Doskonałe szczęście

Doskonałe szczęście

Czy rzeczywiście jest możliwe znaleźć doskonałe szczęście mimo stresu i niepokoju, który spotykamy każdego dnia?

Dlaczego nie zawsze jesteśmy szczęśliwi? Dlaczego tak łatwo wpuszczamy do serca niepokój i troski? Dlaczego tak wiele czasu zabiera nam dojście do zupełnej pewności wiary?

To właśnie pewność wiary daje nam radość i pokój, którego wszyscy ludzie szukają. To jest wielka tajemnica.

Niepokój pochodzi stąd, że szukam chwały u innych ludzi, mam żądania lub chęć do czegoś w tym świecie. Można mieć wiele usprawiedliwień, by wytłumaczyć własny niepokój, np. może to być troska o innych lub moje własne zrozumienie sprawiedliwości.

Niepokój pochodzi stąd, że szukam chwały u innych ludzi, mam żądania lub chęć do czegoś w tym świecie.

Kiedy jestem niespokojny, muszę mieć miłość do prawdy tak, bym mógł znaleźć w sobie samym to, co stwarza niepokój. Jezus także toczył walkę. „Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę” (Ewangelia Jana 12, 27-28). Następnie Jezus prosi Boga, by uwielbił swoje imię. Jeżeli w naszych okolicznościach będziemy czujni tak samo, jak Jezus był czujny, to razem z Nim otrzymamy dział w takim samym olejku radości (List do Hebrajczyków 1,9). Widzimy, że fundamentem tej doskonałej radości i szczęścia jest to, by miłować sprawiedliwość a nienawidzić nieprawość!

W Liście do Hebrajczyków 6,11-12 jesteśmy mocno napominani: „Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.”

Widzimy, że fundamentem tej doskonałej radości i szczęścia jest to, by miłować sprawiedliwość a nienawidzić nieprawość!

Oby Bóg dał nam łaskę, byśmy także my, gdy czujemy niepokój, mogli znaleźć nasze życie i utracić je. Obyśmy stali gorliwie w naszej walce, w naszych okolicznościach i doszli do zupełnego oddania w śmierć Jezusa. Wtedy Bóg może uwielbić Swoje imię, a my otrzymamy radość, pokój i odpocznienie we wszystkich okolicznościach. To jest doskonałe zwycięstwo!

Fragment artykułu opublikowanego w miesięczniku zborowym BCC „Ukryte Skarby”, w październiku 2011 roku
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.