Dobre wieści!

Dobre wieści!

Podnieśmy nasz głos i zwiastujmy z mocą i z radością dobrą nowinę oraz wszystko, co teraz jest możliwe przez wiarę w Jezusa Chrystusa!

Dobre wieści: Oto wasz Bóg!

„Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!” (Księga Izajasza 40,9)

Na Górze Syjon i w Jeruzalem nie ma nikogo innego, oprócz zwiastunów dobrej wieści. Znaleźli swojego Boga, w którym jest wszelka łaska, moc, mądrość i pocieszenie. Z radością mogą wołać do wszystkich stęsknionych i zasmuconych dusz: „Oto wasz Bóg!” Większość ludzi jest obciążona własnymi sprawami i trudnościami, dlatego też nie dostrzegają Boga pełnego dobroci, który ich miłuje i chętnie udzieli im wszelkiej pomocy, jakiej potrzebują, aby mogli stać się szczęśliwymi – teraz i na wieki.

To jest naprawdę wspaniałe móc być zapisanym wśród żyjących w Jeruzalem. Jest to zupełnie inne życie, niż to, które prowadzi się na zewnątrz murów tego miasta.

Dobra nowina Nowego Przymierza

Jezus był pierwszą osobą, która zwiastowała prawdziwie dobre wieści. Prorocy w Starym Przymierzu wyczekiwali radości, która miała być naszym udziałem przez Jezusa Chrystusa. Anioł zwiastował pasterzom w polu tę wielką radość – dobrą nowinę, która miała dotrzeć do wszystkich ludzi, gdyż narodził się im Zbawiciel. Wraz z Jezusem nadszedł nowy, wspaniały czas, kiedy posłał swojego Ducha w dniu Zielonych Świąt.

Uczniowie otrzymali Ducha Świętego, który zwyciężał nad wszelką mocą diabła. Jezus wysłał ich, by zwiastowali dobrą nowinę o tym, co wcześniej było niemożliwe, a teraz stało się możliwe. Wcześniej nikt nie mógł żyć w doskonałości według sumienia, lecz teraz stało się to możliwe. (List do Hebrajczyków 9,9-10) Nadszedł więc czas, by wszystko zostało uporządkowane! Mamy wszelkie powody ku temu, by przez wiarę w Jezusa Chrystusa oczekiwać świetlanej przyszłości.

Teraz możliwe jest osiągnięcie doskonałej jedności we wspaniałym braterstwie! Jak cudownie  jest nieść dobre wieści o czymś takim w tym świecie pełnym walki i zgiełku! Jednak, jeśli nie otrzymałeś w tym działu, nie możesz zwiastować o tym z mocą i radością.

Wcześniej byliście takimi i takimi, pisze apostoł Paweł, ale teraz powstało coś nowego i zupełnie innego. Grzech jest wielkim obciążeniem i brzemieniem, ale Jezus przyszedł jako zwiastun dobrej nowiny dla wszystkich, którzy mieli się źle i było im ciężko. Mogli przyjść do Niego, by otrzymać pokój i odpocznienie. Tak, jeśli sami wejdziemy w błogosławione życie w radości, pokoju i odpocznieniu we wszystkich okolicznościach życia, wtedy też mamy nieopisanie wspaniałe poselstwo dla otaczających nas ludzi. Niewiele osób niesie takie radosne poselstwo, dlatego są tym bardziej wartościowi.

Wejdźmy więc z wiarą na wysoką i nieporuszoną górę Syjon. Podnieśmy swój głos z mocą i radością i zwiastujmy to wszystko, co teraz stało się możliwe przez wiarę w Jezusa Chrystusa! Niewiara zawsze miała wielu głosicieli, ale nikt z nich nie był nigdy zwiastunem dobrych wieści.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka norweskiego i po raz pierwszy ukazał się w czasopiśmie „Ukryte Skarby” w marcu 1967 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.