieszkają w tobie od czasu upadku w grzech. Obojętnie, jak bardzo się starasz i próbujesz, nigdy nie będziesz szczęśliwy, gdyż „zapłatą za grzech jest śmierć…” (List do Rzymian 6,23)

Powrotna droga do Ojca

Na szczęście nie potrzebujesz pozostać w tym nędznym stanie, gdzie panuje śmierć i pustka! Bóg tęskni za tym, by mieć z tobą społeczność. (List Jakuba 4,5-8) Jego tęsknota była tak wielka, że posłał swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa na ziemię, by uwolnić cię z więzów, które są następstwem życia według własnych chęci i pożądliwości. Jezus przezwyciężył właśnie to, co oddziela ludzi od Stwórcy: grzech, czyli nieposłuszeństwo względem Bożej dobrej i doskonałej woli. Grzech został potępiony w ciele Jezusa, kiedy zaparł się swojej własnej woli, by wypełnić Bożą wolę i dlatego mógł wytorować drogę z powrotem do Ojca. (List do Rzymian 8,3; Ewangelia Łukasza 22,42) Naśladując Jezusa i zapierając się swojej własnej woli, masz możliwość wejść w połączenie ze źródłem życia, które może dać ci wszystko to, czego brakuje w twoim życiu!

Wszechmogący Bóg, twój Stwórca, Ten, który nie ma ani początku ani końca, tęskni za tym, by cię zbawić od grzechu i śmierci!

To zaczyna się od nawrócenia, od decyzji, by całym sercem żyć dla Boga i kontynuować pracę nad codziennym zbawieniem, które przemienia twoją grzeszną naturę w coś świętego i miłego dla Boga. Bez zbawienia nie masz przyszłości ani nadziei, (List do Rzymian 8,13) ale przez zbawienie masz możliwość, by stać się nowym człowiekiem: osobą, która dochodzi do odpocznienia i pokoju w swoim życiu! Czy to nie jest to, czego pragniesz?

Czy nie odczuwasz, że Bóg puka do drzwi twojego serca? Czy nie odczuwasz, że On dotyka i porusza twoim sercem? Bóg wszechmogący, Twój Stwórca, Ten, który nie ma początku ani końca, tęskni za tym, by cię zbawić od grzechu i śmierci! On tęskni za tym, by dać ci wieczne życie. (List do Rzymian 6,20-23) On wyciąga Swoją rękę do ciebie..

Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć

„Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza! Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze…
Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował…” (Księga Izajasza 55,2-3; 6-7)

Po co prowadzić życie, które jest oddalone od Boga, skoro można mieć wspaniałe życie i przyszłość razem z Nim?

W swojej przeogromnej miłości i łasce, Bóg pragnie zbawić cię od pustki i zniszczenia, które są następstwem życia według twoich pożądliwości. Dlaczego nadal chcesz żyć według tego, co prowadzi do śmierci i zniszczenia? Po co prowadzić życie, które jest oddalone od Boga, skoro możesz mieć wspaniałe życie i przyszłość razem z Nim?

Bóg woła ciebie, byś został zbawiony! On wzywa cię, byś pozostawił swój stary sposób życia; twoje grzeszne nawyki i wszelką niesprawiedliwość. On chce prowadzić ciebie po tej nowej i żywej drodze tak, byś mógł dojść do radości, pokoju i odpocznienia w twoim duchu.

Czy odpowiesz, czy też nie odpowiesz na tęsknotę twojego serca?

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.