Czy aktywnie, z bojaźnią i ze drżeniem pracujesz nad swoim zbawieniem?

Czy aktywnie, z bojaźnią i ze drżeniem pracujesz nad swoim zbawieniem?

Ilu ludzi jest rzeczywiście szczerze tym zainteresowanych?

„(…) z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie.” (List do Filipian 2,12)

(…) jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności?” (II List Piotra 3,11)

Niestety, jest to niezwykle rzadko spotykane! Ilu jest takich ludzi, którzy rzeczywiście pracują nad tym, by być całkowicie zbawionymi od wszystkiego, co tak szybko nas usidla? Kto usiłuje tak czynić? Kto ciężko nad tym pracuje? A poza tym, kto boi się i drży na myśl, że być może jest zbyt leniwy lub niewystarczająco tym zainteresowany i przez to może nie osiągnąć celu?

Wśród wierzących panuje niesamowita powierzchowność i obojętność! Większość z nich znajduje się pod mocą ducha ospałości. Jeśli jest coś, co w ogóle usiłują osiągnąć, są to jedynie ziemskie rzeczy, a to jest zupełne przeciwieństwo napomnień Jezusa: Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy (…)” (Ew. Jana 6,27)

Drogi przyjacielu, jeśli myślisz, że naprawdę pracujesz nad zbawieniem swojej duszy, bardzo proszę, bądź tak uczciwy i uprzejmy i spisz na kartce papieru wszystko, nad czym obecnie tak ciężko pracujesz! Dobrze się zastanów, zrób to, a wtedy zrozumiesz jak z tobą jest naprawdę.

Jeśli chodzi o tego typu pracę, prawdopodobnie jesteś bardziej podobny do turysty, niż do pracownika.

Jednak lepiej późno, niż wcale!

Zacznij więc pracować z powagą! Spróbuj nadrobić to, co straciłeś! Powinieneś ciężko pracować nie tylko po to, by znaleźć duchowy pokarm dla samego siebie, ale również mieć obfitość duchowego pokarmu, by dać go innym.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy opublikowany pod tytułem: „Pracuj nad swoim zbawieniem” w czasopiśmie BCC Ukryte Skarby w sierpniu 1985.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.