Duchowe źródła – z nieba i z otchłani

Duchowe źródła – z nieba i z otchłani

Ze wszystkich stron jesteśmy otoczeni i poddani działaniu różnych wpływów. Na co się otwieramy, o co walczymy i jaki jest tego rezultat?

„ I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.” (Objawienie Jana 22;1) Nie ma niczego innego, co byłoby tak czyste i prawdziwe, jak wody wypływające z tronu Boga i Baranka.

Źródło wytryskujące z otchłani – upadek i przekleństwo

W dzisiejszych czasach jest wiele różnego rodzaju ośrodków duchowych, które wydobywają truciznę z otchłani. Ludzie, którzy zagłębiają się w najbardziej nieczyste rzeczy, jakie istnieją i potrafią to rozpowszechnić, szybko stają się milionerami. W dzisiejszych czasach, jak nigdy wcześniej, ze wszystkich przepaści i otchłani wypływa powódź wszelkiego rodzaju nędzy i grzechu. Zwolennicy tej nędzy uważają się za postępowych. Przyczyniają się jednak do powrotu czasów Noego oraz czasu Sodomy i Gomory. Gdy Jezus powróci na ziemię, ludzie będą żyli w takiej samej duchowej ciemności, jak wówczas – ten sam duch będzie rządził i otrzyma ten sam osąd. (Ew. Mateusza 24;37-39)

Wielu przywódców, którzy widzą, że to prowadzi do upadku i zatracenia, nie potrafi jednak zdobyć się na odwagę i wyrazić jasno swojej opinii z powodu strachu przed ludźmi. Obawiają się, że zostaną uznani za niemodnych i zacofanych. Najbardziej bezczelni i nieprawi ludzie obejmują kierownictwo tam, gdzie tylko dotrą, i niestety zostają dopuszczeni do władzy, gdyż większość ludzi jest słaba i tchórzliwa. Zawsze brakowało takich osób, którzy dla prawdy i sprawiedliwości potrafiliby stanąć w wyłomie, natomiast nigdy nie brakuje zwolenników złych kierunków.

Jaki więc jest rezultat tej powodzi zła, która wypływa z otchłani: wyścig zbrojeń, wojny, bieda, nędza, głód, choroby, przepełnione więzienia, ciągle zwiększająca się liczba nieszczęśliwych związków małżeńskich i rozwodów, alkohol oraz nadużywanie narkotyków, które powodują wszelkiego rodzaju nieszczęścia i tragedie. Kogo to wina? Czy mamy oskarżać o to Boga? To, co siejemy, musimy żąć! Ludzie, którzy wierzą, że będzie lepiej, gdy usuniemy Boga i chrześcijaństwo, są na wskroś zaćmieni w swoim umyśle.

Ten strumień, wypływający z otchłani, jest zły, nieczysty i za nim idzie przekleństwo.

Źródło wypływające z nieba – rozwój i błogosławieństwo

Najbardziej postępowi ludzie, którzy żyli na świecie, to Jezus Chrystus i apostołowie oraz wszyscy ci, którzy idą w ich ślady i mają ten sam zmysł i tego samego ducha. Rezultatem ich pracy jest sprawiedliwość, prawda, prawdziwy pokój i radość, szczęśliwe małżeństwa i relacje w rodzinie, miłosierdzie, szczodrość i wszystko to, co szlachetne i dobre. Gdyby wszyscy ludzie trzymali się tej linii, nie potrzebowalibyśmy żadnej policji, ani sił zbrojnych, ponieważ wszystko, co ma do czynienia z aktami przemocy, przestępstwami, zbrodniami i łajdactwem, znikłoby. Nikt nie musiałby odczuwać głodu ani zimna. Miliony więźniów zostałoby uwolnione z więzień na całej ziemi. Tysiące małych dzieci, które są krzywdzone, bite i torturowane przez osoby dorosłe, czy też brutalnych rodziców, mogłoby wzrastać w harmonijnym domu, pełnym słońca i miłości.

To źródło, wypływające z tronu Boga i Baranka, jest dobre, krystalicznie przejrzyste i czyste oraz pociąga za sobą Boże błogosławieństwo. Niech Bóg będzie uwielbiony za to źródło, które również nas może przemienić w krystalicznie przejrzystych i czystych. Ta czysta woda nie zabarwi się, ani nie zmieni smaku przez naszą osobę, lecz w dalszym ciągu będzie wypływać, jako krystalicznie przejrzysta i czysta ku błogosławieństwu dla nas samych oraz innych.

„Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli (…)” (Ew. Jana 7;38-39) Pomyśl, zostać przesiąkniętym tym czystym, żywym, świeżym Duchem z nieba teraz, gdy jesteśmy na tym złym, ciemnym i nieczystym świecie. To będzie żywe chrześcijaństwo, którego nie można nazwać religijnością.

Przekształcenie i zbawienie przez Słowo Boże

Z natury jesteśmy na wskroś grzeszni, nieczyści i pełni kłamstwa, lecz chwała Bogu za to, że przez moc ewangelii możemy stać się oczyszczonymi i przekształconymi ludźmi.

Gdy Jezus przemawiał, Jego słowa były na wskroś czyste, więc ci, którzy słuchali i uwierzyli, stali się czyści przez Jego słowa. (Ew. Jana 15;3) Tak samo jest z nami. Jednak większość przemawia i pisze tak, że inni stają się przez to nieczyści. Apostoł Piotr przemawiał słowami, które zbawiały ludzi, a poganie, którzy słuchali i uwierzyli jego słowom, otrzymali czyste serca. (Dzieje Apostolskie 11,14; 15,9)

Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, mówi Apostoł Jakub, a następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza i nie obłudna. (List Jakuba 3;17)

Mądrość, która pochodzi z dołu, jest gorzka, pełna zazdrości, kłamstwa, rywalizacji, nieporządku i wszystkiego, co złe. (List Jakuba 3;14-16) Jest napisane o niej, że taka mądrość jest ziemska, zmysłowa i diabelska. Nie ma w niej pokoju ani wyrozumiałości. Codziennie możemy to obserwować i słyszeć.

Czystość oraz Boża moc są nierozłączne

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” (Ew. Mateusza 5;8) Czytamy w Pieśniach nad Pieśniami Salomona 6;10, że Oblubienica jest czysta, piękna i pełna mocy: „Kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak hufce waleczne?” Czystość i Boża moc są nierozłączne. Jest to najwyższa moc, jaką człowiek może otrzymać do swojego życia, by przezwyciężyć zło i czynić dobro, a także znosić, cierpieć i nieść brzemiona innych z radością.

Podnieśmy wysoko sztandar czystości w naszych czasach! Wtedy sam Bóg będzie prowadził swoich wojowników do zwycięstwa. W tej walce całe niebo jest po naszej stronie. Z tą świętą i wspaniałą armią zjednoczymy się jako kosztowne i krystalicznie czyste kamienie w Nowym Jeruzalem.

Jest to skrócona wersja artykułu, który został opublikowany po raz pierwszy w czasopiśmie zborowym BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte skarby”) w grudniu 1969 roku. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.