Dziś jestem pewien, gdyż na mocnej skale

Dziś jestem pewien, gdyż na mocnej skale

Jeśli buduję całe moje życie w Bogu, ucząc się od Jezusa Chrystusa, otrzymuję stabilne, bezpieczne i pewne życie.

1 min ·

Dziś jestem pewien, gdyż na mocnej skale
Mój stoi dom – na zawsze pewnie już.
Dobrego Ojca dłoń mnie nie wypuści,
Przez śmierć Jezusa w chwałę wiedzie swą.

Pan przetarł drogę iść mnie po niej uczy,
Tak prostą, że nie potknie noga się.
Prawdziwe światło w sercu moim świeci,
Ciemności władza zakończyła się!

W właściwy sposób ucz mnie, Jezu, walczyć
W miłości Twej do wszystkich, tak jak Ty.
Jak sprawiedliwy za niesprawiedliwych,
Ucz cierpieć mnie – oblubienicą być.

Niech nigdy "tak i nie" nie brzmią twe słowa,
Lecz "tak" ma mocnym być i pewnym "tak".
A "nie" na zawsze tylko "nie" ma zostać,
Gdyż ciemność znika przed światłością dnia.

Jest to fragment pieśni nr 10 ze śpiewnika BCC Drogi Pańskie
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway

Ten post dostępny jest w

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.