Duch Antychrysta, część I: Duch, który zaprzecza temu, że Jezus przyszedł w ciele.

Duch Antychrysta, część I: Duch, który zaprzecza temu, że Jezus przyszedł w ciele.

Czy wiesz o tym, że cokolwiek czynimy, wtedy w naszym życiu objawia się Chrystus albo szatan?

Czym jest duch Antychrysta? „Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.” (I List Jana 4,1-3)

„Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.” A więc duch, który tego nie wyznaje, jest duchem Antychrysta. On sprzeciwia się temu, że Jezus przyszedł w ciele. To jest duch, którego wszędzie można spotkać. On działał już w czasach Apostoła Jana, więc teraz jest tym bardziej czynny.
„Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci.” (List do Rzymian 8,29)

Kiedy zostaję przekształcony na obraz Syna, wtedy Chrystus objawia się w moim ciele. Dobrze rozumiemy, że szatan się temu sprzeciwia, ponieważ sam chce objawiać się w naszym ciele. Możemy zobaczyć, że on objawia się wszędzie. Gdy widzimy ludzi, którzy są porywczy, obrażeni, miłujący pieniądze, samolubni, zatroskani, zazdrośni, itd. – to właśnie szatan objawia się w ich ciele. Jednak Bożym powołaniem jest, byśmy zostali zbawieni z tych złych skłonności, a zamiast tego objawiali Jezusa w naszym życiu.

„Niebezpieczna nauka”

To właśnie tutaj pojawia się duch Antychrysta. Mamy napomnienie: „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego.” (I List Piotra 2,18-23), jednak Antychryst przychodzi z takim poselstwem: „Tego nie powinno się brać tak dosłownie. Nie potrafimy wstępować w ślady Jezusa – Tego, który nigdy nie popełnił grzechu, ponieważ musielibyśmy stać się wolni od grzechu; o nie, my jesteśmy grzesznikami i musimy pozostać pod przykryciem krwi, powoływać się na krew, itd.” Takie nauczanie słyszymy wszędzie wokół nas. „Przebaczenie grzechów jest możliwe, ale Chrystus objawiony w ciele? Nie! To jest niebezpieczna nauka – nauka głosząca wolność od grzechu – fałszywa nauka – strzeżcie się!”

Czy potrafisz dostrzec, co duch Antychrysta próbuje uczynić? Próbuje udowodnić, że niemożliwe jest wstępowanie w ślady Jezusa, który nie popełnił grzechu. Wtedy objawiasz szatana w ciele, zamiast Chrystusa. Jak myślisz, kto byłby najbardziej zawiedziony, gdybyś został uwolniony od grzechu? Odpowiedź jest oczywista – diabeł! Jeśli więc boisz się go zdenerwować, to ze wszystkich sił przeciwstawiaj się zwycięskiemu życiu –Chrystusowi objawionemu w ciele. Ale przeczytaj te wersety: „Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie.” (I List Jana 3,8-10)

Ostry miecz obosieczny

Apostoł Jan miał szczególną troskę o to, byśmy nie zostali oszukani, dlatego też jego listy są tak ostre, jak najostrzejszy miecz obosieczny. Ci, którzy są w duchu Antychrysta, nie zapierają się imienia Jezusa, nie, oni pracują i prowadzą różną działalność dla Boga. Jednak możemy ich rozpoznać po tym, czy wyznają, że Chrystus przyszedł w ciele, czy nie. Jan daje nam kilka przykładów: „Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy.” (I List Jana 1,6) „Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.” (I List Jana 2,4) W swoim pierwszym liście podaje jeszcze więcej przykładów. Ludzie, którzy przynoszą dobre owoce (List do Galacjan 5, 22-23) – objawiają Chrystusa w ciele – są w Bożym Duchu. Ci zaś, którzy są piękni tylko na zewnątrz, a nie przynoszą owocu, są w duchu Antychrysta.

Otwórz swoje oczy i badaj duchy, wtedy ujrzysz okropny widok. Tak, to jest tak przerażające, że większość ludzi nie potrafi na to patrzeć. Zamykają więc swoje oczy i mówią: „Nie możemy przecież osądzać, jesteśmy tylko ludźmi” i pozwalają się dalej biernie prowadzić przez tych „antychrystów.”

To jest fragment rozdziału „Duch Antychrysta” z książki „O czasach ostatecznych,” wydanej we wrześniu 1946 roku przez wydawnictwo „Skjulte Skatters Forlag”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.