Estera: Wyjdź poza bezpieczną strefę

Estera: Wyjdź poza bezpieczną strefę

Historia o dziewczynce – sierocie, która dzięki mocnej wierze została królową.

5 min ·

Wiesz, że powinieneś coś zrobić, ale to oznacza, że musisz opuścić twoją bezpieczną i komfortową strefę i w wierze iść naprzód. Wiesz, że takie jest Boże prowadzenie, jednak jest to trudne dla ciebie. Nie wiesz, jakie będą konsekwencje twojej decyzji. Nie wiesz, gdzie będziesz się znajdował, kiedy zmienią się okoliczności.

Historia Estery, zapisana w Starym Testamencie, wydarzyła się, kiedy Żydzi byli na wygnaniu w Persji. Estera – piękna, młoda kobieta – była sierotą i wychowywał ją kuzyn Mordochaj. Kiedy został ogłoszony dekret królewski, że król pragnie znaleźć nową żonę i że wszystkie piękne, młode kobiety mają być przyprowadzone do pałacu królewskiego, Estera opuściła swój rodzinny dom i przeprowadziła się do pałacu. Z wszystkich pięknych kobiet, król Achaszwerosz wybrał właśnie ją, nałożył królewską koronę na jej głowę i uczynił ją królową.

Interesującym jest pomyśleć, co w tych okolicznościach musiała odczuwać Estera. Nie ma wątpliwości, że jako młoda żydowska dziewczyna, wyszła zupełnie poza jej bezpieczną, komfortową strefę. Nie wiedziała, w jaki sposób rozwinie się jej sytuacja. Ale Bóg, jak zawsze, był za kulisami tych okoliczności. Miał zadanie dla Estery, którego nie mogłaby wykonać, gdyby nie opuściła swojego dotychczasowego sposobu życia.

Perfekcyjny Boży czas

W międzyczasie Mordochaj, z powodu swojej bogobojności, popadł w niełaskę u jednego z książąt, który miał wielką władzę w królestwie Achaszwerosza. W rezultacie ten człowiek, Haman, tak się rozgniewał, że przekonał króla, by wytępił wszystkich Żydów. Król nie wiedział, że jego własna małżonka znajdowała się wśród ludu skazanego na zagładę i zgodził się z tym planem. W jaki sposób Boży lud został wyratowany?

Bóg dokładnie zaplanował przebieg wydarzeń. Estera i Mordochaj byli na właściwym miejscu tak, że Bóg mógł ich używać, by uratować swój lud od zagłady.

Kiedy czyta się tę historię, można zobaczyć, jak wszystko przebiega zgodnie z planem. Bóg tak zaplanował przebieg wydarzeń, że Estera i Mordochaj byli we właściwym czasie na właściwym miejscu i Bóg mógł ich użyć, by wybawić swój lud od zagłady.

Nie możesz widzieć pełnego obrazu w twoim życiu, ale czy możesz polegać na tym, że Bóg ma obraz całości? Jezus mówi o Bogu, że nawet wróbel nie spadnie z drzewa bez Jego woli. (Ewangelia Mateusza 10,29) Wtedy niemożliwym jest nie uwierzyć, że wszystko, co dzieje się z nami, jest dokładnie sprawdzone, zmierzone i zważone, by było dokładnie tym, czego potrzebujemy, aby wykonać Boży plan w naszym życiu. (Przypowieści Salomona 3,5-6)

Odwaga w niepewności

Estera i Mordochaj ustalili plan, w którym życie Estery miało znaleźć się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Miała pójść do króla i prosić o łaskę w imieniu swojego ludu. Według prawa wszyscy, którzy zbliżyli się do króla bez jego zaproszenia, mieli ponieść śmierć. Estera nie miała żadnej pewności, czy król ją przyjmie czy nie. Mordochaj przekonał ją jednak i powiedział: „Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas, jak obecny?”(Księga Estery 4,14)

A Estera odpowiedziała: „Udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę!”(Księga Estery 4,16) To była wiara!

Bóg miłuje cię tak bardzo, że możesz odpocząć w Jego doskonałym prowadzeniu i mądrości względem twojego życia.

Estera była sierotą, która stałą się królową w potężnym królestwie Persji. Potrzebowała odwagi, by walczyć o swój lud. To nie było łatwe zadanie; jest napisane, że razem ze swoimi służebnicami modliła się i pościła przez trzy dni przed tym, nim wprowadziła plan w życie. Była posłuszna, nie wiedząc, jaki będzie tego rezultat. Ważniejszym dla niej było uczynić to, co wiedziała, że powinna uczynić. Ufała, że Bóg czuwa nad wszystkim.

Zaufanie do Bożej mocy

Rezultatem zaufania i odwagi Estery było to, że król Achaszwerosz przyjął ją, kiedy do niego przyszła, wysłuchał jej prośby i sprawił, że lud żydowski został uratowany przed zagładą. Haman zaś został powieszony na szubienicy, która została zbudowana specjalnie dla Mordochaja.

Wyjdź poza swoją bezpieczną, komfortową strefą i żyj w wierze.

Ucz się bezgraniczne ufać Bogu. Wierz, że On cię miłuje tak bardzo, że możesz odpocząć w Jego doskonałym prowadzeniu i mądrości względem twojego życia. Estera tak uczyniła i poszło to o wiele lepiej niż mogłaby pomyśleć. Możesz mieć równie prostą wiarę i postawić krok w wierze! Bądź posłuszny temu, o co prosi cię Bóg. Wyjdź poza swoją bezpieczną, komfortową strefą i prowadź swoje życie w wierze.

Przeczytaj Księgę Estery, by dowiedzieć się więcej o tej ciekawej i inspirującej historii.

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.