Prawdziwa radość w naszym sercu

Prawdziwa radość w naszym sercu

Radości nie przynosi to, co nam się wydaje …

3 min ·

Szczęście jest czymś, czego ludzie stale poszukują i czego pragną. Niestety, większość z nich szuka szczęścia w ziemskich dobrach, tytułach i doznaniach. Nie rozumieją, że prawdziwą radość można znaleźć jedynie w bliskości Pana: „Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki.” (Psalm 16,11)

Nasze ciała zostały stworzone z prochu ziemi i z natury jesteśmy pociągani do tego, co ziemskie. Jednak Bóg tak to sprawił, że nigdy nie będziemy naprawdę szczęśliwi, dopóki nie nawiążemy z Nim kontaktu. Autor listu do Hebrajczyków mówi: „(…) czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć?” (List do Hebrajczyków 12,9)

Gdzie znaleźć prawdziwe zadowolenie

„Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.” (Przypowieści Salomona 14,12). Według naszych zmysłów dążenie do przyjemności w ziemskim królestwie wydaje się być właściwe, jednak mamy wiele przykładów ludzi, którzy mimo posiadania ogromnych bogactw tego świata, nigdy nie doświadczyli prawdziwej radości. Z natury wszystko pojmujemy na odwrót. Musimy poddać się naszemu niebiańskiemu Ojcu i „(…) jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej.” (List do Kolosan 3,1) Prawdziwe zadowolenie znajdziemy po prawicy Boga.

Tam uczymy się umartwiać to, co w naszych członkach jest ziemskiego: „wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem.” (List do Kolosan 3,5). Jezus, przez Ducha Świętego, uczy nas składać w śmierć wszystko to, co – jako ludzie – uważamy, że przyniesie nam radość. Doświadczamy tego, za czym tęsknili prorocy i ludzie żyjący w dawnych czasach i w co pragnęli wejrzeć: „Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.” (I List Piotra 1,11)

Teraz, gdy Jezus otworzył nową i żywą drogę poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, możemy wejść za zasłonę i przebywać w Bożej obecności. (List do Hebrajczyków 10,19) Upadek pierwszych ludzi spowodował oddzielenie Boga od człowieka, ale Jezus, drugi Adam, przywrócił to połączenie. Teraz, jak nigdy wcześniej, możemy usiąść po Bożej prawicy i sprawić, by nasi wrogowie w ciele stali się naszym podnóżkiem. (Psalm 110) W miarę, jak wzrasta liczba wrogów pod naszymi stopami, wchodzimy coraz bardziej w życie pełne radości. Na przykład, jesteśmy w stanie miłować w sytuacji, w której wcześniej się obrażaliśmy, byliśmy zgorzkniali i pełni złości – a to przynosi prawdziwą radość do naszego serca. To jest ta dobra nowina ewangelii, dostępna dla każdego, kto jest chętny oddać wszystko, by właśnie w ten sposób żyć.

 

Ten artykuł został opublikowany po raz pierwszy pod tytułem „Prawdziwe szczęście” w czasopiśmie BCC Ukryte Skarby w grudniu 2007 roku.
 © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.