Rozpoznanie podstępnej taktyki szatana, której celem jest odwrócenie naszej uwagi

Rozpoznanie podstępnej taktyki szatana, której celem jest odwrócenie naszej uwagi

Celem szatana jest oddzielenie nas od Boga. Istnieje jednak sposób, jak możemy go zatrzymać.

„Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”. (I List Jana 2,15)

Nie miłujcie świata

Celem szatana jest oddzielenie nas od Boga. Doprowadza do tego poprzez nakłanianie nas, byśmy miłowali ten świat. Jest nazwany bogiem tego świata. Zaślepia umysły niewierzących sprawami tego świata, by im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa. (II List do Koryntian 4,4) Troska o ten świat może nawet przybrać pobożny wygląd i być wyjaśniona wieloma rozsądnymi myślami. Szatan jest niezłym ekspertem, jeśli chodzi o to, by wyjaśnić jak bardzo to lub tamto jest niezbędne, czy wręcz absolutnie konieczne. W ten sposób nasz zmysł i czas jest zajęty, a Bóg staje się coraz bardziej odległy. Właśnie w ten sposób wiele osób, które kiedyś gorliwie służyło Bogu, odpadło.

Czytamy w Biblii o czasach Noego i o czasach Lota. Jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, żenili się i wychodzili za mąż. Ten świat ich pochłonął i miłość do Boga znikła. Tak też będzie za dni Syna Człowieczego. (Ewangelia Łukasza 17,26-30)

To nam uświadamia, że miłość do tego świata jest duchową mocą, która trzyma ludzi. Jest to duch szatana, który w „miły” sposób odwodzi ludzi od Boga. Musimy walczyć z tą duchową mocą z całej naszej siły – tak, jakbyśmy walczyli o nasze życie. Ci, którzy są związani tą mocą, będą zatrzymani i pozostaną, kiedy Oblubienica spotka Jezusa w chmurach. Uważaj, jeśli stałeś się letni w twojej gorliwości, gdyż jesteś na drodze do upadku. Być może nie zamierzałeś opuścić Boga i stać się obojętnym i letnim, lecz troski tego świata oraz zainteresowanie nim doprowadziły cię do tego stanu. Może zamierzałeś zarobić więcej pieniędzy, by więcej ofiarować na sprawę Bożą, ale to sprawiło, że miałeś mniej czasu na modlitwę i mniej czasu, by szukać tego, co w górze! Właśnie w ten sposób bóg tego świata zwiódł wielu ludzi i oddzielił ich od Boga.

Szukaj tego, co w górze

„A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi”. (List do Kolosan 3,1-2). Nie możesz połączyć tych dwóch spraw. Nie możesz służyć Bogu i mamonie. Gdy zaczynasz dążyć do obu – wtedy zaczynasz odpadać od Boga. To właśnie oznacza być letnim, połowicznego serca, takim, którego Jezus wypluje ze swoich ust. (Objawienie Jana 3,15-16) Bóg tego świata sprawuje władzę nad tymi, którzy są letni, ponieważ mają pozór pobożności, lecz zapierają się jej mocy. (II List do Tymoteusza 3,5) Jesteśmy napominani, by się od nich odwrócić. Moc pobożności objawia się w nas wtedy, gdy mamy „boga tego świata” pod naszymi stopami i jesteśmy uwolnieni od ziemskich rzeczy.

Ludzie, którzy są wrogami krzyża Chrystusowego, mają brzuch za swojego boga i pragną tego, co ziemskie. Ich końcem jest zatracenie. To uświadamia nam, że rozchodzi się o nasze życie. Nie wystarczy, że potrafisz usprawiedliwić się przed ludźmi; każdy wie w swoim sercu, czy miłuje ten świat i to, co ziemskie. Rozchodzi się o to, byś stał przed Bożym obliczem i nie dał się usidlić przez ducha tego świata, ponieważ nasze obywatelstwo jest w niebie, z którego również z niecierpliwością oczekujemy Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. (List do Filipian 3,18-20)

Miłować Boga oznacza to samo, co nie miłować świata. Droga zbawienia, droga życia, to szukanie tego, co w górze, a nie rzeczy tego świata. To właśnie oznacza być wrzący i żarliwy. Wtedy spotkamy Jezusa, gdy na głos archanioła pojawi się w chmurach i będziemy razem z Nim na zawsze.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy opublikowany pod tytułem: “Gdzie twój skarb, tam też będzie twoje serce” w czasopiśmie BCC Skjulte Skatter (Ukryte Skarby) w Styczniu 1936 roku.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.