Tutaj dowiesz się, jak znaleźć wyjście z każdego pokuszenia

Tutaj dowiesz się, jak znaleźć wyjście z każdego pokuszenia

W każdym pokuszeniu Bóg daje nam drogę wyjścia. Nigdzie jednak nie jest napisane, że pokuszenia znikną…

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” (I List do Koryntian 10,13)

Droga wyjścia

W I Liście do Koryntian 10,13 jest mowa o pokuszeniach oraz o tym, że Bóg daje nam wyjście, abyśmy mogli je znieść. Jakże to jest pełne nadziei, że mamy Boga, który mierzy każde pokuszenie, byśmy potrafili je znieść! Bóg ma dla nas drogę wyjścia w każdym poszczególnym pokuszeniu. Ta droga wyjścia, to tron łaski, gdzie możemy przyjść i prosić o łaskę ku pomocy w stosownej chwili; innymi słowy, zanim upadniemy. Wtedy mamy Bożą obietnicę, że otrzymamy łaskę, która pomoże nam we właściwym czasie, byśmy mogli się ostać, przezwyciężywszy wszystko. (List do Hebrajczyków 4,16; List do Efezjan 6,13)

W I Liście do Koryntian 10,13 nie ma mowy o tym, że Bóg da nam drogę wyjścia sprawiając, że dane pokuszenie zniknie; wręcz przeciwnie, On daje nam drogę wyjścia, byśmy mogli to pokuszenie znieść. Bóg obiecał nam moc Ducha Świętego, by nas wzmocnić tak, byśmy byli w stanie znieść to pokuszenie. Jest to ten sam wieczny Duch, który wzmacniał Jezusa w dniach Jego życia w ciele, umożliwiając Mu ofiarowanie samego siebie Bogu, jako Baranka bez skazy. (List do Hebrajczyków 9,14)

Taka droga wyjścia sprawia, że możemy uniknąć porażki w chwili pokuszenia. Jednak wtedy musimy wybrać cierpienie w naszym ciele. Z natury wolelibyśmy raczej uniknąć konieczności cierpienia w ciele, mając nadzieję, że Bóg znajdzie drogę wyjścia z danego pokuszenia, wyprowadzi nas z ucisku i sprawi, że ucisk się skończy. Tak jednak nie jest napisane. W Starym Przymierzu lud izraelski myślał w ten sam sposób, lecz następstwem tego była utrata możliwości wejścia do kraju i zdobycia go. Kiedy sami wybierali wyjście z ucisku, który Bóg dla nich przygotował, oddawali jednocześnie zwycięstwo swoim wrogom. W rzeczywistości wybrali wędrówkę po pustyni, krążąc wokół swoich wrogów przez czterdzieści lat.

Idź prosto przez terytorium swoich wrogów!

Czym jest droga wokół naszych wrogów? Dopóki wybieram ucieczkę z sytuacji, którą Bóg dla mnie przygotował, krążę i wędruję dookoła moich wrogów. Być może w dalszym ciągu znajduję się w jakiejś sytuacji, ale dopóki bawię się negatywnymi myślami o innych, niewdzięcznością, myślami, które osądzają innych lub stawiają innym wymagania – wybieram wędrówkę wokół moich wrogów. Prawda jest taka, że wrogowie mieszkają w moim własnym ciele, więc to nie ma nic do czynienia z innymi ludźmi, czy okolicznościami mojego życia. Kozioł ofiarny – wymówki, usprawiedliwianie się – pojawia się, by ciało nie musiało cierpieć, dlatego często słychać to wołanie z ciała: „To inni są problemem!” Jeśli przez Bożą łaskę, zapieram się tego i nie zajmuję się negatywnymi, niewdzięcznymi i osądzającymi myślami, które są pełne wymagań w stosunku do innych, to widzę wyraźnie, że właśnie moje ciało stanowi problem. Wtedy też idę drogą prosto przez teren moich wrogów do Kraju Obiecanego.

Nie podążajmy za przykładem Izraela. Wybierzmy raczej Bożą drogę wyjścia w chwili pokuszenia – drogę wyjścia, na której znoszę pokuszenie oraz otrzymuję moc, by cierpieć w ciele i zakończyć ze swoimi wrogami – zakończyć z grzechem! (1 List Piotra 4,1) Oczywiście, to powoduje krótkotrwałe, chwilowe cierpienie. (II List do Koryntian 4,17-18) Ale właśnie wtedy mogę zakończyć z grzechem! Właśnie wtedy mogę zakończyć z moimi wrogami, zaprzestać cierpieć pod ich tyranią i nie chodzić wokoło nich rok za rokiem – i tak bez końca. Jak myślisz, które cierpienie jest większe? Apostoł napomina nas, że „musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego.” (Dzieje Apostolskie 14,22) Tak, przez wiele ucisków, a nie obok ucisków. Wtedy wchodzimy do Królestwa wypełnionego sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym.

Niech Bóg potężnie nas wzmocni, byśmy w chwili pokuszenia wybierali drogę wyjścia, która prowadzi przez uciski, a nie obok nich. Bóg ustanowił dla nas drogę wyjścia – wyjście z wszelkiej niesprawiedliwości, niepokoju i nieszczęścia! Błogosławiony każdy, kto korzysta z tej drogi.

Ten artykuł został opublikowany po raz pierwszy pod tytułem „Droga wyjścia w pokuszeniu” w czasopiśmie BCC „Skjulte Skatter” („Ukryte Skarby”) w czerwcu 2014 roku.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Wersety Biblijne zaczerpnięte z Biblii Warszawskiej, chyba że zaznaczono inaczej. Copyright © Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975. Wszelkie prawa zastrzeżone.