O nasKontakt
Ładowanie

Druga fantastyczna obietnica: Nie doznasz szkody

Drugi artykuł z serii o naszej wiecznej nagrodzie.

4 min ·

«Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.» (Objawienie Jana 2,11)

Bóg miłuje swoje stworzenie. Grzech zniszczył je, lecz Bóg ma plan, by doprowadzić swoje dzieło stworzenia do początkowego doskonałego stanu i nagrodzi każdego, kto pomoże Mu wykonać ten plan.

Grzech został zrodzony z powodu chęci szatana, by postawić siebie ponad Bogiem, a to zniszczyło harmonię w niebie. Teraz Bóg chce wykorzenić wszelki grzech ze swojego dzieła stworzenia w taki sposób, że nie będzie żadnej możliwości, by coś takiego wydarzyło się ponownie.

Bóg stworzył człowieka z zamiarem, że ma on panować nad grzechem. (I Księga Mojżeszowa 4,7) Jego doskonały plan przewidywał, że ludzkość ma żyć w ten sposób, by nienawidzić i przeciwstawiać się grzechowi, mówić „ Nie” do grzechu i „Tak” do Boga – czyli zwyciężać. Ten, kto zwycięża nad grzechem w swoim własnym życiu udowadnia, że Boży plan jest doskonały i staje się częścią tej wielkiej pracy, jaką jest wykorzenienie na całą wieczność wszelkiego grzechu. Każdy, kto tak czyni, otrzyma dział w bogatej nagrodzie, jaka czeka tych, którzy prowadzą zwycięskie życie. Te obietnice dotyczą wszystkich, którzy zwyciężają.

Jezioro ogniste

Druga śmierć, to jezioro ogniste (Objawienie Jana 21,8). To jest sąd nad wszystkimi rzeczami, które zostały skażone przez grzech. Jeżeli ktoś w swoim życiu nie wykorzystał możliwości, by zwyciężyć nad grzechem, to dosięgnie go druga śmierć, ponieważ nic, co się nie ostoi w ogniu sądu, nie będzie miało wstępu do wieczności.

Przyznałeś się do grzechu, do którego jesteś kuszony, wiesz, że nie jest on do zaakceptowania dla kogoś, kto pragnie czynić sprawiedliwość, dlatego sprzeciwiasz mu się.

Jeżeli wykorzystałeś możliwości, by tutaj na tej ziemi zwyciężyć nad grzechem, nie dosięgnie cię druga śmierć. Przyznałeś się do grzechu, do którego jesteś kuszony, wiesz, że nie jest on do zaakceptowania dla kogoś, kto pragnie czynić sprawiedliwość, dlatego sprzeciwiasz mu się.

Jesteś panem zwycięstwa, który żyje sprawiedliwie i we wszystkich okolicznościach czyni to, co jest dobre i prawe. A jeżeli upadniesz, żałujesz, otrzymujesz przebaczenie i postanawiasz następnym razem przeciwstawić się pokuszeniu i nie zgrzeszyć. Nie chcesz przegapić następnej możliwości!

Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali.” (II List Jana 1,8)

Wieczne wartości

Człowiek, który chętnie rezygnuje ze swojej woli i nie wykonuje uczynków ciała, o których pisze Apostoł Paweł w 5 rozdziale Listu do Galacjan, a w zamian czyni Bożą wolę, ma niesamowitą wartość przed Bogiem. Miłość, dobroć, cierpliwość – cnoty, które objawiają się w tobie zamiast egoizmu, zazdrości i nieczystości, to rezultat prowadzenia zwycięskiego życia. One dają ci zawartość, którą będziesz miał na całą wieczność.

Za każdym razem, kiedy upadasz i nie zwyciężasz nad grzechem, możesz otrzymać przebaczenie, ale wtedy tracisz możliwość, by otrzymać coś więcej z wiecznych wartości.

Otrzymałeś łaskę i twoje grzechy są przebaczone, lecz masz również łaskę, by prowadzić o wiele bardziej wartościowe życie. Za każdym razem, kiedy upadasz i nie zwyciężasz nad grzechem, możesz otrzymać przebaczenie, ale wtedy tracisz możliwość, by otrzymać coś więcej z wiecznych wartości. To jest ból drugiej śmierci i wieczna strata.

W I Liście do Koryntian 15,41 jest napisane o blasku słońca, księżyca i gwiazd. Jest to symbol wiecznej wspaniałości, do której możesz dojść. Im więcej masz wiecznych wartości, które są rezultatem twojej wierności w tym, by zwyciężyć, tym większa będzie twoja wieczna wspaniałość.

Być może zainteresuje cię

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktywne Chrześcijaństwo – blog, prowadzony przez Chrześcijański Kościół Brunstad (Brunstad Christian Church), przedstawia w jaki sposób Słowo Boże stawia nam wyzwania i daje moc, by w 100% żyć według Bożej woli – tak, że nie musimy więcej upadać w grzech, lecz możemy prowadzić zwycięskie życie.
Dowiedz się więcej o Aktywnym Chrześcijaństwie
Obserwuj nas
Wyjątkowa zawartość
Ładowanie
Jakiekolwiek kopiowanie materiałów ze strony BCC i ActiveChristianity bez uprzedniej zgody jest zabronione.