Duch Święty: ogromna, wyzwalająca moc

Duch Święty: ogromna, wyzwalająca moc

Gdy Bóg posłał Ducha Świętego na ziemię, towarzyszył temu ogień, szum – i moc! Dlaczego?

Kiedy w Dniu Zielonych Świąt Bóg zesłał Ducha Świętego, towarzyszyła temu moc, wielki szum i ogień. Bóg pragnął, by ludzie dostrzegli, że Duch Święty przyszedł na ziemię. To był punkt zwrotny i Bóg zaznaczył, że nadszedł zupełnie nowy czas.

Jezus przezwyciężył grzech, śmierć i piekło!

Kiedy Bóg zesłał Ducha Świętego na ziemię, była to deklaracja, że dzieło, które wykonało się w Jezusie, zostało zakończone. Jezus przyszedł w ciele, jako człowiek, lecz nie został splamiony ani skażony przez swoje ciało – ani razu! Miłował swojego Ojca i czynił Jego wolę we wszystkim, aż do śmierci na krzyżu Golgoty. Tam, na krzyżu, przez wiarę powierzył się Ojcu. Wtedy nastała wielka ciemność na całej ziemi i ta ciemność weszła również do Jego duszy – po raz pierwszy Jego Ojciec Go opuścił. Wtedy Syn musiał sam oddać swojego ducha Bogu w żywej wierze i dzieło zostało ukończone.

Jezus Chrystus trzeciego dnia powstał z martwych, jako nasz Zbawiciel. W ciągu tych trzech dni był w Hadesie (Królestwie śmierci) i rozmawiał z tymi, którzy byli w niewoli, którzy nie słyszeli lub nie usłuchali ostrzeżenia Noego i nie upamiętali się. Jezus dał im nadzieję i ogłosił, że ma klucze śmierci i piekła. (I List Piotra 3,18-20; List do Hebrajczyków 2,14-15; Objawienie Jana 1,18) Na dowód tego powiedział do niektórych z nich: „Zaczekajcie, a ja otworzę bramy Królestwa śmierci!” Wtedy otworzył bramy i niektórzy poszli za Nim. Byli to prorocy oraz inni ludzie, którzy żyli setki lat wcześniej i pojawili się na ulicach Jerozolimy. (Ew. Mateusza 27, 51-53) To była potężna manifestacja tego, że dzieło Jezusa zostało ukończone.

Duch Święty: Moc, która może nas uwolnić

W dniu Zielonych Świąt, Bóg posłał tego Ducha z powrotem na ziemię. Posłał Ducha Świętego, który przyszedł w potężnym wietrze, z wielkim szumem – to był dowód na to, że nastał nowy czas. Później my pojawiliśmy się w naszym czasie – w czasie Jezusa, w którym możemy zostać przekształceni na Jego obraz. Dzieje się to jedynie przy pomocy Pocieszyciela, Ducha Świętego. On rozjaśnia nasze wnętrze, naszego wewnętrznego człowieka oraz daje nam moc, by iść tą drogą. Z Duchem Świętym otrzymujemy również Ducha mocy. To jest ważne, aby uwolnić się od grzechów, uwolnić się od starych przyjaciół. Aby być w stanie się uwolnić, potrzebujemy Ducha mocy, który znajduje się w Duchu Świętym.

Można to przyrównać do rakiety, która zostaje wystrzelona na orbitę. Aby przebić się przez atmosferę ziemską, potrzebuje potężnej mocy. Musi przejść przez różne etapy i przeciążenia, aż w końcu przebija się przez atmosferę i wchodzi na orbitę. Wtedy taka rakieta może być sterowana już bez użycia tych potężnych sił. W naszym duchowym życiu to właśnie wtedy mądrość przejmuje ster i prowadzi nas w łagodnym rozwoju. Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz Ducha mocy, miłości oraz powściągliwości. (II List do Tymoteusza 1, 7) To jest Duch mądrości, ale najpierw potrzebujemy mocy, by się wyzwolić.

Módl się o moc Ducha Świętego!

Jeśli odczuwasz, że nie masz żadnej mocy, by wykonywać Bożą wolę oraz przezwyciężyć grzech, módl się do Boga o moc Ducha Świętego. Musisz być utrudzony swoją niewolą i pragnąć się wyzwolić. Musisz odrzucić własną wolę i oddać wszystko Bogu. Im więcej się trudzisz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie potrafisz tego sam uczynić. Wtedy powstaje krzyk i wołanie w twoim wnętrzu, by otrzymać pomoc Ducha Świętego – jako wewnętrzną moc w twoim życiu. Bóg może ci dać to, o co prosisz, a ty doskonale wiesz, w którym momencie otrzymałeś Ducha Świętego: wtedy przychodzi radość i pokój do twojego wnętrza. Królestwo Niebios staje się częścią twojego życia, a Duch Święty jest mocą, która cię napędza, prowadzi, pomaga i pociesza.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.