Dziękuję, że mnie wybrałeś!

Ta pieśń jest odzwierciedleniem szczerego pragnienia serca ucznia.

Bóg powołuje nas na różne sposoby, ale to od nas zależy, w jaki sposób odpowiemy na to wezwanie. On pragnie zbawić nas od życia w grzechu i nieszczęściu a w zamian dać nam życie pełne prawdziwego pokoju i radości. Ci, którzy przyjmą to powołanie i postępują według przykładu, jaki nam zostawił Jezus, mogą stać się nowym stworzeniem! Ta pieśń jest wyrażeniem wdzięczności, a także prawdziwej potrzeby, by przyjąć Boże powołanie, zostać wyzwolony z grzechu i prowadzić życie warte Jezusa – wchodzić w Jego ślady i stać się takim, jak On!

Boże przyjdź do mnie, tak bardzo Cię potrzebuję..
Pomóż zobaczyć, którą drogą mam iść..
Życie, za którym naprawdę tęsknię, gdzieś musi być.
Pomóż mi znaleźć prawdziwy pokój. To jest moją modlitwą.

Boże, proszę, czyń we mnie dzieło.
Pomóż mi zrozumieć prawdę.
Dałeś mi możliwość, więc nie chcę jej zmarnować.
Ty dajesz mi nadzieję, bym mógł osiągnąć cel.

Dziękuję za moje powołanie!
Za łaskę, którą dajesz w obfitości.
To daje mi tak wielką radość!
Kształć mnie i stwórz we mnie nowe życie!

Chcę zachować swoje sumienie czyste i dobre –to jest to, co pragnę czynić.
Muszę czuwać i modlić się, by zostać uwolniony z wszelkiej mocy Szatana.
Zachowaj mnie Boże na tej jasnej drodze.

Dziękuję za moje powołanie!
Za łaskę, którą dajesz w obfitości.
To daje mi tak wielką radość!
Kształć mnie i stwórz we mnie nowe życie!

Czas się kończy, więc muszę używać go w wierności.
Raz na zawsze wybrałem Życie – nie ma dla mnie innej drogi!

Dziękuję za moje powołanie!
Za łaskę, którą dajesz w obfitości.
To daje mi tak wielką radość!
Kształć mnie i stwórz we mnie nowe życie!

 © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norwegia

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.